Pedagogisch conciërge

Het opleidingstraject Pedagogisch Conciërge is bedoeld voor conciërges, huismeesters en facilitair medewerkers in het onderwijs die beter willen leren omgaan met leerlingen. In drie driedaagse trainingen komen veel aspecten van het werken als conciërge in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs aan bod. Het pedagogisch handelen wordt in de praktijk geoefend met trainingsacteurs. Aan de orde komen onder meer omgaan met asociaal gedrag en agressie, het herkennen van stoornissen en andere oorzaken van afwijkend gedrag en omgaan met groepsgedrag en groepsprocessen. 

Het traject bestaat uit de volgende drie trainingen die in principe in deze volgorde moeten worden gevolgd.

Pedagogisch conciërge 1
Deze training legt de basis en bestaat onder meer uit een kennismaking met de jongerencultuur. Hoe gedragen  jongeren zich en wat beweegt hen? Hoe motiveer en corrigeer je leerlingen? Behandeld worden diverse sociale, communicatieve en pedagogische vaardigheden. Geoefend wordt hoe je professioneel omgaat met en reageert op ongewenst gedrag van leerlingen. In gespreksoefeningen gaat het om corrigeren, omgaan met weerstanden en boosheid, grenzen stellen, invoelen en emoties reflecteren. 

 

Pedagogisch conciërge 2
Deze verbredingscursus geeft een bredere basis aan je handelen, onder meer door aanvullende theorie en het leren herkennen van ziektebeelden en stoornissen. Ook de omgang met jongeren uit andere culturen krijgt veel aandacht. Naast uitbreiding van hun algemene pedagogische vaardigheden verwerven deelnemers meer inzicht in mogelijke achtergronden van probleemgedrag bij jongeren (multiculturaliteit, straatcultuur, deviant gedrag, radicalisering). 

 

Pedagogisch conciërge 3
De afsluitende training gaat onder meer over groepsgedrag. Als conciërge sta je immers vaak tegenover een aantal leerlingen die elkaar beïnvloeden. Verder werken we aan je professionaliteit als pedagogisch conciërge, aan zelfinzicht . Je leert kritisch kijken naar je eigen functioneren, je beroepshouding en jouw wijze van communiceren met leerlingen. Vragen waaraan je werkt zijn: hoe kom ik over, waar functioneer ik goed, waar zijn verbeteringen mogelijk?

  • De links hierboven verwijzen naar de cursuspagina's met uitgebreide informatie. Hier vindt u ook de eerstvolgende cursusdatums en de kosten van deelname. 
  • Neem contact met ons op indien u met een andere vooropleiding wilt instromen met Pedagogisch Conciërge 2 of 3. 
  • Voor beginnende conciërges in het (primair) onderwijs is er ook de breder opgezette training Conciërge in het Onderwijs.
  • Het is mogelijk deze trainingen of gedeelten ervan ten behoeve van uw conciërgeteam in-company te verzorgen. Vraag om een offerte via ons contactformulier.