Over FiAC

Over FiAC

FiAC bv is sinds 1999 actief als opleider voor de ondersteunende organisatie van onderwijsinstellingen. Ook het personeel werkzaam binnen het secundaire proces van onderwijsinstellingen heeft een sterke behoefte aan continue deskundigheidsbevordering en aan vaardigheidstrainingen. FiAC verzorgt deze op een groot aantal deelterreinen, zoals financieel-, facility- en personeelsmanagement, maar ook aan leidinggeven, coaching, sociale en communicatieve vaardigheden.

FiAC Opleidingen & Trainingen biedt een breed en een sterk aanbod in de facilitaire dienstverlening. Hierop aansluitend bieden we trainingen  en opleidingen gericht op schoolveiligheid en schoolhulpverlening. Vanouds is er ook een aanbod gericht op professionalisering van de bedrijfsvoering (financiën, personeelszaken) en voor leidinggevenden en staffunctionarissen binnen het onderwijs. Ons aanbod is sterk praktijkgericht en beoogt dat de deelnemers een direct profijt ervaren in hun dagelijkse werkzaamheden. FiAC biedt in Utrecht opleidingen en trainingen aan op individuele (open) inschrijving en is daarnaast bij scholen op locatie actief met groepstrainingen (in-company trainingen).

Werkterrein

Sinds de start in 1999 richt FiAC zich op trainingen en opleidingen ten behoeve van het OOP, het management en ondersteunend personeel in het onderwijs. met die focus onderscheidt FiAC zich duidelijk van andere opleidingsinstituten. Het aanbod omvat de volgende deelterreinen:

 • Algemeen management
 • Facility management
 • Kantinebeheer
 • Conciërgerie
 • Financieel management
 • Personeelsmanagement
 • Managementvaardigheden
 • Sociale- en communicatieve vaardigheden

Doelstelling van FiAC is om kennis, inzicht en vaardigheden te vergroten bij een ieder die te maken heeft met onderwijsmanagement vraagstukken of uitvoerend schoolbeheer. De benadering laat zich daarbij omschrijven als praktisch, duidelijk en implementatiegericht.
De opleidingen en trainingen zijn bestemd voor onder meer:

 • Directeuren onderwijs, beheer en financiën
 • Staf- en beleidsmedewerkers
 • Personeelsfunctionarissen
 • Opleidingscoördinatoren
 • Facility managers
 • Kantinebeheerders en medewerk(st)ers
 • Conciërges en toa's
 • Controllers en administrateurs
 • Allen werkzaam in het VO, BVE en HBO.

Missie van FiAC

"Het ontwikkelen en versterken van visie, kennis, vaardigheden en attitude binnen het secundaire proces om daarmee de realisatie van doelstellingen binnen het primair proces te ondersteunen".

Kwaliteitsborging

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit
FiAC bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche.
Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat FiAC voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet.
Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk

FiAC is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). 
Dit betekent dat wij ons onderwijsaanbod BTW-vrij mogen aanbieden. De uitgevoerde audit ligt in lijn met de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs: zorgvuldigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel, betrouwbaarheidsbeginsel en kenbaarheidsbeginsel.

Adresgevevens

Voor uw vragen of opmerkingen kunt u gebruik maken van het contactformulier. Onze adresgevens zijn:

FiAC bv
Postbus 89, 2210 AB Noordwijkerhout
Gieterij 50, 2211 Noordwijkerhout

e-mail: info@fiac.nl Tel: 0252-340413 
Wij zijn te bereiken op ma t/m vr van 9.00 - 17.00 uur

KvK 28075194  |  BTW 812724720B01