Aan doorleren valt niet te ontkomen!

Wat je beroep ook is, je moet altijd blijven leren. De wereld verandert in hoog tempo en wie niet meebeweegt, mist de aansluiting. Met het verlies van je baan als risico. Volgens een pas verschenen boek -geschreven naar aanleiding van wetenschappelijk onderzoek- is blijven leren nodig voor iedereen met een baan, hoog of laag. “Voor schoolleiders betekent dit dat ze alle medewerkers jaarlijks moeten stimuleren in hun ontwikkeling. Voor ondersteunend personeel in het onderwijs bieden we verschillende mogelijkheden tot persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling,” aldus Henk Visschedijk van FiAC. Zijn nieuwste vervolgcursus Pedagogisch Conciërge 3 vind hij een goed voorbeeld. Want de behoefte aan doorleren vormde er de aanleiding toe.

Terwijl de afgelopen decennia steeds meer scholen een conciërge in dienst namen, begon FiAC eind jaren negentig met het opbouwen van een cursusprogramma voor dit veelzijdige beroep. Doel was een echte vakopleiding tot conciërge in het onderwijs neer te zetten. Intussen zijn er modules over allerlei onderwerpen, van omgaan met probleemgedrag tot veiligheid en beveiliging. Grote belangstelling is er steeds geweest voor trainingen gericht op de omgang met leerlingen. “De meeste leerlingen gedragen zich heel sociaal, maar soms loopt er wel eens eentje uit de rails. Wat op conciërges en toezichthouders altijd de meeste indruk maakt, is die enkele keer dat een leerling agressief wordt, doorschiet in gedrag dat echt niet kan. Je moet dan optreden, terwijl de situatie echt onprettig of soms ronduit onveilig voelt. Intussen hebben we honderden mensen steviger in hun schoenen doen staan via onze trainingen. Daarin zetten acteurs heel geloofwaardig probleemsituaties neer, zodat je met leerzame feedback kunt oefenen.” 

Voortbouwend op de trainingen in het omgaan met agressie ontstond een reeks onder de titel ‘Pedagogisch Conciërge”. Met trots omschrijft Henk Visschedijk de laatste uitbreiding, die zich vooral richt op de omgang met problematisch groepsgedrag. “Daar kregen we vanuit de deelnemers aan de basis- en de vervolgcursus heel duidelijke verzoeken voor. Een signaal dat het beroep van conciërge steeds zwaardere eisen stelt, maar tegelijk dat de mannen en vrouwen in dat beroep zich ook verder willen ontwikkelen.” De nieuwe vervolgcursus wordt in het schooljaar 2018/2019 voor het eerst aangeboden.

Waar de basistraining Pedagogisch Conciërge gericht is op de omgang en communicatie met jongeren in het algemeen, gaat de vervolgtraining in op de moeilijker situaties. “Natuurlijk vormt het leren omgaan met lastige situaties en met agressie een onderdeel van veel van onze cursussen. Maar we kregen al snel het idee dat conciërges meer wilden weten van de achtergronden van bepaald gedrag. Dus toen kwam er een vervolgcursus, een interactieve training die inzicht wil bieden in mogelijke achtergronden van gedrag bij jongeren, zoals multiculturaliteit, straatcultuur, deviant gedrag, radicalisering. Omdat moeilijke situaties niet alleen door individuen maar ook door groepen ontstaan, staat groepsgedrag nu centraal in de nieuwe vervolgcursus.”

In de verdiepingstraining Pedagogisch Conciërge 3 draait het om groepsprocessen. Ook conflicten binnen en tussen groepen komen expliciet aan de orde. “In situaties met meer leerlingen tegelijk spelen er ook meer dingen door elkaar. Die heb je wel te onderscheiden als je effectief wilt optreden. Natuurlijk presenteren we de nodige theorie over groepsgedrag van jongeren, maar voorop blijft staan dat je eigen effectiviteit en veiligheid het beste gewaarborgd zijn als je ook daadwerkelijk leert handelen. Met die praktische insteek hebben we ook onze nieuwste cursus weer geprogrammeerd. Een uitbreiding op ons aanbod om trots op te zijn, zoals het onderwijs trots mag zijn op de conciërges die zich in hun vak willen blijven ontwikkelen.”