'Trending topics' in de FiAC-leergangen 2019-2020

Arjen Janssens, kerndocent Veiligheidscoördinator:
"Themas 2020 zijn rookverbod, binnendringende criminaliteit maar ook psychosociale arbeidsbelasting"

In 2020 treedt een algemene maatregel van bestuur in werking, die scholen dwingt hun gehele terrein rookvrij te maken. Rookbeleid is dan niet meer nodig, maar wel handhavingsbeleid, aldus kerndocent Arjen Janssens van de leergang Veiligheidscoördinator. Bij een controle door de NVWA is het de school die een boete krijgt, niet de rokende leerling! Voor Facility Managers en Veiligheidscoördinatoren wordt dit een grote uitdaging.
Arjen Janssens ziet ook nog enkele ontwikkelingen die de veiligheid op school bedreigen en als casus aan de orde kunnen komen. “Leerlingen, vooral vrouwelijk, zie ik steeds vaker slachtoffer worden van criminele activiteiten als mensenhandel, gedwongen prostitutie, enz. Je moet daarom voorkomen dat loverboys en andere plegers van ondermijning de school betreden. Wat trouwens ook geldt voor verwarde personen.”
Actuele thema’s zijn er niet alleen wat betreft de fysieke veiligheid. Arbo-thema’s die Arjen Janssens verwacht aan te stippen zijn de inzet van vertrouwenspersonen en het monitoren van de psychosociale arbeidsbelasting. Dit laatste thema is vaak onderdeel van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E; het verplichte basisdocument voor schoolveiligheid). Nieuwsgierig is Arjen Janssens naar de impact van de AVG (de nieuwe privacywetgeving volgen EU-normen) op het werk van veiligheidscoördinatoren in het onderwijs.


Ronald te Loo, kerndocent Financieel Management:
"Met betere beheersing van je cijfers, kun je geld dat je overhoudt aan onderwijs besteden"

“Terwijl iedereen het erover eens blijft dat het onderwijs financieel tekort komt, houden veel scholen jaarlijks geld over. We zijn vorig jaar begonnen met een onderdeel risicomanagement in de leergang. Ik voorzie dat we dat doortrekken naar de vraag hoe je als school je cijfers beter beheerst. Mijn statement is dat hoe beter je je financiële informatie beheerst, des te minder reserves heb je nodig. Waardoor je weer meer in je onderwijs kunt investeren,” aldus Ronald te Loo, kerndocent van de leergang Financieel Management.
Een ander onderwerp dat vanuit de overheid geagendeerd is, is de inhoud van jaarverslagen. “Scholen rapporteren volgens de richtlijnen van de minister, die op zijn beurt weer gelijk heeft dat de verantwoording onvoldoende is. Een goed jaarverslag heeft waarde, ook intern. Dus daar gaan we zeker ook op in. Net als op de administratieve automatisering, die erg snel gaat. Minder handwerk is een zinvolle besparing, maar je hebt wel voldoende kennis van je systeem nodig om de beschikbare managementinformatie ook daadwerkelijk eruit te halen.”
Voor de langere termijn is de grote vraag welke veranderingen in de bekostiging er gaan komen. Ronald te Loo: “Aan de ene kant zie je dat de basis achterhaald is geraakt, dat gestegen kosten een hogere vergoeding rechtvaardigen. Een interessante vraag is of je in ruil voor meer geld een centralere sturing vanuit de overheid wilt accepteren. Een vraag overigens voor bij de lunch, denk ik. Want hoe spannend vooruitkijken ook is, met de inhoud van de leergang blijven we graag in het nu.”


Henk Visschedijk, kerndocent Facility Management:
"Dienstbaarheid versterken, met aandacht voor de leerlingen èn een zich snel vernieuwend primair proces"

Net als in het bedrijfsleven staat het Facility Management in het onderwijs voor de uitdaging de omslag te maken van kostenpost naar verstrekker van toegevoegde waarde. Kerndocent Henk Visschedijk: “Waar de toestroom van leerlingen bepaald wordt door een goede reputatie, vaak gebaseerd op een veilige sfeer en goede leerprestaties, heb je je met de ondersteunende diensten juist daarop te richten. Positief vind ik de hoge deelname aan cursussen Pedagogisch Conciërge, die het contact met en de dienstbaarheid aan leerlingen versterken.”
Vernieuwingen in het onderwijs zoals e-learning vereisen aanpassingen in de facilitaire sfeer. De indeling van gebouwen zal regelmatig veranderen en voor de ict-infrastructuur geldt hetzelfde. “De klassieke benadering gericht op klantvriendelijkheid en kostenbesparing brengt je er niet langer. Een facility manager in het onderwijs kan educatieve trends duiden en deze naar zijn eigen vakgebied vertalen.”
Nieuwe uitdagingen zijn er ook doorlopend op het terrein van de (sociale) veiligheid. “Zeker op grotere scholen waar nog geen speciale veiligheidsmanager is, krijgt de facility manager kwesties als toezicht, beveiliging en calamiteitenbestrijding erbij op zijn bord. Er waren afgelopen schooljaar tal van voorbeelden hoe kwetsbaar scholen zijn. Tonen dat je weet hoe te handelen bij een calamiteit is ook cruciaal voor het imago van een school.”