Overzicht Leergangen schooljaar 2021/2022

Leergang 'Veiligheidscoördinator in het onderwijs'

Start op 5 november 2021

Tijdens de 6-daagse leergang leren deelnemers systematisch te beoordelen welke veiligheids- en beveiligingsrisico’s onderwijsinstellingen lopen en vast te stellen met behulp van welke maatregelen en voorzieningen (de gevolgen) van deze risico’s worden voorkomen. De leergang  gaat uitgebreid in op aspecten van schoolveiligheidsbeleid, de veiligheidsorganisatie, wettelijke verplichtingen, sociale veiligheid, criminaliteitspreventie en toezicht binnen schoolgebouwen. Ook het daadwerkelijk beheersen van incidenten en calamiteiten komt hierbij aan bod. 
Naar cursusinformatie op deze site...  

Leergang  'Facility management in het onderwijs'

Start op 12 november 2021

Goed onderwijs is afhankelijk van een goede facilitaire ondersteuning. De leergang 'Facility management & beheer in het onderwijs' is in zijn vernieuwde en verkorte opzet een praktische leergang, die deelnemers direct instrumenten biedt om het facilitair beleid en beheer af te stemmen op het onderwijsproces. Deelnemers leren daarbij het facilitair beheer te plannen, te organiseren en te beheersen en de verschillende deelgebieden binnen het facilitair beheer (huisvesting, services en middelen) op elkaar af te stemmen en te integreren. Zaken die relevant zijn voor het facilitair beheer in het onderwijs en de schoolgebouwen komen daarbij aan bod. Opgedane kennis is daarmee direct toepasbaar in de eigen schoolsituatie.
Naar cursusinformatie op deze site...   

Leergang 'Financieel management in het onderwijs'


Start op 12 november 2021

Financiële deskundigheid is onmisbaar voor goed onderwijs.  Het onderwijs kan zakelijker met meer aandacht voor financiële bedrijfsvoering. Deze 6-daagse leergang ‘Financieel management in het onderwijs’ biedt financieel verantwoordelijken alle instrumenten om het financieel beleid en beheer binnen hun onderwijsinstelling te sturen en te beheersen. Deelnemers leren niet alleen welke (financiële) gegevens nodig zijn om strategische beleidskeuzes te kunnen maken, maar krijgen ook inzicht in de financiële gevolgen van deze keuzes. Deelnemers verwerven vaardigheid in het opstellen van een meerjaren exploitatiebegroting en leren de jaarrekening van een onderwijsinstelling te lezen en te analyseren.
Naar cursusinformatie op deze site...