Nieuwsbrief 28 april 2020

Roderik Sommerdijk over nieuwe training 'Handhaven Corona-regels'

Kijk hier op de informatiepagina over deze nieuwe in-company training.


27 mei blijft Schoolveiligheidsdag. We doen dan een webinar!

'Een crisis komt altijd onverwacht.' Dat stelden we in januari 2020, toen we onze Schoolveiligheidsdag  bekend maakten. Het centrale thema Crisismanagement was dankzij het coronavirus al ruim voor onze bijeenkomst actueel. Het vakevenement in Utrecht stellen we uit.
Op de eerder geplande datum 27 mei 2020 houden we een webinar over het handhaven van Corona-gedragsregels, het bescherming van personeelsleden en verplichtingen uit de Arbowet.
In de eerstvolgende Nieuwsbrief krijgt u meer informatie en een uitnodiging om gratis deel te nemen.


FiAC, NISHV en Schoolzakelijk gaan voor 'blended learning'

Samenkomen wanneer dat nodig is en online werken wanneer dit mogelijk is. Kort gezegd is dat het uitgangspunt van ‘blended learning’. De komende periode zullen digitale documenten en online lesvormen een grotere rol krijgen in een deel van de cursussen van FiAC, NISHV en Schoolzakelijk. We blijven geloven in het praktisch oefenen voor (communicatieve) vaardigheden. Maar voor instructie, theorie en bespreking van actuele ontwikkelingen hebben video’s (zowel praktijkcases als instructies), digitale vragenlijsten en webinars een duidelijke meerwaarde. Lees hier verder.


Inspectie kijkt naar omgangsvormen op scholen

Heeft het onderwijs iets te vrezen van een overbelaste inspectie die vooral industriële bedrijven controleert? Het antwoord is ‘ja’. De Inspectie SZW heeft zich in dit coronajaar 2020 voorgenomen scholen gericht te bezoeken en daarbij specifiek te kijken of ongewenste omgangsvormen op de werkvloer worden voorkomen.
Discriminatie, pesten en seksuele intimidatie zijn belangrijke oorzaken van werkstress en uitval van werknemers. Tijdens dit bezoek van de Inspectie SZW kan de school om een actieplan met extra maatregelen vragen. Voor 2021 zijn vervolgens steekproeven aangekondigd om te zien of de maatregelen uit het actieplan een goede uitwerking hebben gehad.
Het project bij de (hoge)scholen geeftaan dat het onderwijs door de vroegere arbeidsinspectie niet vergeten is. Ook de actualiteit van de RI&E kan tijdens het bezoek worden beoordeeld. Op basis van het gezondheidsprotocol rondom corona en het thuiswerken van docenten mag verondersteld worden dat deze RI&E bij veel scholen onvoldoende actueel is. Spoedige aanpassing/ actualisatie van uw RI&E is dan ook verstandig.
Vragen? Neem contact op met de servicedesk van NISHV via contact@nishv.nl of 0252 – 340 412.


Poll van de week

 
Bent u in staat de anderhalve meter ‘social distance’ in uw school te handhaven?
Ja. Het handhaven van de nieuwe regels is geen probleem. Onze leerlingen luisteren goed.
Ja. Onze school is erop voorbereid. Wij gaan deze regel helder en duidelijk handhaven.
Nee. Maar je moet ook niet al te streng handhaven. Leerlingen hebben ook ruimte nodig.
Nee. Op onze school is het handhaven van de 1,5 meter een mission impossible.