Nieuwsbrief 11 mei 2020

Hanna Biesheuvel over teamtrainingen bij u op school (in-company)

Kijk hier voor een overzicht van onze in-company trainingen.


Gratis Webinar Handhaven Coronaregels op Schoolveiligheidsdag

Het Coronavirus leidt ertoe dat binnen scholen een groot aantal nieuwe huis- en gedragsregels gaan gelden. Wanneer leerlingen weer terugkomen zal het niet gemakkelijk zijn voor het OP en OOP om de onstuimige pubers zich aan alle nieuwe regels binnen de school te laten houden. Dit gratis webinar behandelt hoe je als school Corona-regels kunt handhaven en hoe je toezichthouders en conciërges op deze nieuwe taak voorbereidt.

Programma:
  • Welkomstwoord door Henk Visschedijk en introductie op de webinars die FiAC gaat aanbieden.
  • Korte video als introductie over het opstellen, toetsen, bekendmaken en draagvlak geven aan/van Corona gedragsregels in het onderwijs.
  • Live webinar door Roderik Sommerdijk over toezicht en handhaving van Corona-gedragsregels binnen de school.

Het webinar begint op 27 mei 2020 om 14.00 uur en duurt maximaal 90 minuten. Deelname gaat op inschrijving. U ontvangt een e-mail ter bevestiging en kort voor het webinar tweede e-mail als reminder met te toegangscode. Alle deelnemers kunnen tijdens het webinar via chat vragen stellen en achteraf een replay bekijken. De opname van het webinar is voor niet-deelnemers op aanvraag beschikbaar. Klik hier voor een aanvraag.


Nieuwe in-company training Handhaven Corona gedragsregels

Bereid uw toezichthouders en conciërges voor op het handhaven van gedragsregels in de 1,5 meter school. FiAC ontwikkelde een traning van 1 dagdeel die we in-company verzorgen. Kijk hier op de informatiepagina over deze nieuwe in-company training.


Agile en Scrum passen bij onderwijs in tijden van verandering

Het onderwijs heeft vanwege de Corona pandemie tal van vernieuwingen door te voeren. Daarom is dit hèt moment om afdelings- en teamoverstijgend te gaan samenwerken.  FiAC-trainer Willem van Leeuwen meent dat de Scrum - een flexibele en transparante werkvorm voor teams  afkomstig uit de ICT-wereld- grote voordelen biedt. Hij pleit ervoor om via learning-by-doing open en resultaatgericht te gaan samenwerken aan innovaties. 
Lees hier het interview.


NISHV-adviseurs aan de slag met RI&E’s van scholen

Na de meivakantie zijn adviseurs van NISHV bij diverse scholen aan de slag gegaan om de Risico Inventarisatie en Evaluatie te actualiseren en dynamischer te maken. De Corona-pandemie dwingt scholen na te gaan of gezondheid en welzijn van medewerkers nog voldoende geborgd zijn in het Arbobeleid en de RI&E. Grote kans dat actie nodig is vanwege de wettelijk geëiste actuele RI&E. NISHV ondersteunt scholen bij hun Arbo- en veiligheidsbeleid. Wilt u snel uw RI&E weer op orde hebben? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan via contact@nishv.nl of 0252-340412.


Poll van de week:

Dankzij de protocollen kan mijn school veilig weer open.
Helemaal eens, alles is landelijk goed geregeld voor leerlingen en personeel.
Eens, maar het protocol vroeg nog wel de nodige aanpassingen.
Oneens, je krijgt alleen een beeld van wat je zelf moet gaan regelen.
Oneens, we kunnen in de praktijk (vrijwel) niks met wat er op papier staat.
 
 
 
 
 
 
Created with QuizMaker

De uitslag van de poll van 28 april luidt als volgt: