Aanmeldformulier

Cursusgegevens
Contactgegevens
  • heer
  • mevrouw
Factuurgegevens
    • Kies één of meer interessegebieden:

 

Aanmeldingsvoorwaarden

Inschrijving voor de cursussen en trainingen (contactonderwijs) is mogelijk via dit aanmeldingsformulier. Inschrijving vindt plaats in volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een bevestiging en een factuur. Deelnemer heeft vervolgens 14 dagen bedenktijd om de cursus of training kosteloos te ontbinden.

Twee weken voor aanvang van de cursus/training ontvangt u de zg. cursisteninformatie met routebeschrijving. Deelname aan een cursus is niet gegarandeerd als de betaling niet tijdig door ons is ontvangen.
Inbegrepen bij de deelname prijs zijn: het complete lesmateriaal, koffie/thee en lunch.

Annulering door FiAC

FiAC bv behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, ziekte, overmacht of anderszins een cursus / leergang / training of delen daaruit te verplaatsen of te annuleren.
FiAC bepaalt uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus of deze wordt verplaatst of geannuleerd. Wordt een cursus verplaatst dan wordt u op de hoogte gesteld van de nieuwe startdatum. 

Annulering door deelnemer/opdrachtgever bij de open inschrijving

Bij annulering door de deelnemer geldt de volgende annuleringsregeling (zie ook de Algemene Voorwaarden FiAC bv,
artikel 5 - Annulering en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst) : 

  • Annuleren tot 2 maanden voor aanvang: 10% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
  • Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang: 20% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
  • Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang: 30% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
  • Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang: 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
  • Tussentijdse beëindiging: bij tussentijdse beëindiging 50% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs zijn in beginsel de kosten van de afgeronde blokken/modules vermeerderd met de kosten van de module(s)/het blok (de blokken) die ten tijde van de tussentijdse beëindiging worden gevolgd.

Bij verhindering kan altijd een collega als plaatsvervanger deelnemen.

Betaling

Betaling vindt plaats door, binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, het verschuldigde bedrag op de door FiAC bv aangegeven bankrekening over te maken (zie ook de Algemene Voorwaarden FiAC bv, Artikel 10 - Betaling).

Restitutie van betaling

Retour storting vindt plaats door, binnen 14 dagen na dagtekening van de creditfactuur, het te crediteren bedrag op de tegenrekening van de opdrachtgever over te maken.

Vragen

Voor telefonische inlichtingen/vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van trainingen, opleidingen en of diensten kunt u contact opnemen met de centrale service desk, te bereiken op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur (m.u.v. reguliere zomervakantie).
Schriftelijke vragen, per post/mail, van administratieve aard en vragen over de inhoud van de educatieve dienst worden binnen een termijn van 10 werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst (m.u.v. reguliere zomervakantie).
Schriftelijke vragen, per post/mail, die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst, toelichting en indicatie in tijdsduur van behandeling of afhandeling (m.u.v. reguliere zomervakantie).

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen twee maanden, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn of haar rechten te zake verliest.
Klachten worden vertrouwelijk, met uiterste zorg en binnen 4 werkweken na ontvangst behandeld.
FiAC bv streeft er naar klachten in onderling overleg, binnen de gestelde termijnen, op te lossen.
Indien partijen onderling niet tot een oplossing kunnen komen ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. FiAC bv volgt de beslissing van de geschillencommissie als een bindend advies (zie ook Algemene Voorwaarden FiAC bv, artikel 16 - Geschillenregeling).

Vertrouwelijkheid

Door cursisten, opdrachtgevers verstrekte informatie wordt door FiAC bv of onder haar naam handelende bedrijfsonderdelen, personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. FiAC bv conformeert zich aan de geldende privacywetgeving (zie ook de Algemene voorwaarden FiAC bv, artikel 14 - Vertrouwelijkheid).

Certificaat

Deelnemers die alle dagdelen van een cursus hebben bijgewoond ontvangen een "Certificaat van deelname". Registratie van de aanwezigheid vindt bij elk dagdeel plaats.

BTW

Alle cursussen, trainingen en leergangen van FiAC zijn beroepsopleidingen en zijn daarmee vrijgesteld van BTW.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.