Wij doen in company
Vraag naar de mogelijkheden.

In-company

In-company en maatwerk

Fiac profileert zich als één van de weinige gespecialiseerde aanbieders van trainingen en cursussen voor management en onderwijsondersteunend personeel. Naast het algemene en open scholingsaanbod verzorgt FiAC jaarlijks ook vele opleidin­gen en trainingen op maat en 'in company trainingen' voor on­derwijsinstellingen in het PO, VO, BVE en HBO/WO. Daarmee bieden wij jaarlijks deskundigheidsbevordering aan zo’n vijf­tienhonderd cursisten per jaar.

Onderwerpen in het afgelopen jaar waren onder meer:

 • Medewerkers trainen in het omgaan met weerstanden en agressie
 • Trainen van vaardigheden bij 'frontliners' binnen een klant- en servicegerichte organisatie.
 • Versterken van leidinggevende vaardigheden bij hoofdconciërges
 • Dossier opbouw voor P&O medewerkers
 • Training professioneel telefoongedrag voor baliemedewerk(st)ers.
 • Samenwerken in een team
 • Vergroten van basiskennis omtrent HACCP en sociale hygiëne bij kantinemedewerk(st)ers
 • Het vergroten van coachings- en leidinggevende vaardigheden bij midden managers
 • Vergroten van sociale en communicatieve vaardigheden bij conciërges
 • Financieel management voor MR-leden
 • Stress - en timemanagement. 

De procedure bij in company trainingen

Alle opleidingen of combinaties van modules uit het FiAC-aanbod kunnen als een 'in company opleidingstraject' worden uitgevoerd. Daarnaast is het mogelijk om op basis van uw specifieke wensen een opleidingstraject 'op maat' te realiseren. Tijdens het intakegesprek worden opleidingswensen en behoeften geïnventariseerd. De opleidingsadviseur van het studiecentrum bepaalt samen met de instelling welke opleidingsmix gewenst is om kennis, vaardigheden en attitude te ontwikkelen. Meetbare doelstellingen worden hierbij geformuleerd. Vervolgens wordt een passend aanbod geformuleerd. Na afloop wordt het opleidingstraject met elke opdrachtgever geëvalueerd. Alleen op deze wijze zijn wij in staat uw tevredenheid te meten en kwaliteit van onze trainingen continu te verbeteren. 

Werkmethodiek en transfer van kennis naar de werkplek

Veel trainingen van Fiac zijn vaardigheidstrainingen, waarbij praktisch optreden en handelen centraal staat. Dat betekent dat de deelnemers vaardigheden en inzichten zelf leren toepassen middels gedragsoefeningen. Wij maken daarbij veelvuldig gebruik van acteurs (facultatief) , die met professioneel tegenspel een realistische setting neer kunnen zetten.

In company cursussen en trainingen bieden veel ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers. Naast de werkvormen instructie en oefening wordt er ook geleerd van elkaar, door middel van onderlinge feedback en groepsgericht probleem oplossen.

Onze trainers beschikken over uitgebreide kennis en ervaring en hebben alle hun sporen als professional ruimschoots verdiend op het werkterrein van onderwijs en onderwijsondersteuning. De acteurs die worden ingezet zijn alle opgeleid tot erkend trainingsacteur.

Fiac-trainingen besteden ook ruime aandacht aan transfer. Het succes van een cursus is af te meten aan de effecten in de praktijk: Het is dus van belang om deze te optimaliseren. Indien gewenst, wordt met de opdrachtgever na afloop kosteloos geëvalueerd over het rendement van de cursus en over de mogelijkheden die iedere organisatie heeft om dit optimaal te behouden.

Onze opdrachtgevers  

Onze opdrachtgevers zijn scholen uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, ROC’s en scholen voor HBO. Een greep uit ons cliëntenbestand:  

 • ROC Flevoland
 • ROC Amsterdam
 • ROC Utrecht
 • ROC Friese Poort
 • ROC Nijmegen
 • ROC Midden Brabant
 • Albeda College
 • Mondriaan Onderwijsgroep
 • ROC de Leijgraaf
 • AOC Limburg
 • Grafisch lyceum Utrecht
 • Helen Parkhurst College
 • Nova College

Referenties in relatie tot de door ons verzorgde cursussen en trainingen kunnen op aanvraag verstrekt worden.

Meer informatie: 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een cursus of een vaardigheidstraining van een of meerdere dagen bij u op de locatie. Neem dan contact met een van onze opleidingsadviseurs op 0252 –340413 of info@fiac.nl. Eventueel komen zij geheel vrijblijvend bij u langs voor een intake-gesprek.