Wij doen in company
Vraag naar de mogelijkheden.

In-company: trainingen op maat

Wilt u een compleet team sterker in de schoenen laten staan, veranderingsprocessen soepel laten verlopen of concrete problemen op de werkplek oplossen? Dan kunt u een beroep doen op FiAC voor een ‘In-company training’. Sinds 1999 zijn we daarin dè specialist voor het onderwijsondersteunend personeel. Een offerte regelt u snel via accountmanager Esther Elfers, telefoon 0252-340413 of e-mail e.elfers@fiac.nl.

Een breed, concreet aanbod
Het afgelopen jaar verzorgden we voor tientallen scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, ROC’s en hogescholen onder meer de volgende In-company trainingen:

  • Trainen van medewerkers in het omgaan met weerstanden en agressie
  • Vergroten van coachings- en leidinggevende vaardigheden bij middenmanagers
  • Samenwerken in een team
  • Financieel management voor MR-leden
  • Stress - en timemanagement 
  • Een klant- en servicegerichte instelling voor 'frontliners' binnen een school
  • Training professioneel telefoongedrag voor baliemedewerk(st)ers.
  • Vergroten van sociale en communicatieve vaardigheden bij conciërges
  • Een antwoord hebben op het gebruik van social media door leerlingen
  • Crisismanagement en adequaat handelen bij calamiteiten

Maatwerk met blijvend resultaat
Ons maatwerk bestaat uit het verbinden van onze expertise met resultaten die u beoogt. We hebben een uitgebreid netwerk met ervaren trainers. We zijn sterk in vaardigheidstrainingen gericht op praktisch optreden en handelen centraal staat. Oefenen gebeurt vaak met trainingsacteurs die realistisch tegenspel bieden. We werken teamgericht, zetten in op leren samen met èn van collega’s. De resultaten van een training kunnen we borgen met een goede nazorg, verdiepingstraining en bijvoorbeeld individuele coaching.
Maatwerk heeft per project zijn eigen kostprijs, die wij voor u neerleggen in een heldere offerte. FiAC heeft het NRTO-keurmerk van NRTO en is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs. Via audits borgen we onze kwaliteit en kunnen wij u een BTW-vrijstelling bieden.

Informatie en offertes
Wilt u nadere informatie opvragen, overleggen/sparren over mogelijkheden of een offerte aanvragen? Neem dan contact op met onze accountmanager voor In-company trainingen Esther Elfers (klik hier voor een interview met haar). Zij is bereikbaar van maandag tot en met donderdag via telefoon 0252-340413 of e-mail e.elfers@fiac.nl