FiAC scholingsaanbod ontruimingsoefeningen

Uw schoolspecifieke ontruimingsoefening al ingepland?

Ontruimen is een veiligheidsmaatregel die een school jaarlijks oefent om in noodsituaties alle aanwezigen maximaal te beschermen. Scholen doen er goed aan de oefening vroeg in het schooljaar te laten plaatsvinden. Neem geen risico met uw nieuwe leerlingen en medewerkers door te wachten. 

FiAC kan scholen ondersteunen bij het voorbereiden, begeleiden en evalueren van hun ontruimingsoefeningen. Naast de integrale ontruiming (met alle personeel en leerlingen) zijn ook kleinschaliger oefeningen mogelijk met de aanwezige SHV-ers of als simulatie (tabletop).  Er zijn diverse hulpmiddelen beschikbaar om de oefening extra realistisch te maken (Lotus-slachtoffers, oefenpoppen, knetterkasten enz.). Naast het  brandalarm kunnen ook andere aanleidingen voor ontruiming worden geoefend, zoals bommelding, gaslekkage en explosie. Varianten op ontruimen als ontvluchten (bij een ernstige dreiging) of 'inruimen', in geval personeel en leerlingen moeten worden beschermd tegen een dreiging van buitenaf, zijn eveneens mogelijk 

De scholing is erop gericht de voorbereiding te optimaliseren en achteraf te leren van wat goed verliep en wat fout ging. Bij integrale ontruimingen met personeel en leerlingen vindt er vooraf een uitgebreide voorbespreking plaats. De verschillende fasen binnen een ontruiming (melding, verzamelalarm, ontruimingsalarm, begeleiding en opvang van evacués en beëindiging van de alarmtoestand) komen daarbij expliciet aan bod. Tijdens elke ontruimingsoefening wordt vervolgens getoetst op aspecten als: effectiviteit van de beschreven ontruimingsprocedure’s werkzaamheid middelen, het naleven van de huidige procedure door docenten en leerlingen, inzet SHV-ers en onderlinge communicatie. Achteraf vindt een uitgebreide evaluatie plaats waar verbeterpunten worden aangegeven aan de hand van het waargenomen verloop van de ontruiming.

Wat leert de deelnemer bij de scholing/begeleiding Ontruimingsoefening?

  • De deelnemer leert in welke gevallen tot ontruiming wordt overgegaan, wat zijn taak als BHV/SHV’er is bij een ontruiming en welke taken andere BHV/SHV’ers voor hun rekening nemen.
  • De deelnemer neemt kennis van het ontruimingsplan en leert welke procedures tijdens de ontruiming gehanteerd worden en hoe de onderlinge communicatie verloopt.
  • De deelnemer verkent de noodroutes en de potentieel gevaarlijke plekken in het onderwijsgebouw, leert waar hulpmiddelen beschikbaar zijn en waar en hoe er verzameld wordt.

Meer weten over onze ontruimingsoefeningen, neem dan contact op met FiAC, tel. 0252-340413 of e-mail: info@fiac.nl

N.B.:  Naast het ondersteunen en advies geven bij ontruimingen kan FiAC, middels haar samenwerkingspartner Prevarbo scholen aanvullend ondersteunen/adviseren bij het opstellen/actualiseren van de schoolnoodplannen en inrichting van de interne nood­ organisatie (conform NEN 8112:2017).