“Deze training gaat uit van voorbeelden uit de eigen praktijk"

“Het is de benaderingswijze van FiAC die voor ons doorslaggevend was: vooral praktisch opleiden met reële voorbeelden, liefst uit de eigen praktijk. Ik hoor van onze conciërges positieve geluiden, ze zeggen dat de docent goed inspeelt op de groep.” Beau Schouten, assistent hoofd facilitaire dienst van ROC Mondriaan in Den Haag, fungeert als opdrachtgever voor een opleidingstraject Pedagogisch Conciërge. Vrijwel alle conciërges van alle locaties nemen deel aan een serie trainingen van steeds een dagdeel. “We werken met twee groepen omdat het om veel mensen gaat. En omdat we anders ineens geen conciërges meer op de werkvloer zouden hebben.”

De taak en rol van de conciërge zijn sterk veranderd, meent Beau Schouten. “Vanouds is het een functie van de technische dienst, van mannen in stofjas met een grote sleutelbos. Tegenwoordig zien wij ze veel meer als begeleiders van studenten. Ze zijn ook de ogen en oren van de organisatie. Als studenten er verloren bij zitten, zien we graag dat ze even aangesproken worden, nagaan wat er aan de hand is. Die aandacht hoort ook bij een veilige leeromgeving. Het vraagt van conciërges een andere attitude en de nodige sociale vaardigheden. Vandaar dat we dit opleidingstraject hebben ingezet.”
Het traject is gebaseerd op de FiAC-cursus Pedagogisch Conciërge en in overleg met Mondriaan uitgesmeerd over een periode van acht maanden. Inmiddels is besloten ook een terugkomdag in te plannen. “We hebben als missie onze studenten voor te bereiden op levenslang leren. Als dat je doel is, hoor je dat naar je personeel toe te belijden. We hebben een actief scholingsbeleid, juist ook voor het ondersteunend personeel. Voor deze opleiding hebben we alle conciërges uitgenodigd. Slechts enkele ouderen die binnenkort met pensioen gaan, nemen niet deel. Bewust is gekozen voor een in-company training. We wilden dat conciërges van verschillende locaties elkaar onderling leren kennen. Bovendien kun je zo werken met concrete voorbeelden vanuit Mondriaan zelf, waarbij tussen gebouwen en soorten opleidingen zeker ook merkbare verschillen bestaan.”
De keuze om FiAC voor dit opleidingstraject te benaderen, komt voort uit een eigen ervaring van Beau Schouten. “In mijn vorige functie als eerste medewerker heb ik een cursus Leidinggeven gevolgd. De manier van lesgeven sprak me aan: er was een theoretische basis, maar we gingen vooral aan de slag met eigen praktijksituaties vanuit de groep. Deze aanpak zorgde ervoor dat ik de juiste handvatten kreeg en echt iets naar huis meenam om mee aan de slag te gaan. Zoiets beogen we nu ook met onze conciërges. Ik hoop dat ze straks sterker staan in de dagelijkse omgang met de studenten. En vooral dat de training voor hen de drempel verlaagt om studenten aan te spreken, wanneer ze bepaalde gedragssignalen zien. Want in onze visie is de moderne conciërge –net als de docenten- ook een begeleider.”