Veiligheidsmedewerker in het onderwijs

Leer handelen en ingrijpen bij lastige en onveilige situaties!

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Beveiliging en toezicht houden;
  • Sociale veiligheid;    
  • Relevante wet- en regelgeving en wettelijke bevoegdheden;
  • Optreden bij Incidenten en calamiteiten;
  • Omgaan met agressie - en conflictsituaties.

Algemeen

Bij de uitvoering van beleid op het terrein van veiligheid en beveiliging vervullen ondersteunende medewerkers een belangrijke rol. Zij zijn de ogen en oren binnen de school. Vaak signaleren zij als eerste gevaarlijke situaties en knelpunten. Bij veel noodsituaties, incidenten en conflicten zijn zij degenen die als eerste aangesproken worden. Het is voor deze dienstverlenende medewerkers dan ook van groot belang dat zij weten waar zij ten aanzien van veiligheid en beveiliging binnen schoolgebouwen op moeten letten en hoe zij moeten handelen en optreden in het geval van asociaal gedrag, agressie, incidenten en calamiteiten.

De 3-daagse cursus ‘Veiligheidsmedewerker Onderwijs’ gaat uitgebreid in op de aspecten van sociale veiligheid, beveiliging en criminaliteitspreventie waarbij het dienstverlenend karakter en gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Het doel van deze praktijkgerichte cursus is het verkrijgen van inzicht in alle aspecten van schoolveiligheid en het vergroten van de handelingsvaardigheden bij medewerkers die vanuit hun dagelijkse en of toezichthoudende taak te maken kunnen krijgen met situaties als asociaal gedrag en agressie, (groeps)geweld, vandalisme, criminaliteit en (gebouw)calamiteiten.

Inhoud

Inleiding veiligheid en beveiliging en toezicht houden
•    Basiskennis en afstemming safety, security en hospitality
•    Schoolveiligheidspiramide
•    Technische en organisatorische voorzieningen (OBE-model)
•    Toegangsbeheer, toezicht houden en surveillance
•    Kleine criminaliteitspreventie, inbraakpreventie en sluitronde
•    Veiligheidsrondes en surveillance

De eigen rol van de medewerker: 
•    Gastvrijheid (hospitality) als basis voor veiligheid (security) binnen de school
•    Het belang van een goede persoonlijke presentatie, houding en uitstraling:
•    De noodzaak van een positieve leerling-gerichte benadering en autoriteit
•    Handhaven huisregels en aanspreken op gedrag

Omgaan met en handelen bij agressief en grensoverschrijdend gedrag, 
•    Omgaan met agressie, agressiebeheersing en ongewenst en ontoelaatbaar gedrag
•    Aanspreken van (on)bekende leerlingen op asociaal gedrag en handelen, bijv. opstandigheid, brutaliteit, of overtreding van regels.
•    Hoe te handelen bij diverse vormen van agressie? Stappen om agressie te begrenzen en verdere escalatie te  voorkomen.
•    Contact maken en communiceren met de ander in agressiesituaties
•    Werken aan een professionele en zelfbewuste grondhouding
•    Reguleren van eigen spanningen, emoties en angsten 

Relevante wet- en regelgeving
•    Strafbare gedragingen en wettelijke bevoegdheden (wat mag wel en wat mag niet)
•    Toepassen van bevoegdheden in de praktijk

Optreden bij incidenten en calamiteiten
•    Nood- en ontruimingsprocedures
•    Optreden en procedureel handelen bij calamiteiten en incidenten
•    Werken vanuit SOS-model (situatie, organisatie en stappen)
•    Crisiscommunicatie bij calamiteiten en incidenten
•    Optreden bij orde verstoringen en conflictsituaties met leerlingen/derden

Het programma biedt volop ruimte voor eigen inbreng en interactie met deelnemers. Veel aandacht is er daarbij voor de eigen specifieke schoolsituatie.

Reacties

Eerdere deelnemers over deze cursus:
'Ik wil nog veel meer hierover leren. Zeer interessant!'
'Ik vond de opbouw goed. Op persoonlijke gesprekken werd goed geanticipeerd. Zowel stimuleren als reguleren.'
'Weer genoeg informatie om in de praktijk te brengen/gebruiken.'

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor deze cursus ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 40% op de volledige cursusprijs.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
1.    Het dient om 2 aanmeldingen voor deze cursus met dezelfde startdatum te gaan, de vroegboekkorting geldt alleen voor de eerste deelnemer.
2.    De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
Deze praktische en operationeel gerichte cursus is bestemd voor facilitair beheerders en ondersteunende medewerkers binnen onderwijsinstellingen die te maken hebben met coördinerende en toezichthoudende activiteiten op het terrein van beveiliging, criminaliteitspreventie, gebouw-veiligheid, bedrijfshulpverlening en sociale veiligheid.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: VMBO/ MBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 21 uur (3 cursusdagen)

Waar & wanneer

De cursus vindt plaats op 1, 8 en 22 juni 2018.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 1.275,-, vrijgesteld van BTW.

Aanmelden

Aanmelden