Preventiemedewerker in het onderwijs

De spil binnen VGWM

Tijdens de studiedag komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Taken, rol en positie van de Preventiemedewerker 
  • Arbo wetgeving
  • Arbo-risico’s in het onderwijs en in het schoolgebouw
  • Risico-inventarisatie  en –evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak (PvA)
  • Ongevallen, bijna-ongevallen en registratie
  • Preventiemedewerker en de SHV/BHV organisatie
  • Preventiemedewerker en zijn rol richting management en MR/OR
  • Voorlichting, onderricht en communicatie naar medewerkers

Algemeen

Iedere onderwijsorganisatie is verplicht een Preventiemedewerker aan te stellen. De Preventiemedewerker assisteert de werkgever in de zorg voor de dagelijkse veiligheidszorg binnen de school. Hij/zij is de spil voor alle zaken die te maken hebben met veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM). 

De Preventiemedewerker wordt geacht op de hoogte te zijn van de (Arbo)regelgeving en die te vertalen naar de schoolsituatie, het management te adviseren en medewerkers te motiveren. 

De taken van de Preventiemedewerker dienen afgestemd te worden op de aard en de risico’s van de onderwijsinstelling, zoals beschreven in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak (PvA). Deze, wettelijk verplichte en jaarlijks te actualiseren, RI&E is de basis van het Arbo-beleid. 

De Arbo-regelgeving is complex. Voor de aangewezen functionaris is preventie vaak een deeltaak naast vele andere. De basistraining biedt, naast inhoudelijke kennis en herkenningsvaardigheden, praktische hulp bij het uitoefenen van de taak als Preventiemedewerker. 

Deelnemers krijgen tips, tools, handvatten aangereikt, waarbij de nadruk ligt op interactie en praktijk. Zo ook een duidelijke instructie bij het bepalen van de maatregelen, het opstellen van een PvA en het uitvoeren van de evaluatie. Hierdoor zijn zij zelf in staat om risico’s vast te stellen en maatregelen te treffen. Door dit vast te leggen in een PvA wordt een RI&E meet- en beheersbaar. 

Deze unieke, interactieve, studiedag sluit prima aan op de behoefte die uit de praktijk voortkomt en is speciaal ontwikkeld voor onderwijsinstellingen.
 

Inhoud

Tijdens de studiedag worden de volgende onderdelen behandeld:
•    Taken, rol en positie van de Preventiemedewerker  
•    Preventiemedewerker en SHV/BHV organisatie
•    M.R. (wet op Medezeggenschapsraad)
•    Arbo-wetgeving en -beleid
•    Arbo-, externe en restrisico's
•    Risicobepaling en -beheersing
•    Ongevallen, bijna-ongevallen en registratie
•    VGWM (veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu)
•    RI&E en Plan van Aanpak
•    Voorlichting, onderricht en communicatie
•    Motivatie van medewerkers

De aangeboden studiedag, lesmateriaal, leerstof en opleidingsmethode voldoet aan de strenge opleidingseisen van het ministerie van VWS. De opleiding staat onder toezicht van SKO-Veiligheidsdeskundigen, hetgeen een onafhankelijke garantie is voor de kwaliteit.
De studiedag wordt verzorgd door ervaren gecertificeerde veiligheidsdeskundigen. Deelnemers ontvangen het officiële NISHV instituut certificaat 'Preventiemedewerker'.
 

Reacties

Eerdere deelnemers over deze studiedag:
'Ik heb veel theoretische invulling gekregen voor mijn praktische kennis.'

'De cursusleider was heel gemotiveerd en heeft veel theorie behandeld.'
'Prima cursus. Leerzame dag.'
'Veel informatie meegekregen in de cursusmap, prettig om terug te lezen.'

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor deze cursus ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 40% op de volledige cursusprijs.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
1.    Het dient om 2 aanmeldingen voor deze cursus met dezelfde startdatum te gaan, de vroegboekkorting geldt alleen voor de eerste deelnemer.
2.    De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
Medewerkers die de functie van Preventiemedewerker (gaan) uitvoeren.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: VMBO/ MBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 7 uur (1 cursusdag)

Waar & wanneer

De cursus vindt plaats op 1 juni 2018.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 350,-, vrijgesteld van BTW.

Aanmelden

Aanmelden