Preventiemedewerker in het onderwijs 2 (verdiepingscursus)

Preventiemedewerker, de spil binnen VGWM

Tijdens de studiedag komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Actuele ontwikkelingen Arbo-wet;
 • Ongevallen en incidenten; 
 • RI&E en plan van aanpak;
 • Fysieke en sociale belasting (PSA);
 • Veiligheid op de werkvloer en in praktijklokalen;
 • Veiligheidsinspecties en voorlichting;
 • Adviesvaardigheden en samenwerken;
 • Preventiemedewerker, organisatie en vaardigheden

Algemeen

De onderwijsinstelling is een risicovolle plaats. De arbeidsinspectie bezoekt ieder jaar een groot aantal onderwijslocaties en zal daar waar nodig gepaste actie ondernemen. Preventief handelen is dan ook gewenst. Bij het realiseren van veilige werkomstandigheden voor leerlingen en personeel vervullen het management, afdelingsmanagers en Arbo-coördinatoren een belang­rijke rol. Het is dan ook van belang te weten waar zij op gelet moet worden bij de uitvoering van de Arbo-wet.

Tijdens deze interactieve en praktische studiedag nemen deelnemers kennis van de inhoud van de Arbo-wet en leren zij waar ze ten aanzien van veiligheid binnen schoolgebouwen op moeten letten.
 

Inhoud

Te behandelen onderwerpen:

 • Actuele ontwikkelingen Arbo-wet;
 • Ongevallen en incidenten; 
 • RI&E en plan van aanpak;
 • Fysieke en sociale belasting (PSA);
 • Veiligheid op de werkvloer en in praktijklokalen;
 • Veiligheidsinspecties en voorlichting;
 • Adviesvaardigheden en samenwerken;
 • Preventiemedewerker, organisatie en vaardigheden

Van arbeidsomstandighedenwet naar beleid en uitvoering (korte inleiding)
De Arbeidsomstandigheden wet, de opbouw, besluiten, arbeidsomstandigheden beleid (een continue proces), de risico-inventarisatie als onderdeel van Arbo-beleid.

Risisco-inventaristaie en evaluatie (RI&E)
De RI&E als startpunt, statische en dynamische inventarisatie en PvA.
Leren kijken naar de eigen werkpraktijk binnen de onderwijsorganisatie, knelpunten en val¬kuilen, vaststellen prioriteiten.
Preventieve maatregelen en uitvoer geven aan het Plan van Aanpak

Veiligheidsinspectie en surveillance in schoolgebouwen
Doel inspecties en surveillance, waar op letten, wat mag wel en wat mag niet, melden en rapporteren, resultaten, aanspreken docenten en leerlingen, eigen risico medewerkers/ leerlingen. 

Doel van de studiedag
Het verstrekken van kennis, inzicht en het belang, bij leidinggevende en management, bij de uitvoering van de Arbo-wet om te komen tot een veilige leef-, leer- en werkomgeving.
 

Reacties

Eerdere deelnemers over deze studiedag:
'Kennis is weer opgefrist, maar ook uitgebreid. Fijne verdiepingscursus!'
'Prettige dag gehad met veel info.'
'Inspirerende trainer met passie voor het vak.'
'Trainer speelt in op de behoefte en is heel flexibel.'
'Je hebt veel aan input vanuit praktijk van de mede-cursisten.'

 

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor deze cursus ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 40% op de volledige cursusprijs.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
1.    Het dient om 2 aanmeldingen voor deze cursus met dezelfde startdatum te gaan, de vroegboekkorting geldt alleen voor de eerste deelnemer.
2.    De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
Medewerkers die zich willen verdiepen hun functie als Preventiemedewerker.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: VMBO/ MBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 7 uur (1 cursusdag)

Waar & wanneer

De cursus vindt plaats op 29 juni 2018.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 350,-, vrijgesteld van BTW.

Aanmelden

Aanmelden