Ploegleider/Hoofd Schoolhulpverlener

Tijdens de studiedag komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Het leren inzetten van, en leidinggeven aan, een SHV-team
 • Het leren operationeel houden van het SHV-team en leiden tijdens een noodsituatie.

Algemeen

Door de omvang van de schoolorganisatie of de aanwezige risico’s kunnen er meerdere SchoolHulpverleners nodig zijn binnen één locatie. Daarmee ontstaat gelijk de behoefte aan coördinatie. De Ploegleider/ Hoofd SHV geeft leiding aan een groep SHV-ers ten tijde van een incident of calamiteit. 

De Ploegleider/ Hoofd SHV heeft naast de taken die iedere SHV-er heeft nog een aantal andere verantwoordelijkheden. Zoals gezegd moet de Ploegleider/ Hoofd SHV leiding geven aan een inzet van meerdere Schoolhulpverleners. Daarnaast heeft hij/ zij onder meer tot taak om te oefenen met zijn ploeg. Tevens draagt de Ploegleider/ Hoofd SHV  zorg voor het beheer van en de controle op de aan de ploeg ter beschikking gestelde middelen.

Het spreekt voor zich dat de Ploegleider/ Hoofd SHV op grond van zijn omvangrijkere takenpakket moet beschikken over aanvullende kwaliteiten. Zo moet deze in staat zijn om snel en duidelijk de verschillende taken te verdelen om te komen tot een adequate inzet van de betrokken interne hulpverleners

Taken van de Ploegleider/ Hoofd Schoolhulpverlener

 • Leiding geven aan een groep SHV'ers bij een incident of calamiteit
 • Zorgen dat de SHV-ploeg geoefend wordt en blijft

Inhoud

 • Kennis en inzicht Arbo-wet
 • Wet- en regelgeving interne hulpverlening
 • Taken coördinator SHV
 • Begeleiden van de SHV-inzet
 • Werken met scenario's Leidinggeven aan de SHV-ploeg
 • De organisatie van interne hulpverlening
 • Inzet en motivatie
 • Beoordelen van de veiligheidssituatie
 • Communicatieve vaardigheden;
 • Verbeteringen signaleren en doorvoeren
 • Werken met scenario's Leidinggeven aan de SHV-ploeg
 • Alarmering en communicatiemiddelen
 • Ontruiming
 • Evalueren en rapporteren van de inzet

Reacties

Eerdere deelnemers over deze studiedag:
'De studiedag was leerzaam. Veel bruikbare info/ tips ontvangen waarmee ik aan de slag kan gaan op school.'
'De studiedag heeft mij meer laten nadenken over het geheel dan eerder!'
'De dag heeft mijn verwachtingen overtroffen.'

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor deze cursus ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 40% op de volledige cursusprijs.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
1.    Het dient om 2 aanmeldingen voor deze cursus met dezelfde startdatum te gaan, de vroegboekkorting geldt alleen voor de eerste deelnemer.
2.    De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
De training is bedoeld voor medewerkers die operationeel verantwoordelijk zijn voor de Schoolhulpverlening, alsmede de coördinatie hebben bij een calamiteit. Leidinggevenden van middelgrote en grote SHV organisaties.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie:  VMBO/ MBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 7 uur (1 cursusdag)

Waar & wanneer

De cursus vindt plaats op 13 juni 2018.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 350,-, vrijgesteld van BTW.

Aanmelden

Aanmelden