Crisisbeheersing bij calamiteiten

De verdiepingslag voor first responders in het onderwijs!

Tijdens deze training zijn de volgende modules aan de orde gekomen: 

  • Crisisscenario’s denken 
  • Opstellen van beleid en management bij calamiteiten
  • Crisiscommunicatie
  • Analyse van het krachtenveld (impact)
  • Oefenen van calamiteitsituaties


First Responder:
is een persoon met een gespecialiseerde opleiding die als een van de eersten arriveert en hulp biedt bij een noodsituatie, zoals een ongeval, een natuurramp of een terroristische aanslag.
 

Algemeen

Elke school dient rekening te houden met verschillende risico’s en calamiteiten. In het schoolnoodplan worden deze risicosituaties en calamiteiten beschreven. De veiligheidsorganisatie binnen de school dient voorbereid te zijn op deze situaties. Interne hulpverleners (SHV'ers/ BHV'ers, conciërges, OOP) spelen daarbij een belangrijke rol.

Hulpverleners binnen de school moeten dan ook weten hoe zij moeten handelen wanneer een van de vele noodsituaties zich voordoet. Zo zal een hulpverlener in de school ook bij agressie situaties, een overval of bij een bommelding moeten weten wat hij/zij moet doen om adequaat in te grijpen en gevolgen voor leerlingen en docenten te beperken. Dit vraagt nadrukkelijk om meer vaardigheden en kennis dan in gangbare BHV/ SHV –trainingen aangeboden wordt.

Tijdens deze training ontvangt de deelnemer vaardigheden waardoor hij bij de meest voorkomende calamiteitssituaties binnen de school goed inzetbaar is en onder druk weet hoe hij/zij moet handelen.

Inhoud

Crisissituaties en calamiteiten binnen scholen
•    Werken op basis van SOS-protocollen (situatie, organisatie en stappen)
•    Basisuitgangspunten bij crisisbeheersing 

Adequate inschatting van de situatie
•    Opvangen van de ‘de eerste klap’
•    Melden en opschalen.
•    Welke collega’s moet ik direct alarmeren en van welke informatie
•    voorzien?
•    Verzamelen aanvullende informatie

Prioriteitstelling in handelingen
•    Wat wordt er van mij verwacht in de eerste minuten?
•    Welke handelingen en initiatieven kan ikzelf nemen?

Omgaan met stress tijdens de crisis
•    Wat doet stress met mij en hoe kan ik mezelf dwingen om rationele in plaats van emotionele keuzes te maken

Oefenen van de volgende calamiteitssituaties
•    Dreiging met geweld
•    Overval en gijzeling
•    Groepsvechtpartij

Reacties

Eerdere deelnemers over deze studiedag:
'Trainer weet te motiveren. Hij weet waar hij het over heeft.'
'Trainer gaf veel persoonlijke aandacht, wat als zeer prettig is ervaren.'
'De studiedag heeft inzicht opgeleverd over hoe je calamiteiten moet aanpakken door middel van een crisisteam.'

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor deze cursus ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 40% op de volledige cursusprijs.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
1.    Het dient om 2 aanmeldingen voor deze cursus met dezelfde startdatum te gaan, de vroegboekkorting geldt alleen voor de eerste deelnemer.
2.    De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep 
Deze scholingsmodule is geschikt voor SHV'ers, BHV'ers, conciërges, OOP.

Specifieke informatie
Niveau: VMBO/ MBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 7 uur (1 cursusdag)

Waar & wanneer

De cursus vindt plaats op 8 juni 2018.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 450,-, vrijgesteld van BTW.

Aanmelden

Aanmelden