Basisvaardigheden Schoolhulpverlener (SHV)

Geen BHV, maar SHV voor het onderwijs!

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De schoolhulpverlener in het algemeen
  • Kerntaken van de Schoolhulpverlener (theorie en praktijk)
  • Hulpverlening en handelen bij specifieke calamiteiten en schoolsituaties

Algemeen

Ondanks alle voorzorgen kan het altijd gebeuren, een ongeval of een vechtpartij in de school. Het is dan een geruststellende gedachte dat er medewerkers binnen de school zijn die weten wat er moet gebeuren. De risico’s en calamiteiten binnen een school zijn echter anders dan bij bedrijven of kantoren. Incidenten en thema’s zoals het onwel worden van een leerling, (groeps)agressie, valblessures of paniek bij kinderen komt daarbij niet of nauwelijks aan de orde.

Een standaard BHV opleiding is voor hulpverleners in het onderwijs dan ook niet voldoende. Speciaal voor medewerkers in het onderwijs is de opleiding Schoolhulpverlener ontwikkeld. Binnen de training Schoolhulpverlener zijn alle modules afgestemd op het werken met leerlingen in een schoolgebouw. Aanvullend worden schoolhulpverleners getraind in preventief en repressief handelen bij een grote verscheidenheid aan schoolveiligheidsrisico’s en calamiteiten.

Inhoud

Inleiding schoolhulpverlening
•    Schoolhulpverlening en de rol van de schoolhulpverlener
•    Het schoolgebouw en preventief handelen
•    Bijzonder risico’s bij leerlingen en binnen schoolgebouwen

Kerntaken van de Schoolhulpverlener (theorie en praktijk)
•    Levensreddend handelen en reanimatie (AED);
•    Veelvoorkomende (sport)ongevallen binnen de school
•    Verlenen van eerste hulp bij ongevallen
•    Bestrijden van kleine branden (kleine blusmiddelen)

Hulpverlening en handelen bij specifieke calamiteiten en schoolsituaties
•    Alarmeren van en communiceren met medewerkers en leerlingen
•    bij noodsituaties; Meldingsprocedures binnen scholen
•    Ontruimend van het schoolgebouw en samenwerken met externe
•    diensten
•    Omgaan met paniek bij leerlingen

Reacties

Eerdere deelnemers over deze training:
'De training voldoet aan wat men er van mag verwachten'
'De docent heeft alles goed uitgelegd'

'Het wat een zeer fijne training'
'Fijn dat deze training speciaal voor het onderwijs bestaat'

Bijzonderheden

Tijdens deze basistraining worden deelnemers conform arbowet opgeleid en vertrouwd gemaakt met de elementaire schoolhulpverleningstechnieken overeenkomstig de geldende richtlijnen.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: VMBO/ MBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 7 uur (1 cursusdag)

Waar & wanneer

De cursus vindt plaats op 1 juni 2018.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 195,-, vrijgesteld van BTW.

Aanmelden

Aanmelden