Succesvol werken en effectief communiceren (speciaal voor OOP)

Sta sterk in de omgang met docenten, leerlingen en ouders!

Wat leert u tijdens deze training?

  • U verwerft inzicht in uw sterke en zwakke punten.
  • U leert om te gaan met verwachtingen en wensen van collega’s en leidinggevenden.
  • U vergroot uw communicatieve vaardigheden en leert mensen effectief te beïnvloeden.
  • U versterkt uw persoonlijke uitstraling en leert zelfbewust over te komen. 
  • U oefent lastige gesprekken met leerlingen, docenten en collega’s.
  • U leert om te gaan met weerstanden en tegenwerking.
  • U leert problemen en conflicten in de samenwerking te hanteren.

Algemeen

Goede persoonlijke, sociale en communicatieve vaardigheden zijn voor elke professional van belang. Binnen scholen geldt dat zeker voor de categorie ondersteunend en administratief personeel. De kwaliteit van het ondersteunende proces bepaalt immers mede de kwaliteit van het onderwijs. Het verwachtingspatroon en de professionele eisen die aan het onderwijsondersteunend en administratief personeel (OOP) worden gesteld zijn de afgelopen jaren steeds hoger komen te liggen. Zo wordt van ‘oop-ers’ verwacht dat zij goed kunnen samenwerken met docenten en dat zij efficiënt en effectief kunnen reageren op - soms lastige - vragen en wensen van leerlingen en ouders. Om als professioneel dienstverlener binnen het onderwijs te kunnen werken dienen zij dan ook te beschikken over competenties als flexibiliteit, klantgerichtheid, kwaliteitsbewustzijn en goed communicatief vermogen.

De 3-daagse training ‘Succesvol werken en effectief communiceren' biedt medewerkers werkzaam in het onderwijs hiervoor de gewenste handvatten en de mogelijkheden om deze vaardigheden verder te ontwikkelen.
 

Inhoud

Ken uzelf: vergroten van persoonlijk inzicht en effectiviteit
•    Bewustwording en verkrijgen van inzicht in het eigen functioneren, communiceren en handelen: waar functioneer ik goed en waar kan het beter?
•    Herkennen van uw eigen kwaliteiten en valkuilen;
•    Werken aan een zelfbewuste en professionele beroepshouding;
•    Hanteren van eigen emoties en spanningen en omgaan met werkdruk;
•    Uw eigen persoonlijk actieplan.

Succesvol communiceren op de werkvloer
•    Gedrag beïnvloedt gedrag: inzicht in de eigen wijze van communiceren en de effecten daarvan op anderen;
•    Basisvaardigheden communicatie en diverse gesprekstechnieken (contact maken, invoelend vermogen, feedback geven en ontvangen);
•    Gesprekken met mondige en lastige leerlingen, ouders en docenten: duidelijk zijn, grenzen stellen, keuzes bieden, nee kunnen zeggen;
•    Corrigeren van moeilijk en asociaal gedrag: omgaan met weerstanden, tegenwerking en boosheid;

De klantgerichte medewerker
•    Klantgerichtheid en klantgericht handelen: concretisering van een klantgerichte houding;
•    10 dimensies van persoonlijke klantgerichtheid;
•    Persoonlijke presentatie, beroepshouding en uitstraling;
•    Omgaan met verwachtingen wensen en eisen van leerlingen en docenten: grenzen aan dienstverlening;
•    Klantgericht communiceren en omgaan met klachten.

Effectief samenwerken in een team
•    De eigen rol in het team: wat maakt van mij een goede collega?
•    Herkennen van kwaliteiten bij collega’s (kernkwaliteiten);
•    Communiceren binnen een team: het geven en ontvangen van feedback, kritiek en complimenten;
•    Omgaan met conflicten en problemen in de samenwerking;
•    Lastige gesprekken met directe collega’s en leidinggevenden.

Met acteurs
Tijdens de gehele training werkt u aan uw eigen persoonlijke actieplan.  U oefent daarbij diverse lastige werksituaties en discussies waarmee u in de dagelijkse schoolpraktijk wordt geconfronteerd. Bij verschillende oefeningen wordt gebruik gemaakt van professioneel tegenspel met behulp van trainingsacteurs.

Gezien het interactieve karakter van de training wordt er gewerkt in kleine groepen. Het aantal deelnemers is gemaximaliseerd!
 

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor dezelfde cursus voor dezelfde datums ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.
De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
Deze goed gewaardeerde training is bedoeld voor ondersteunende medewerkers (OOP) die hun persoonlijke, sociale - en communicatieve vaardigheden willen versterken om daarmee meer resultaat binnen het dagelijks functioneren te behalen.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: VMBO/ MBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 21 uur (3 cursusdagen)

Reacties

Eerdere deelnemers over deze training:
'Leerzaam en toepasbaar in de praktijk.'
'Met de acteurs aan de gang gaan is erg fijn.'
'Goed verzorgde en leerzame cursus.' 

'De interactie en sfeer is erg goed.'

Wanneer

De cursus vindt plaats op 25 september, 9 en 16 oktober 2024.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 1.465,-, vrijgesteld van BTW.

In-company

Deze cursus is  -geheel of gedeeltelijk- ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag een offerte aan via info@fiac.nl of 0252-340413.