Pedagogisch handelen voor het OOP

Beter omgaan met leerlingen in zowel aanspreken als ondersteunen

Ondersteunend personeel op een school heeft dagelijks te maken met leerlingen. Net als docenten hebben deze medewerkers kennis en vaardigheden nodig om op professionele wijze met jongeren om te gaan. Deze training gaat in op de leefwereld en het gedrag van jongeren, leert hoe je met hen de interactie aangaat en staande blijft bij het aanspreken van leerlingen op asociaal gedrag. Diverse situaties worden in de praktijk geoefend.

Algemeen

Vrijwel alle ondersteunende medewerkers van scholen hebben dagelijks te maken met leerlingen. Soms direct, bijvoorbeeld omdat ze een servicedesk bezetten, soms indirect vanuit de tweede lijn (bijvoorbeeld op de administratie). Net als conciërges hebben deze ondersteunende medewerkers vaak behoefte beter in staat te zijn tot pedagogisch handelen. 

Op school wordt doorgaans verwacht dat alle medewerkers overwicht bezitten naar leerlingen en hen waar nodig kunnen aanspreken of ondersteunen. Deze training helpt OOP-ers om ‘er te staan’ wanneer de orde op school daarom vraagt (leerlingen aanspreken, handhaven van gedragsregels, incidenten de-escaleren). Ook komt aan de orde hoe je ‘er kunt zijn’ wanneer een leerling dat nodig heeft, zonder in betrokkenheid te ver te gaan en de eigen positie op school te ondermijnen.

Tijdens de training komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • Omgaan met leerlingen;
  • Communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken;
  • Omgaan met asociaal gedrag en agressie;
  • Optreden en handelen bij praktijkopdrachten.

Inhoud

Jongeren, motivatie en gedrag
Jongerencultuur, verschillen in leerlingen en gedrag, wat beweegt jongeren? Motiveren van leerlingen en beïnvloeden van gedrag, complimenten of straffen, normen en waarden.

In interactie met leerlingen
Noodzakelijke sociale-, communicatieve en pedagogische vaardigheden, het belang van een positieve leerling gerichte benadering, 'plus' taal, gedrag beïnvloedt gedrag, diverse gespreksvaardigheden, toezicht houden en surveillance, omgaan met conflicten tussen leerlingen.

Omgaan met asociaal en grensoverschrijdend gedrag
Professioneel omgaan met en reageren op ongewenst gedrag van (groepen) leerlingen en ouders: tips en technieken, situationele gespreksoefeningen : correctiegesprekken, omgaan met weerstanden en boosheid, grenzen stellen, invoelend vermogen en reflecteren van emoties.

Praktische opdrachten
Tijdens de drie dagen oefenen deelnemers op een prettige en veilige manier diverse vaardigheden en communicatietechnieken. Deelnemers oefenen daarbij diverse situaties die ze in de omgang met leerlingen kunnen tegenkomen.

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor dezelfde cursus voor dezelfde datums ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.
De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
Help- en servicedesk medewerkers, ict-ondersteuners, documentatie- en leercentrummedewerkers, (technisch) onderwijsassistenten, facilitair medewerkers, kantinemedewerkers en administratief medewerkers werkzaam bij een onderwijsinstelling (met name voortgezet onderwijs en roc's).

Opmerkingen
Deze training vindt vanwege de inhoudelijke overeenkomsten plaats in combinatie met ‘Pedagogisch Conciërge 1’. Er is indien nodig aandacht voor de eigen casuïstiek. De cursus wordt afgesloten met een eigen certificaat.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: VMBO/ MBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 21 uur (3 cursusdagen)

Wanneer

De cursus vindt plaats op 13, 20 en 27 september 2024.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 1.465,-, vrijgesteld van BTW.
Deze groep is VOL. Er is extra groep op 13 en 20 sept en 4 oktober. Bel ons via 0252-340413 of mail info@fiac.nl

In-company

Deze cursus is als maatwerk beschikbaar om in-company te worden verzorgd voor groepen OOP-ers. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte via info@fiac.nl of (0252) 340 413.