Pedagogisch handelen voor het OOP 2 (Verbreding)

Omgaan met probleemgedrag (3 dagen)

Verbreed uw vaardigheden als OOP'er en leer onder meer:

  • Omgaan met cultuurverschillen en straatcultuur
  • Omgaan met afwijkend (deviant) gedrag bij jongeren
  • Wat de gevolgen zijn van verslaving op school 
  • Wat de oorzaken zijn van probleemgedrag van leerlingen

Algemeen

Elk kind is anders en heeft zijn eigen ‘gebruiksaanwijzing’. De meeste leerlingen binnen de school zijn echter op een algemene manier benaderbaar en aanspreekbaar. Ondersteu­nend personeel in het onderwijs weten doorgaans hoe ze met ‘doorsnee’ leerlingen moeten omgaan. De FiAC training ‘Pedagogisch handelen voor ondersteunend personeel' geeft hiervoor de noodzakelijke en praktische handvatten. De leerlingenpopulatie binnen scholen is echter divers. Naast leerlingen uit andere culturen, heeft onderwijs ook steeds meer te maken met leerlingen die de normen en waarden van de straat hante­ren, de zg. ‘straat­cultuur’.

Er is ook een categorie leerlingen die zich om wat voor reden dan ook an­ders en moeilijker gedraagt dan je normaal zou verwachten. Deze ‘probleemleerlingen’ vertonen zogenoemd deviant (af­wijkend) gedrag. Soms uit zich dit in opstandigheid, brutaliteit of agressie, maar soms ook in het om­gekeerde, bijvoorbeeld zwijgen, terugtrekken of afsluiten. Diverse problematieken en stoor­nissen kun­nen de oorzaak van dit afwijkende gedrag zijn. De omgang met deze diversiteit aan jonge­ren is com­plexer en lastiger dan die met de standaardleerling. Voor OOP'ers is het van belang te weten hoe ze met de diverse leerling-categorieën, hun achtergronden en het bijbehorende gedrag om moeten gaan. Hoe krijg ik contact, hoe spreek ik ze aan, hoe kan ik ze corrigeren of enthousiasme­ren? Vragen die tijdens de deze 3-daagse vervolgtraining 'Pedagogisch handelen voor het OOP 2’ aan bod komen.

Naast uitbreiding van hun algemene pedagogische vaardigheden verwerven deelnemers tijdens deze interactieve training meer inzicht in mogelijke achtergronden van gedrag bij jongeren (multiculturaliteit, straatcultuur, deviant gedrag, radicalisering).

De nadruk ligt ook tijdens deze drie dagen op het oefenen van vaardigheden die de omgang en beje­gening van jongeren in het algemeen en met dit afwijkende gedrag gemakkelijker maken. Deelnemers leren waarom een bepaalde aanpak al dan niet zal werken. Diverse methodieken van aanpak zullen actief met een acteur geoefend worden. De training geeft deelnemers adequate handvatten om ook deze categorie leerlingen op een werkzame en positieve manier te benaderen.

Inhoud

Dag 1
Inleiding, toelichting en vaststellen individuele leerwensen 

Verdieping pedagogisch handelen voor ondersteunend medewerkers in het onderwijs

 ♦        Pedagogisch handelen voor gevorderden (praktische vaardigheden);
 ♦        Het belang van een positieve benadering, duidelijk zijn en autoriteit;
 ♦        Omgaan met groepen leerlingen (basis);
 ♦        Omgaan met conflicten tussen leerlingen (basis).

Praktische opdrachten (middag)
Situationele gespreksoefeningen: com­municeren met leerlingen/ groepen. Onder regie van trainers worden de nieuw geleerde communicatietechnie­ken actief geoefend.

Dag 2 
Omgaan met cultuurverschillen en straatcultuur op school
 ♦         Kennis van diversiteit in waarden en normen; verschillen tussen straat en burgercultuur;
 ♦         Respect en omgaan met eergevoel en schaamtecultuur, ontkenning en liegen;
 ♦         Multiculturele communicatie en contact maken met jongeren uit de straatcultuur;
 ♦         Omgaan met straatcultuur; professioneel corrigeren van ongewenst gedrag binnen de straatcultuur;
 ♦         Judo- en karateaanpak; vaardigheden voor het effectief beïnvloeden van straatcultuur gedrag;
 ♦         Specifieke aspecten: loverboys en girls, radicalisering.

Praktische opdrachten (middag)
Situationele oefeningen: contact maken met jongeren uit straatcultuur en jongeren met andere culturele achtergrond; corrige­ren van excessief (groeps)gedrag binnen de straatcultuur. Onder regie van trainers worden gewenste vaardigheden en technie­ken actief geoefend. 

Dag 3
Omgaan met afwijkend (deviant) gedrag bij jongeren 
 ♦        Signaleren en herkennen van afwijkend gedrag en gedragsstoornissen bij leerlingen;
 ♦        Oorzaken van diverse gedragsstoornissen (persoonlijkheid, depressief, zelfbeschadiging);
 ♦        Contact maken en omgaan met jongeren met deviant gedrag;

Verslaving en probleemgedrag op school
 ♦         Alcohol, drugs en gok verslaving;
 ♦         Signaleren van verslaving bij jongeren.

Praktische opdrachten (middag)
Situationele oefeningen: observeren en achterhalen van gedragsproblematiek; Leren herkennen van diverse gedragshoudingen. Oefenen in het contact maken met jongeren met gedragsproblematiek. Onder regie van trainers worden gewenste vaardigheden en technie­ken actief geoefend.

Afsluiting en evaluatie

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor dezelfde cursus voor dezelfde datums ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.
De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
Oop-ers, kantinemedewerkers, onderwijsassistenten en conciërges die veel contacten hebben met leerlingen en die meer willen weten over de omgang met (groepen) leerlingen. Voor deelname is het noodzakelijk de driedaagse FiAC-cursus Pedagogisch Coniërge 1 te hebben gevolgd. In overleg is toelating ook mogelijk op basis van andere (1-daagse) cursussen.

Opmerkingen
Deze training vindt vanwege de inhoudelijke overeenkomsten plaats in combinatie met ‘Pedagogisch Conciërge 2'. Er is indien nodig aandacht voor de eigen casuïstiek. De cursus wordt afgesloten met een eigen certificaat.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: VMBO/ MBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: FiAC-cursus 'Pedagogisch handelen voor ondersteunend personeel 1' of een gelijkwaardige, meerdaagse cursus. 
Studiebelasting: 21 uur (3 cursusdagen)

Reacties

Eerdere deelnemers over deze training:
'Ik wil nog veel meer hierover leren. Zeer interessant!'
'Ik vond de opbouw goed. Op persoonlijke gesprekken werd goed geanticipeerd. Zowel stimuleren als reguleren.'
'Weer genoeg informatie om in de praktijk te brengen/gebruiken.'
'Ik vond de cursus zeer goed. Veel van geleerd.'

Wanneer

De cursus vindt plaats op 6, 13 en 27 november 2024.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 1.465,-, vrijgesteld van BTW.

In-company

Deze cursus is  -geheel of gedeeltelijk- ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag een offerte aan via info@fiac.nl of 0252-340413.