Agile, Scrum en LEAN voor OP- en OOP-teams

Werkmethoden voor resultaatgericht en flexibel teamwork

Maak kennis met resultaatgerichte, zelfsturende en flexibele ‘Agile’ werkmethoden voor  OP- en OOP-teams in het onderwijs:

 • Meer effectiviteit en resultaat voor teams in het onderwijs.
 • Inspelen op continu veranderende wensen van leerlingen en maatschappij.
 • Hogere klanttevredenheid, meer werkplezier en betere afstemming van werkdruk.

Algemeen

Het ‘Agile-manifest’ werd begin deze eeuw geschreven door programmeurs die hun klassieke planmatige werkwijze zagen vastlopen. Ze formuleerden een nieuwe aanpak voor teamwork met de volgende vier uitgangspunten:

 • mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen;
 • opgeleverde deelprojecten boven allesomvattende documentatie of plannen;
 • samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen;
 • inspelen op verandering boven het volgen van een plan.

De bekendste uitwerking van het manifest is Scrum, een werkmethode waarbij de werkzaamheden worden opgedeeld in ‘Sprints’. Dit zijn herkenbare, concrete resultaten die het team binnen een vastgelegde (liefst vrij korte) periode wil bereiken. Teamleden committeren zich hieraan en bespreken dagelijks de voortgang. Er is ruimte voor aanpassingen, bijvoorbeeld omdat iets tegenzit of er voortschrijdend inzicht is. Naast de (uitvoerende) rol die de teamleden vervullen, kent Scrum de rol van de master (een dienend leider van het team) en van de owner (degene die actief contact onderhoudt met de stakeholder/opdrachtgever om te bepalen welk werk gedaan moet worden).

De toepassing van Scrum in teams, vanuit het Agile gedachtengoed, resulteert in een sneller inspelen op wat de leerling (resp. de ouder) wil en hiermee in een beter resultaat. Het doet tevens een beroep op een hoge mate van zelfsturing of zelforganisatie van teams.

In het onderwijs wordt steeds vaker gebruik gemaakt van Scrum en andere vormen van Agile werken. Niet alleen omdat traditionele werkwijzen met beleids- en uitvoeringsplannen te traag worden voor de uitdagingen van vandaag (het nieuwe leren met ICT door leerlingen die ‘digitaal geboren zijn’). Ook past Agile goed bij het onderwijs, omdat men traditioneel gewend is te werken vanuit teams (onderbouw/bovenbouw, vaksecties, afdelingen, ondersteunende diensten). Teams die vanouds gewend zijn een bepaalde autonomie te hebben, maar die tegenwoordig alle te maken hebben met het doorvoeren vernieuwingen in een tijd met hoge werkdruk (lerarentekort).

Inhoud

Wat Agile en Scrum goed bij het onderwijs doet passen, is dat met elkaar samenwerkende mensen centraal staan in plaats van gedetailleerde, vastliggende plannen. Scrum kent de flexibiliteit die in het onderwijs welkom is, maar biedt teams tevens focus, resultaat en werkplezier. Tijdens deze tweedaagse cursus/workshop maakt u kennis met onder meer Agile-Scrum en LEAN en werken we de toepassing van deze werkmethoden binnen onderwijsinstellingen concreet uit. LEAN is een zeer productieve manier van werken omdat het de processen optimaliseert naar een beter resultaat zonder verspilling of vertraging.

De uitgangspunten van Agile, Scrum en Lean

 • Ontstaan van het manifest en de vier uitgangspunten
 • Toepassing van de Agile filosofie en werkmethoden buiten de IT-wereld
 • Geen doel maar middel: snelheid, wendbaarheid en de 80/20 regel
 • Maximale toegevoegde waarde realiseren tegen minimale inspanning

De toepasbaarheid in en voordelen voor het onderwijs

 • Agile werken in onderwijsteams, facilitaire teams en HRM-teams van scholen
 • Samen verantwoording dragen voor planning, resultaat en werkdruk
 • Doelgerichtheid, zelfsturing, verantwoordelijkheid en werkplezier in teams
 • Elkaar (durven) aanspreken, transparantie over de voortgang
 • Resultaatgericht blijven in de hectiek van alledag
 • Agile lesgeven aan groepen leerlingen/studenten

Scrummen in de dagelijkse praktijk

 • De drie rollen van Scrum (owner, master en teamlid) en wie dit zijn op school.
 • De Sprint: herkenbare, zichtbaar verbeterde en werkende onderdelen van ‘jouw’ product
 • De toegevoegde waarde: doelen en wensen vastgelegd in Backlogs.
 • De dagelijkse Scrum; Sprints uitvoeren en afsluiten; nieuwe Sprints starten.

Leren scrummen (uitwerken van een praktijkcase)

 • Opstellen van een Backlog
 • Vertalen van de Backlog naar Sprints
 • Voortgang bewaken en Sprint evalueren

Het realiseren van een Agile mindset

 • Hoe kunnen teams meer eigenaarschap realiseren voor hun werk en hun samenwerking?
 • Hoe kunnen teams en leiding op een iteratieve wijze meer en sneller kwaliteit leveren voor de leerling en de ouder?

Wat is de toegevoegde waarde van Agile en/of Lean voor onze school?

 • Een aanpak die is gericht op continu verbeteren en vergroten van de wendbaarheid naar wat ouders, maatschappij en leerlingen van ons als school en onze medewerkers verwachten;
 • Een continu proces van leren en verbeteren, gericht op concrete, geformuleerde resultaten;
 • Een verhoogde kwaliteit: van zowel onze processen als ook van onze mensen;
 • Een goede samenwerking en krachtige teams zijn belangrijke sleutelelementen hierbij.

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor deze cursus ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
1.    Het dient om 2 aanmeldingen voor deze cursus met dezelfde startdatum te gaan, de vroegboekkorting geldt alleen voor de eerste deelnemer.
2.    De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor teammanagers en HRM-functionarissen van onderwijsinstellingen, die nieuwe wegen zoeken voor het sneller, doel- en resultaatgerichter laten functioneren van hun teams. Naar aanleiding van deze kennismaking kan in-company een implementatie worden verzorgd.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: MBO/ HBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 14 uur (2 cursusdagen)

Leeromgeving

Deze cursus maakt gebruik van mijn.fiac.nl, onze digitale leeromgeving die ondersteuning biedt bij de voorbereiding op en het volgen van de cursus. Als deelnemer vindt u op mijn.fiac.nl een intakeformulier, alle logistieke informatie, eventuele voorbereidende opdrachten en al het cursusmateriaal. Dit kan bestaan uit onder meer PDF-bestanden (teksten, illustraties), PowerPoint presentaties, instructievideo's en webinars.

Belangrijk: Uitgangspunt voor de FiAC Academie blijft de face-to-face aanpak met onze contactdagen in Utrecht. Op de bij deze cursus aangegeven datums wordt u dan ook op de cursuslocatie verwacht.

Docenten

De workshop wordt verzorgd door Willem van Leeuwen, als leiderschapscoach onder meer gespecialiseerd in Agile-werkmethoden zoals Scrum en LEAN.

In-company

Deze workshop/training kan ook in-company worden verzorgd, al dan niet in combinatie met een implementatietraject.