Schoolveiligheidsdag 2020

Vakevenement over Arbo, preventie, PSA en sociale veiligheid

Een veilige leer- en werkomgeving. Dat is waar u als school voor staat en beleid op voert. De Schoolveiligheidsdag 2020 heeft als doel hieraan een bijdrage leveren. Met inleidingen, presentaties, workshops en een ondersteunende digitale leeromgeving willen wij vanuit FiAC en NISHV veiligheidsfunctionarissen in het onderwijs op integrale wijze ondersteunen in kennis en kunde op het terrein van Arbo, preventie, PSA en sociale veiligheid.

Algemeen

Centraal thema 2020  ‘Crisismanagement bij calamiteiten’

Ondanks alle preventieve maatregelen kunnen op scholen zich altijd incidenten voordoen die de veiligheid, de continuïteit en het imago van de school ernstig bedreigen. Calamiteiten komen altijd onverwachts en ongelegen. Het verloop van iedere crisis is anders. Steeds zijn nieuwe, snelle afwegingen en beslissingen nodig. Binnen het crisisteam van een school vervullen de leden andere taken en rollen dan tijdens hun dagelijks werk.

Het is daarom van groot belang dat scholen op een georganiseerde en gestructureerde manier voorbereid zijn op calamiteiten. ‘Veel bijna-rampen kennen een goede afloop dankzij veelvuldig vooraf oefenen en duidelijke onderlinge en externe communicatie tijdens de ramp. Voor elke school is het aan te bevelen te beschikken over een crisisscenario en een geoefende crisisorganisatie die direct inzetbaar zijn bij verschillende soorten calamiteiten,’ aldus expert in crisismanagement Jacob van ’t Slot.

Tijdens het ochtenddeel leidt hij u op interactieve wijze door het crisismanagementproces en geeft op een heldere wijze handvatten en tools om te komen tot een adequate crisisorganisatie binnen de school. 
 
 

Inhoud

Het volledige programma staat in de brochure die u via de link in het donkere vak kunt downloaden.

Ochtendprogramma; inleiding over crisismanagement en crisissimulatie.
Calamiteiten komen altijd onverwachts en ongelegen. Het verloop van iedere crisis is anders. Steeds zijn nieuwe, snelle afwegingen en beslissingen nodig. Binnen het crisisteam van een school vervullen de leden andere taken en rollen dan tijdens hun dagelijks werk. Het is daarom van groot belang dat scholen op een georganiseerde en gestructureerde manier voorbereid zijn op calamiteiten. 
Na de inleiding laat een waarheidsgetrouwe crisissimulatie u actief ervaren hoe een crisis dwars door alle vaste routines heen snijdt en wat erbij komt kijken om samen snel tot consensus en tot handelen te komen. Hoe komt u tot een eerste reactie op de crisissituatie, hoe organiseert u vervolgens uw handelingen, wanneer schaalt u op, wat communiceert u wel (en wat niet) en hoe gaat u om met leerlingen, ouders en medewerkers?

Middagprogramma; keuze van twee workshops uit het volgende aanbod:

Ronde 1:

 • Hoe maakt een school de statische RI&E dynamisch?
 • Van werkdruk naar werkgeluk in onderwijsteams
 • Een concreet èn effectief calamiteitenplan

Ronde 2:

 • Veiligheidscultuur opbouwen vanuit betrokken leiderschap
 • Medewerkers mogen niet wakker liggen van agressie en geweld
 • First response: handelen als elke minuut telt

Bijzonderheden

Dit vakevenement is bestemd voor directeuren, schoolmanagers, veiligheidscoördinatoren, preventiemedewerkers, hoofden school-/bedrijfshulpverlening, facilitair managers en verder voor iedereen die betrokken is of zich betrokken voelt bij het aspect veiligheid binnen een onderwijsinstelling.

E-learning

Deelnemers krijgen toegang tot onze digitale leeromgeving, waar actuele documentatie over crisismanagement in het onderwijs en over de diverse worskshiop-onderwerpen zal worden gedeeld. 

Docenten

Het ochtendprogramma met een inleiding over crisimanagement en een crisissimulatie wordt verzorgd door Jacob van 't Slot en Roderik Sommerdijk.
's Middags zijn er de volgende workshops:

 • Mark den Elzen: Hoe maakt een school de statische RI&E dynamisch?
 • Bernadette de Munk: Van werkdruk naar werkgeluk in onderwijsteams
 • Jacob van 't Slot: Een concreet èn effectief calamiteitenplan
 • Willem van Leeuwen: Veiligheidscultuur opbouwen vanuit betrokken leiderschap
 • Roderik Sommerdijk: Medewerkers mogen niet wakker liggen van agressie en geweld
 • Jacob van 't Slot: First response: handelen als elke minuut telt