Schoolveiligheid

10 feb 2023Omgaan met asociaal gedrag en agressie in de school
17 mrt 2023Operationele crisisbeheersing bij calamiteiten
24 mrt 2023EHBO voor gymnastiekdocenten
24 mrt 2023EHBO voor onderwijspersoneel
24 mrt 2023Introductiecursus Preventiemedewerker in het onderwijs
24 mrt 2023Preventiemedewerker in het onderwijs - 3-daagse opleiding
24 mrt 2023Schoolhulpverlener (SHV)
24 mrt 2023Veiligheidscoördinator/ -manager in het onderwijs
26 mei 2023Keurmeester (Elektrische) Arbeidsmiddelen Onderwijs
2 jun 2023Schoolveiligheidsmedewerker
16 jun 2023Sociale Media & online incidenten (Schoolveiligheid 2.0)
In CompanyEHBO in het praktijklokaal
In CompanyVeiligheid in het praktijklokaal
In CompanyEHBO voor onderwijspersoneel
In CompanySchoolhulpverlener (SHV)
Ga naar alle opleidingen

Van standaard BHV naar beroepsgerichte SHV

FiAC biedt onder de naam Schoolhulpverlener BHV-trainingen die specifiek gericht zijn op het onderwijs. Scholen kennen specifieke risico's, onder meer doordat er veel leerlingen aanwezig zijn op relatief weinig personeelsleden. Dit heeft zijn weerslag op de BHV-organisatie en de training van BHV'ers. Schoolhulpverlening (SHV) staat voor een maatwerkbenadering van BHV, waarin de specifieke kenmerken van onderwijssectoren en van schoolgebouwen verbonden zijn met de verplichtingen ten aanzien van bedrijfshulpverlening uit de Arbowet

Trainingen SHV-BHV

EHBO speciaal voor onderwijsmedewerkers

Een pleister plakken kan iedereen. Maar hoe pak je op school een blessure of verwonding aan, die niet levensbedreigend is maar meer vraagt dan een pleister? Je kunt niet voor alles naar de huisartsenpost. Een oplossing is enkele collega’s de algemene EHBO-opleiding te laten volgen. Die is erg breed en heeft een (te) stevige studielast. FiAC heeft een oplossing: ‘EHBO voor Onderwijsmedewerkers’ laat docenten en/of OOP’ers in één dag (met herhalingsmogelijkheid) de binnen scholen meest relevante EHBO-vaardigheden opdoen.

TrAIningen EHBO