Keurmeester (Elektrische) Arbeidsmiddelen Onderwijs

Leer de gevaren van (elektrische) arbeidsmiddelen te beoordelen!

Tijdens de 1-daagse cursus ‘Keurmeester (elektrische) arbeidsmiddelen en ladders’ leert de deelnemer zelf de gevaren van arbeidsmiddelen binnen de eigen school te beoordelen. Hij/zij leert daarbij:

 • zelfstandig (elektrische) arbeidsmiddelen en klimmaterieel (ladders, trappen en rolsteigers) ladders visueel te beoordelen op mankementen;
 • zelfstandig elektrische arbeidsmiddelen door te meten en/of te beproeven; 
 • zelfstandig metingen met een apparatentester uit te voeren en te beoordelen;
 • te besluiten tot goedkeuren of afkeuren van het arbeidsmiddel;
 • voor zichzelf een plan van aanpak te maken.

Algemeen

Elke school dient zorg te dragen voor veilig en gezond gebruik van elektrische arbeidsmiddelen.
Conform het Arbobesluit dienen deze arbeidsmiddelen periodiek te worden gekeurd. Hierdoor verkleint u de kans dat medewerkers  en/of de leerlingen een elektrische schok kunnen krijgen, dat er brand kan ontstaan door kortsluiting of dat ze vallen van een ladder . De zorg voor deze keuringen kan de school uitbesteden. De school kan ook een eigen medewerker hiervoor opleiden. Op deze wijze bespaart de school kosten en wordt de veiligheid en de betrokkenheid van medewerkers bij het thema veiligheid vergroot.

Deze 1-daagse cursus speciaal voor het onderwijs gaat niet over één specifiek onderwerp of taak maar maakt de schoolfunctionaris deskundig in het zelf beoordelen van klimmaterieel en elektrische arbeidsmiddelen op gevaren die een risico kunnen vormen. En er wordt uitgelegd hoe op een veilige en spanningsloze manier een beschadigd stopcontact of stekker vervangen dient te worden binnen de onderwijsinstelling.

Tijens deze cursusdag wordt ‘s ochtends de theorie behandeld en vindt ’s middags het praktijkdeel met afsluitende toets plaats.

De deelnemer krijgt op een praktische manier alle noodzakelijke kennis aangeboden. En op basis van uitgewerkte voorbeelden en door zelf te oefenen is hij/zij in staat om bij te dragen aan de veiligheid binnen uw onderwijsinstelling. Kennis van elektriciteit is geen vereiste, maar wel handig.
Na afloop is de medewerker voldoende opgeleid om keuringen van elektrische arbeidsmiddelen, handgereedschappen, driefasen machines en klimmaterieel zelfstandig uit te voeren.

Inhoud

De cursus bestaat uit een theoriedeel (ochtend)  en praktijkdeel (middag). Afsluitend zal een toets afgenomen worden.

Onderwerpen theoriemodule:

 • Wet- en regelgeving (ARBO-besluit en NEN 3140:2019); 
 • Verantwoordelijkheden van schoolbestuur  – werknemer (keurmeester, collega’s en leerlingen;
 • Basisbegrippen elektriciteit (spanning, stroom en weerstand);
 • Elektrische risico’s met arbeidsmiddelen binnen scholen (schok en kortsluiting);
 • Eisen aan de keurmeester en bevoegdheid;
 • Inspectieplan;
 • Veiligstellen en spanningsloos werken;
 • Verschil tussen geaarde en dubbel geïsoleerde apparatuur;
 • Keuringsfrequentie;
 • Registratie en register;
 • Visuele inspectie;
 • Meting weerstand beschermleiding (aardedraad);
 • Meting isolatieweerstand;
 • Meting van de vervangende – en/of reële lekstroom;
 • Aardlekschakelaar beproeven; 
 • Speciale productgroepen (praktijklokalen, keukens, schoolgebouw);
 • 400V machines en verloopstekker.

Keuring klimmaterieel (ladders, trappen en rolsteigers)

 • Keuringen, arbowet, NEN 2484, NEN 1004;
 • Inspecteren van klimmaterieel op basis van de normen;
 • Inzicht in materialen en constructie van ladders, trappen en rolsteigers
 • Risico’s bij het gebruik van klimmaterieel;
 • Inspecteren van klimmaterieel

Onderwerpen praktijk:

 • Visueel beoordelen van de aanwezige elektrische arbeidsmiddelen;
 • Kennismaken en oefenen met diverse apparatentesters;
 • Uitvoeren van metingen op de aanwezige elektrische arbeidsmiddelen;
 • Kennismaken met verloopsnoeren, meetaccessoires en toebehoren;
 • Invullen van een inspectierapport.

Oefenmateriaal en apparatentesters om de cursisten mee te laten oefenen, zijn beschikbaar.

Bijzonderheden

Doelgroep
Preventiemedewerkers, (hoofd)conciërges en alle medewerkers in het onderwijs die zelf (elektrische) arbeidsmiddelen en klimmaterieel willen keuren.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: VMBO/ MBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 7 uur (1 cursusdag)

Docenten

De cursus wordt gegeven door Mart Noordam, een zeer ervaren trainer/veiligheidskundige met een elektrotechnische achtergrond en met bijna twintig jaar ervaring als inspecteur en veiligheidskundige.

Wanneer

De cursus vindt plaats op 25 september 2024.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 435,-, vrijgesteld van BTW.