Keurmeester (Elektrische) Arbeidsmiddelen Onderwijs

Leer de gevaren van (elektrische) arbeidsmiddelen te beoordelen!

Tijdens de 1-daagse cursus ‘Keurmeester (Elektrische) arbeidsmiddelen’ leert de deelnemer zelf de gevaren van (elektrische) arbeidsmiddelen binnen de eigen school te beoordelen. Hij/zij leert daarbij:

  • zelfstandig (elektrische) arbeidsmiddelen visueel te beoordelen op mankementen;
  • zelfstandig (elektrische) arbeidsmiddelen door te meten en/of te beproeven; 
  • zelfstandig metingen met een apparatentester uit te voeren en te beoordelen;
  • te besluiten tot goedkeuren of afkeuren van het arbeidsmiddel;
  • voor zichzelf een plan van aanpak te maken.

Deze cursus staat ook wel bekend als "Voldoend Onderricht Persoon keuren (elektrische) arbeidsmiddelen (VOP)".

Algemeen

Maak uw medewerkers bevoegd zelf NEN-keuringen uit te voeren!

Elke school dient zorg te dragen voor veilig en gezond gebruik van (elektrische) arbeidsmiddelen. Conform het Arbobesluit dienen deze arbeidsmiddelen periodiek te worden gekeurd. Hierdoor verkleint u de kans dat medewerkers  en/of de leerlingen een elektrische schok kunnen krijgen of dat er brand kan ontstaan door kortsluiting. De zorg voor deze keuringen kan de school uitbesteden. De school kan ook een eigen medewerker hiervoor opleiden. Op deze wijze bespaart de school kosten en wordt de veiligheid en de betrokkenheid van medewerkers bij het thema veiligheid vergroot. De cursus duurt één dag, waarbij ‘s ochtends de theorie wordt behandeld en ’s middags het praktijkdeel zal plaatsvinden. Afsluitend zal een toets afgenomen worden. De deelnemer krijgt op een praktische manier alle noodzakelijke kennis aangeboden. En op basis van uitgewerkte voorbeelden en door zelf te oefenen is hij/zij in staat om bij te dragen aan de (elektrische) veiligheid binnen uw onderwijsinstelling. Kennis van elektriciteit is geen vereiste, maar wel handig.
Na afloop is de medewerker bevoegd om de jaarlijkse verplichte NEN-keuring van (elektrische) arbeidsmiddelen, handgereedschappen en driefasen machines zelfstandig uit te voeren.

Inhoud

De cursus bestaat uit een theoriedeel (ochtend)  en praktijkdeel (middag). Afsluitend zal een toets afgenomen worden.

•    Wet- en regelgeving (ARBO-besluit en NEN 3140:2019); 
•    Verantwoordelijkheden van schoolbestuur  – werknemer (keurmeester, collega’s en leerlingen);
•    Basisbegrippen elektriciteit (spanning, stroom en weerstand);
•    (Elektrische) risico’s met arbeidsmiddelen binnen scholen (schok en kortsluiting);
•    Eisen aan de keurmeester en bevoegdheid;
•    Inspectieplan;
•    Verschil tussen geaarde en dubbel geïsoleerde apparatuur;
•    Keuringsfrequentie;
•    Registratie en register;
•    Visuele inspectie;
•    Meting weerstand beschermleiding (aardedraad);
•    Meting isolatieweerstand;
•    Meting van de vervangende – en/of reële lekstroom;
•    Aardlekschakelaar beproeven; 
•    Speciale productgroepen (praktijklokalen, keukens, schoolgebouw);
•    400V machines en verloopstekker. Onderwerpen praktijk: •    visueel beoordelen van de aanwezige (elektrische) arbeidsmiddelen;
•    kennismaken en oefenen met diverse apparatentesters;
•    uitvoeren van metingen op de aanwezige (elektrische) arbeidsmiddelen;
•    kennismaken met verloopsnoeren, meetaccessoires en toebehoren;
•    invullen van een inspectierapport. Oefenmateriaal en apparatentesters om de cursisten mee te laten oefenen, zijn beschikbaar.

Bijzonderheden

Doelgroep
Preventiemedewerkers, (hoofd)conciërges en alle medewerkers in het onderwijs die zelf (elektrische) arbeidsmiddelen willen keuren.

Docenten

De cursus wordt gegeven door Mart Noordam, een zeer ervaren trainer/veiligheidskundige met een elektrotechnische achtergrond en met bijna twintig jaar ervaring als inspecteur en veiligheidskundige.

Wanneer

De cursus vindt plaats op 18 november 2022.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 365,-, vrijgesteld van BTW.