EHBO voor onderwijspersoneel

Speciaal voor Docenten en Onderwijs Ondersteunend Personeel!

Tijdens de studiedag komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Basisprincipes Eerste Hulpverlening
 • Stoornissen in vitale functies, het bewustzijn en/of de ademhaling
 • Slagaderlijke bloedingen
 • Botbreuken, kneuzingen en verstuikingen
 • Diverse letsels
 • Praktische oefeningen

Algemeen

Weet jij wat je moet doen bij bewusteloosheid of een epileptische aanval? Kun je een leerling of college helpen als dat nodig is bij een ongeval of ongeluk? De training ‘EHBO voor onderwijsmedewerkers ’ biedt ondersteuners en docenten  een goede basis om adequaat te kunnen handelen en eerste hulp te kunnen bieden bij voorvallen die in het onderwijs voorkomen. 

Deelnemers worden vaardig in het verlenen van eerste hulp bij bewustzijns- en ademhalingsstoornissen, reanimatie met en zonder AED, ernstige bloedingen en diverse soorten letsel. Aanvullend is er aandacht voor basis stappen van een effectieve hulpverlening: eigen veiligheid, inschatten situatie en het geruststellen van het slachtoffer.

Inhoud

Tijdens de studiedag komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Basisprincipes Eerste Hulpverlening
 • Stoornissen in vitale functies, het bewustzijn en/of de ademhaling
  - Reanimatie bij kinderen en volwassenen ( met en zonder AED)
  - Verstikking/ verslikking
  - Shock, flauwte/epilepsie/hyperventilatie
 • Slagaderlijke bloedingen
 • Botbreuken, kneuzingen en verstuikingen
 • Diverse letsels
  - Schaaf en snijwonden/brandwonden
  - Letsel aan hoofd, oog, tand, lip en neus
  - Elektriciteitsletsel, letsel a.g.v.  giftige stoffen, koude en warmte letsel
 • Praktische oefeningen

Bijzonderheden

Methodiek
Lesmateriaal, leerstof, opleidingsmethode is geheel geënt op het verlenen van eerste hulp binnen een onderwijsinstelling. Het FiAC verzorgt de EHBO training bij u op locatie. Door de trainingen op uw eigen locatie te organiseren, kunnen scenario’s op de eigen werksituatie en omgeving afgestemd worden.

Verdieping
Specifieke verdieping en nascholing is mo­gelijk op onderwerpen/thema’s  als ‘Sport en valblessures’, ‘Eerste Hulp bij Letsel binnen praktijklo­kalen’ (brand/snijwonden/elektriciteitsletsel) of ‘Alcohol- , en drugsverslaving’

Doelgroep
Speciale EHBO training voor onderwijsmedewerkers.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: VMBO/ MBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 7 uur (1 cursusdag)

Wanneer

De cursus vindt plaats op 26 juni 2024.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 290,-, vrijgesteld van BTW.

In-company

Bent u geïnteres­seerd in deze training en wenst u meer informatie over een in-company bij u op de schoollocatie?
Schroom dan niet om contact met ons te ne­men. Bel naar 0252-340413 of mail naar info@fiac.nl.