Cursus Explosieveiligheid op School (ATEX)

Opstellen ATEX explosieveiligheidsdocument

De cursus, 'Explosieveiligheid op School (ATEX),' is speciaal ontworpen om schoolmedewerkers bewust te maken van explosiegevaar en hen te voorzien van de kennis en vaardigheden om dit gevaar te herkennen en te beheersen volgens de ATEX-richtlijnen.  

Algemeen

Veiligheid op school is van het grootste belang, en dat geldt ook voor het omgaan met potentieel explosiegevaarlijke situaties. Denk aan het vergeten potje met gekristalliseerd picrinezuur of het risico op een steekvlam als een bunsenbrander in de verkeerde volgorde wordt afgekoppeld. Van gasexplosiegevaar kan ook sprake zijn bij lassen en snijden in het praktijklokaal metaalbewerking, bij opslag van gasflessen of chemicaliën. In het praktijklokaal voor (machinale) houtbewerking kan een explosieve atmosfeer ontstaan als gevolg van fijn houtstof. Dat maakt dat bijvoorbeeld in het ‘mothok’ maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat er een stofexplosie kan plaatsvinden.

De cursus, 'Explosieveiligheid op School (ATEX),' is speciaal ontworpen om schoolmedewerkers bewust te maken van explosiegevaar en hen te voorzien van de kennis en vaardigheden om dit gevaar te herkennen en te beheersen volgens de ATEX-richtlijnen.  

Inhoud

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

  • Begrip van de ATEX-richtlijnen en wet- en regelgeving met betrekking tot explosiegevaar op school.
  • Identificeren en evalueren van potentieel explosieve atmosferen en risico's in schoolomgevingen.
  • Inzicht in het juiste gebruik en onderhoud van apparatuur en installaties om explosiegevaar te minimaliseren.
  • Veilig gebruik van apparatuur en installaties.
  • Opstellen van explosiegevaarprocedures en Explosieveiligheidsdocument (EVD)
  • Ontwikkelen van procedures voor het omgaan met explosiegevaarlijke situaties.
  • Effectieve communicatie van explosiegevaar en preventieve maatregelen aan het schoolpersoneel.

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor dezelfde cursus voor dezelfde datums ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.
De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
Medewerkers die zich bezighouden met (explosie)veiligheid binnen de school

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: VMBO/ MBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 7 uur (1 cursusdag)

Docenten

De cursus wordt gegeven door Mart Noordam, een zeer ervaren trainer/veiligheidskundige met een elektrotechnische achtergrond en met bijna twintig jaar ervaring als inspecteur en veiligheidskundige.

Wanneer

De cursus vindt plaats op 16 januari 2025.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 795,-, vrijgesteld van BTW.

In-company

Deze cursus is  -geheel of gedeeltelijk- ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag een offerte aan via info@fiac.nl of 0252-340413.