Schoolveiligheid

25 sep 2024Keurmeester (Elektrische) Arbeidsmiddelen Onderwijs
2 okt 2024Omgaan met asociaal gedrag en agressie in de school
4 okt 2024Preventiemedewerker in het onderwijs - 3-daagse opleiding
6 nov 2024Sociale Media & online incidenten (Schoolveiligheid 2.0)
13 nov 2024Schoolveiligheidsmedewerker
15 nov 2024Veiligheidscoördinator/ -manager in het onderwijs
27 nov 2024Operationele crisisbeheersing bij calamiteiten
13 dec 2024Preventiemedewerker in het primair onderwijs
16 jan 2025Cursus Explosieveiligheid op School (ATEX)Nieuw
16 jan 2025Veiligheid in het praktijklokaal
4 jun 2025Professioneel werken in de schoolkantine
Ga naar alle opleidingen

Cursusaanbod Schoolveiligheid in één PDF-brochure

Jaarlijks verspreiden we een brochure met ons cursusaanbod voor OOP (conciërges, staf, management) ten behoeve van de schoolveiligheid. Ook dit jaar gaat het weer om een uitgebreid scala aan cursussen en trainingen, waarmee u de veiligheid & gezondheid van leerlingen en medewerkers in uw school borgt. Deze brochure is dit jaar online beschikbaar via de onderstaande link. We hebben het drieluik omgezet in A4 formaat, zodat u het PDF-bestand desgewenst eenvoudig kunt printen.

Naar Brochure

Van BHV naar beroepsgerichte SHV

FiAC biedt onder de naam Schoolhulpverlener BHV-trainingen die specifiek gericht zijn op het onderwijs. Scholen kennen specifieke risico's, onder meer doordat er veel leerlingen aanwezig zijn op relatief weinig personeelsleden. Dit heeft zijn weerslag op de BHV-organisatie en de training van BHV'ers. Schoolhulpverlening (SHV) staat voor een maatwerkbenadering van BHV, waarin de specifieke kenmerken van onderwijssectoren en van schoolgebouwen verbonden zijn met de verplichtingen ten aanzien van bedrijfshulpverlening uit de Arbowet

Training SHV-BHV

EHBO speciaal voor het onderwijs

Een pleister plakken kan iedereen. Maar hoe pak je op school een blessure of verwonding aan, die niet levensbedreigend is maar meer vraagt dan een pleister? Je kunt niet voor alles naar de huisartsenpost. Een oplossing is enkele collega’s de algemene EHBO-opleiding te laten volgen. Die is erg breed en heeft een (te) stevige studielast. FiAC heeft een oplossing: ‘EHBO voor Onderwijsmedewerkers’ laat docenten en/of OOP’ers in één dag (met herhalingsmogelijkheid) de binnen scholen meest relevante EHBO-vaardigheden opdoen.

TrAIning EHBO

“De Preventiemedewerker voert vaak een eenzame strijd”

Op iedere onderwijslocatie moet een personeelslid –met instemming van de medezeggenschapsraad- zijn aangewezen als preventiemedewerker. Maar daarmee hebben scholen het voorkomen van veiligheids- en gezondheidsproblemen nog niet op orde. “Te vaak blijkt dat onderdelen van een plan van aanpak niet of pas laat worden uitgevoerd,” aldus NISHV-docent Jan Bos. Preventiemedewerkers volgen cursussen vanwege de inhoudelijke kennis, maar blijken ook veel behoefte te hebben  aan strategisch advies: “Hoe krijg je noodzakelijke verbeterpunten uit het plan van aanpak erdoor bij de schoolleiding, willen ze weten.” 

Lees artikel

“Een online incident kun je zien als een virtuele brand”

Scholen zijn verplicht om te zorgen voor een veilige leeromgeving. Er moet een actief veiligheidsbeleid worden gevoerd, ook ten aanzien van online incidenten. Onbekendheid met de vele risico’s van social media kan scholen afschrikken. “Nergens voor nodig”, zegt Solange Jacobsen, projectleider online veiligheid bij Bureau Jeugd & Media. “Het bestaande veiligheidsbeleid is meestal een goed uitgangspunt voor de aanpak van een online incident.”

Lees Artikel