Schoolveiligheid

29 mei 2019De Schooldirectie en de Arbowet
7 jun 2019Schoolveiligheidsmedewerker
12 jun 2019HACCP Voedselveiligheid/ Assortimentsamenstelling
14 jun 2019Operationele crisisbeheersing bij calamiteiten
21 jun 2019Sociale Media & online incidenten (Schoolveiligheid 2.0)
26 jun 2019Omgaan met asociaal gedrag en agressie
8 nov 2019Veiligheidscoördinator/ -manager in het onderwijs
Ga naar alle opleidingen

Voorkom een ‘nekvelincident’!

Het is inmiddels ‘het nekvelincident’ gaan heten: het filmpje uit januari 2019 waarop te zien is dat onderwijsassistent Gerrit Keeman een leerling verwijdert nadat deze een kruk tegen hem aan had gegooid. Zijn aanpak leidde tot een klacht van de ouders en een media-hype over zijn al dan niet terechte schorsing. Voor zowel Keeman als het Kennemer College (ze gingen pas dagen na de eerste commotie met elkaar om tafel) werd het een nare kwestie, die aantoont dat voorkomen beter is dan genezen.

Lees artikel

“Een online incident kun je zien als een virtuele brand”

Scholen zijn verplicht om te zorgen voor een veilige leeromgeving. Er moet een actief veiligheidsbeleid worden gevoerd, ook ten aanzien van online incidenten. Onbekendheid met de vele risico’s van social media kan scholen afschrikken. “Nergens voor nodig”, zegt Solange Jacobsen, projectleider online veiligheid bij Bureau Jeugd & Media. “Het bestaande veiligheidsbeleid is meestal een goed uitgangspunt voor de aanpak van een online incident.”

Lees Artikel

“Criminaliteitspreventie doe je met elkaar!''

Veiligheid is op scholen een belangrijk onderwerp. De conciërge speelt daarbij een cruciale rol, want hij is vaak de eerste die met problemen wordt geconfronteerd. Maar hij moet wel gesteund worden door de directie en het OP, zegt Gerard Donders, docent bij FiAC. “Een conciërge kan niet in zijn eentje garant staan voor de veiligheid op school.”

Lees Artikel