Pedagogisch Conciërge in het Primair Onderwijs

Omgang en communicatie met kinderen op de basisschool

2-daagse training voor conciërges in het primair onderwijs die vaardiger willen worden in de omgang en communicatie met kinderen en ouders. Aan de orde komen:

 • Omgaan en communiceren met kinderen (en hun ouders);
 • Communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken;
 • Omgaan met asociaal gedrag en agressie;
 • Optreden en handelen (via praktijkopdrachten).

Algemeen

Voor de conciërge op een basisschool is het van belang dat hij/zij goed kan omgaan en communiceren met de kinderen en ouders. Tijdens pauzes, inloopuren of op het schoolplein heeft hij/zij immers een direct en soms intensief contact met leerlingen, ouders en derden. Aan de sociale- en communicatieve vaardigheden en het pedagogisch inzicht worden dan ook steeds hogere eisen gesteld. Weten wat kinderen beweegt, hoe je ze kunt motiveren, welke problemen en emoties ze hebben en op welke wijze je hun gedrag kunt sturen zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. 

Doelstelling van de 2-daagse training is de conciërges in de communicatie met leerlingen en ouders effectiever en professioneler te laten functioneren. De inhoud van de training richt zich daarbij op de volgende aspecten:

 • Het vergroten van de basiskennis / het inzicht met betrekking tot leerlingen/ kinderen en hun gedrag;
 • Het trainen van communicatieve basisvaardigheden en basisgesprekstechnieken;
 • Het trainen in de directe omgang met leerlingen, ouders en leraren, waaronder het overleggen met en aanspreken van leerlingen en het corrigeren van moeilijk en lastig gedrag. Deelnemers leren dat diverse manieren van aanpak mogelijk zijn;
 • Bewustwording en verkrijgen van inzichten in eigen presentatie, functioneren en hande-len; wat roep ik bewust of onbewust bij een ander op en hoe reageert hij op mijn handelen (actie is reactie)? Op welke wijze kan ik mijn functioneren en houding naar leerlingen verbeteren?

Inhoud

Kinderen, ontwikkeling en gedrag

 • Basiskennis kinderen en hun gedrag; De leefwereld van kinderen, welke belangen hebben ze, wat beweegt ze, wat verwachten ze op school?
 • Hoe kijk je naar kinderen
 • Ontwikkelingsstadia: van kleuter naar prepuber
 • Inzicht in groepsgedrag bij kinderen. Motiveren/beïnvloeden van kinderen en hun (groeps)gedrag, 
 • Achtergronden bij het jonge kind
 • Verschillen in leerlingen en gedrag,
 • Normen en waarden, complimenten of straffen, 

Concretisering van een leerlinggerichte houding bij medewerkers

 • Het belang van professionele en leerling/kindgerichte grondhouding (bejegeningprofiel) voor een verantwoord pedagogisch resultaat; 
 • Pedagogisch handelen richting kinderen Het belang van een positieve verwachting, een positieve benadering en autoriteit;
 • Persoonlijke presentatie, houding en uitstraling; 
 • Gedrag beïnvloedt gedrag:  inzicht in eigen wijze van communiceren.
 • De noodzaak van het hebben van een gezamenlijke interne visie binnen de basisschool; De rol van de conciërge hierbij;
 • Praktische uitgangspunten en omgangsprotocol voor het eigen handelen in diverse situaties met leerlingen en ouders.
 • Toezicht houden en surveillance, 

In interactie en communiceren met kinderen

 • Gewenste sociale-, communicatieve en pedagogische vaardigheden: 
 • Kindgesprekken: leer de taal spreken van kinderen, praktische tips en tool
 • Kinderen aanspreken op gedrag
 • Gesprekstechnieken: Contact maken en actief luisteren naar kinderen/ouders, het stellen van vragen, samenvatten, inlevingsvermogen, plus- of mintaal,  geven van feedback, corrigeren en begrenzen
 • Specifiek situaties:
  • Handelen bij moeilijk en lastig (probleem)gedrag bij kinderen, 
  • Omgaan met ruzies en conflicten tussen kinderen
  • Omgaan met pestgedrag tussen kinderen en de rol van conciërge hierbij. 
  • Omgaan met de aanhankelijk leerling
  • Omgaan met boze leerling
  • Omgaan met verdrietige leerling 

Omgaan met asociaal en grensoverschrijdend gedrag bij kinderen, pre-pubers en ouders

 • Gewenst, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag
 • Aanspreken en corrigeren van leerlingen/ouders bij ongewenst gedrag en handelen, bijv. bij opstandigheid, brutaliteit, boosheid of overtreding van regels; tips en technieken 
 • Omgaan met en corrigeren van kinderen die schelden, schreeuwen e/of grove taal gebruiken
 • Omgaan met weerstanden. Stappen om weerstand en boosheid te begrenzen, om te buigen en escalatie te voorkomen;
 • Professioneel omgaan met en reageren op ontoelaatbaar asociaal en agressief gedrag van (groepen) leerlingen en ouders: tips en technieken,
 • Diverse situationele gespreksoefeningen: ik-boodschap, invoelend vermogen en reflecteren van emoties, grenzen stellen, confronteren

Situationele gespreksoefeningen
Tijdens de twee dagen oefenen deelnemers met behulp van co-trainer op een prettige en veilige manier diverse vaardigheden en communicatietechnieken. Deelnemers oefenen daarbij diverse situaties die ze in de dagelijkse praktijk  in de omgang met kinderen en hun ouders kunnen tegenkomen.
 

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor deze cursus ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
1.    Het dient om 2 aanmeldingen voor deze cursus met dezelfde startdatum te gaan, de vroegboekkorting geldt alleen voor de eerste deelnemer.
2.    De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
Ondersteunend onderwijspersoneel die veel contacten hebben met kinderen en ouders en die meer willen weten over de omgang met deze groepen.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: VMBO/ MBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 14 uur (2 cursusdagen)

Wanneer

De cursus vindt plaats op 18 en 25 september 2024.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 925,-, vrijgesteld van BTW.

In-company

Deze cursus is  -geheel of gedeeltelijk- ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag een offerte aan via info@fiac.nl of 0252-340413.