Financiële kennis en inzicht voor onderwijsmanagers

Krijg grip op geld: begroten, budgetteren en beleid onderbouwen

Tweedaagse cursus over wat iedere manager van een afdeling, dienst of locatie in het onderwijs moet weten over financiële onderwerpen en over het spelen van 'het financiële spel': 

 • Inzicht in de bekostiging en de financiële situatie van de eigen instelling 
 • Begroting, budgetbeheer en verantwoording voor de eigen afdeling of dienst
 • Eigen (beleids)voorstellen financieel onderbouwen en sterker bepleiten.


Krijg meer grip op geld als 'non-financial' !

Algemeen

Hoe staat mijn school(bestuur) er financieel voor en hoe is de omgang met geld binnen de organisatie geregeld? Het antwoord op die vraag behoort tot de noodzakelijke kennis van iedere manager in het onderwijs, ongeacht de soort afdeling die hij/zij leidt. Ook zijn er diverse financiële vaardigheden, waar geen manager omheen kan. We hebben het niet alleen over begroten, een budget beheren en verantwoording afleggen. Met een goede financiële onderbouwing heeft u een van de beste argumenten om nieuw beleid door de schoolleiding geaccepteerd kunt krijgen!

Deze tweedaagse cursus is bedoeld voor 'non-financials': leidinggevenden binnen het onderwijs, zowel van onderwijsafdelingen als van ondersteunende diensten. Geboden wordt inzicht in de bekostiging en wettelijke regels, in het proces van begroten, budgetten bewaken en verantwoorden, de administratieve organisatie en risicomanagement. Doel is als manager een steviger gesprekspartner te zijn voor hogere leidinggevenden en/of bestuurders. Deze cursus kan ook heel interessant zijn voor leden van de Medezeggenschapsraden.

Inhoud

Basiskennis bekostiging, begroting en verantwoording

 • Hoe is de bekostiging van het onderwijs geregeld.
 • De belangrijkste taken en documenten: begroting en financiële (jaar)rapportage.

De financiën van de eigen school doorgronden

 • Het kunnen lezen van de jaarrekening en andere financiële stukken van de eigen instelling.
 • Vanuit de jaarrekening zicht krijgen op vermogen, verplichtingen en risico’s.
 • Leren van goede en slechte voorbeelden (o.a. een groot faillissement).
 • De administratieve organisatie in kaart brengen en daaruit opmaken welke verantwoordelijkheden er zijn en hoe de workflow loopt.

Het financiële spel beheersen

 • Vanuit het financieel administratief systeem monitoren van budgetten, bestedingen en verplichtingen).
 • Beleidsvoorstellen financieel onderbouwen met kostenopbouw en analyse van mogelijke besparingen.

Bijzonderheden

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor alle leidinggevenden in het onderwijs die hun functioneren willen verbeteren door meer kennis en vaardigheden op financieel terrein. Er is geen specifieke voorkennis vereist. Vanwege de praktische gerichtheid is de cursus geschikt voor leidinggevenden uit alle onderwijssectoren, verantwoordelijk voor bijvoorbeeld een locatie, een onderwijsafdeling of een ondersteunende dienst.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: MBO/ HBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 14 uur (2 cursusdagen)

Leeromgeving

Deze cursus maakt gebruik van mijn.fiac.nl, onze digitale leeromgeving die ondersteuning biedt bij de voorbereiding op en het volgen van de cursus. Als deelnemer vindt u op mijn.fiac.nl een intakeformulier, alle logistieke informatie, eventuele voorbereidende opdrachten en al het cursusmateriaal. Dit kan bestaan uit onder meer PDF-bestanden (teksten, illustraties), PowerPoint presentaties, instructievideo's en webinars.

Belangrijk: Uitgangspunt voor de FiAC Academie blijft de face-to-face aanpak met onze contactdagen in Utrecht. Op de bij deze cursus aangegeven datums wordt u dan ook op de cursuslocatie verwacht.

Docenten

Deze cursus wordt gegeven door Cock Rademakers en Ronald te Loo, die ook de FiAC-leergang Financieel Management verzorgen. Door deelnemers aan deze leergang worden zij omschreven als ervaren, deskundig en inspirerend.

Wanneer

De cursus vindt plaats op 3 en 17 april 2024.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 1.150,-, vrijgesteld van BTW.