Conciërge in het primair onderwijs

3-daagse cursus voor concierges/huismeesters werkzaam op school

Tijdens deze 3-daagse training voor conciërges leert u het volgende:

  • U verwerft inzicht in uw eigen functioneren, handelen en communiceren als conciërge.
  • U verkrijgt inzicht in het takenpakket van de conciërge/huismeester op het terrein van facilitair beheer, veiligheid en beveiliging binnen de basisschool
  • U leert om te gaan met diverse lastige werksituaties en met problemen in de samenwerking met collega's/docenten
  • U vergroot uw vaardigheden in de omgang en communicatie met leerlingen, docenten en derden.
  • U leert lastig, ongewenst en asociaal gedrag bij kinderen  en ouders te begrenzen en te corrigeren.

Algemeen

De conciërgefunctie op een basisschool kenmerkt zich door een groot aantal activiteiten. Naast het verrichten van diverse hand- en spandiensten is de conciërge actief op het terrein van ontvangst bezoekers, toezicht, milieubeheer, repro, onderhoud, schoonmaakbeheer, bedrijfshulpverlening en veiligheid. In noodsituaties hij/zij vaak de eerste die aangesproken wordt en handelt.
Van conciërges wordt daarbij verwacht dat ze vriendelijk, correct en dienstverlenend reageren op leraren en ouders en pedagogisch juist reageren op situaties met kinderen die een beroep op hen doen. Hij is daarbij gastheer, toezichthouder, pedagoog en gebouwbeheerder tegelijkertijd.

Doelstelling van deze vernieuwde 3-daagse cursus 'Conciërge in het basisonderwijs' is naast het versterken van basiskennis en visie op facilitaire deelterreinen, tevens het verbeteren van communicatieve en contactuele vaardigheden, het leren omgaan met lastig, ongewenst en asociaal gedrag en het versterken van veiligheid binnen scholen. Veel aandacht is er voor het oefenen van diverse gesprekssituaties

Middels deze training zullen conciërges op een basisschool beter in staat zijn te beantwoorden aan de eisen (flexibiliteit, klantgericht, dienstverlenend. kwaliteitsbewust) die de moderne basisschool aan hen stelt.

Inhoud

De conciërge functie binnen een basisschool
Taken en verantwoordelijkheden, beroepshouding en professioneel handelen, persoonlijke effectiviteit, omgaan met spanningen, werkdruk en knelpunten in het werk, mogelijkheden om het eigen functioneren te verbeteren.

Klantgericht handelen en effectief samenwerken
Concretisering van een klantgerichte houding, persoonlijke presentatie en uitstraling,
Goed gastheerschap, klantgericht communiceren en omgaan met verwachtingen van derden.
Effectief omgaan en samenwerken met collega’s, communiceren en afstemming binnen het team,geven en ontvangen van feedback, omgaan met conflicten en problemen in de samenwerking. 

Succesvol communiceren met kinderen, ouders en docenten
Omgaan met jonge kinderen/leerlingen het belang van een positieve verwachting en kindgerichte benadering.
Communicatieve vaardigheden; aanspreken en contact maken, duidelijk zijn; gesprekken met mondige en lastige kinderen en ouders en collega’s; hanteren en handhaven van huisregels, corrigeren van moeilijk en asociaal gedrag, omgaan met klachten en boosheid.

Facilitair beheer, veiligheid en toezicht
Rol van conciërge bij het gebouwbeheer en facilitaire werkzaamheden. 
Beoordeling van beveiligings- en veiligheidsaspecten (brandpreventie, arbo, risico-inventarisatie) binnen en buiten het schoolgebouw.
De facilitaire surveillance: waar let ik op bij mijn dagelijkse (sluit)ronde door het gebouw? 
Toezicht houden op kwaliteit en planning van ondersteunende werkzaamheden.
Rapporteren en melden van facilitaire onvolkomenheden en onveilige situaties.

Situationele gespreksoefeningen
Tijdens de cursus worden tijdens 1 dagdeel met behulp van acteur situaties nagebootst die regelmatig voorkomen in de dagelijkse praktijk van de conciërges. Deelnemers kunnen daarbij zelf cases inbrengen.

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor deze cursus ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
1.    Het dient om 2 aanmeldingen voor deze cursus met dezelfde startdatum te gaan, de vroegboekkorting geldt alleen voor de eerste deelnemer.
2.    De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit conciërges, huismeesters, gebouwbeheerders en overige  oop-ers die werkzaam zijn op een school in het Primair Onderwijs. 

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: VMBO/ MBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 21 uur (3 cursusdagen)

Reacties

Eerdere deelnemers over deze cursus:
'Leuk om met andere conciërges te communiceren over je werk en werkzaamheden.'
'Zeer interessante cursus met veel ruimte voor humor.'
'Fijne docenten, goed team.'
'Bedankt voor de mooie dagen en leerzame training.'
'Vond het een leuke training. Ik keek uit naar de vrijdag.'
'Drie cursusdagen met verschillende onderwerpen. Heel goed om mee te nemen.'

Wanneer

De cursus vindt plaats op 27 september, 4 en 11 oktober 2024.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 1.365,-, vrijgesteld van BTW.

In-company

Deze cursus is  -geheel of gedeeltelijk- ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag een offerte aan via info@fiac.nl of 0252-340413.