Adviesvaardigheden voor staffunctionarissen in het onderwijs

Bereik meer als adviseur en word gezien als expert op uw gebied

Tijdens de workshopachtige training komen onder meer deze vragen aan de orde:

 • Hoe geeft u effectief advies, gevraagd dan wel ongevraagd?
 • Hoe onderbouwt u adviezen vanuit feiten en het schoolbeleid.
 • Hoe creëert u draagvlak voor voorgestelde veranderingen?
 • En hoe blijf u goed bij uzelf, terwijl u effectiever handelt?

Algemeen

De taak die u binnen school vervult, neemt u zeer serieus. U voelt zich betrokken en hebt kennis van zaken opgebouwd. Toch nemen anderen uw voorstellen moeilijk aan of over. Uw inbreng gaat verloren in de waan van de dag, belandt op de lange baan of verzandt in een interne belangentegenstelling. Graag zou u willen dat uw expertise meer erkend wordt en uw voorstellen meer effect sorteren. De tweedaagse training ‘Adviesvaardigheden’ is bedoeld voor medewerkers met een staftaak of een staffunctie binnen onderwijsinstellingen. Als verantwoordelijke voor een specifieke taak of kennisgebied, wilt u effectiever functioneren. Doel is uw eigen expertise, plannen en voorstellen met meer succes binnen de schoolorganisatie neer te zetten.

Tijdens de training vergroot u uw inzicht in de eigen rol en in de samenwerking met collega-stafmedewerkers en met het schoolmanagement. U werkt aan uw communicatieve vaardigheden en leert (vanuit uw vakkennis èn vanuit het schoolbeleid)  overtuigender te argumenteren en beter onderbouwen. U maakt uw eigen expertise beter zichtbaar, zodat u meer interesse verwerft voor uw inbreng en voorstellen. Hierdoor zullen eventuele weerstanden bij collega’s en leidinggevenden afnemen.

Vanzelfsprekend profiteert ook (het beleid van) uw onderwijsinstelling van de betere inzet van uw expertise, terwijl u zelf meer werkplezier verwerft omdat u zich beter gehoord voelt en meer effect ziet van uw advieswerkzaamheden.

Inhoud

Tijdens deze tweedaagse training komt onder meer het volgende aan de orde:

Uw rol als interne adviseur:

 • Wat wordt er vanuit uw rol (verantwoordelijkheid) qua advies gevraagd.
 • Hoe en wanneer adviseert u, gevraagd dan wel ongevraagd
 • Het vinden van de bij uw persoonlijkheid passende adviesstijl

Het opstellen van een overtuigend advies:

 • Een probleemstelling uitwerken naar een heldere doelstelling
 • Verzamelen van feiten (onderzoeksgegevens, wet-en regelgeving)
 • Creëren van draagvlak (afstemmen op schoolbeleid)

Het voeren van adviesgesprekken:

 • De regie nemen in een adviesgesprek
 • Hoe overtuigt u leidinggevenden en/of collega's
 • Omgaan met weerstand en tegenwerking tijdens gesprekken

In de training zijn praktische oefeningen opgenomen en er is ook ruimte voor eigen casuïstiek. Ook vindt er zelfreflectie plaats op uw huidige en gewenste functioneren. U krijgt de gelegenheid vanuit diverse gepresenteerde adviesstijlen een eigen stijl van presenteren, communiceren en argumenteren te ontwikkelen. De training is afgestemd op het werken als adviseur binnen de cultuur en specifieke kenmerken van een onderwijsinstelling.

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor deze cursus ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
1.    Het dient om 2 aanmeldingen voor deze cursus met dezelfde startdatum te gaan, de vroegboekkorting geldt alleen voor de eerste deelnemer.
2.    De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor stafmedewerkers die werkzaam zijn bij een onderwijsinstelling, ongeacht hun vakgebied. 

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: MBO/ HBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 14 uur (2 cursusdagen)

Leeromgeving

Deze cursus maakt gebruik van mijn.fiac.nl, onze digitale leeromgeving die ondersteuning biedt bij de voorbereiding op en het volgen van de cursus. Als deelnemer vindt u op mijn.fiac.nl een intakeformulier, alle logistieke informatie, eventuele voorbereidende opdrachten en al het cursusmateriaal. Dit kan bestaan uit onder meer PDF-bestanden (teksten, illustraties), PowerPoint presentaties, instructievideo's en webinars.

Belangrijk: Uitgangspunt voor FiAC blijft de face-to-face aanpak met onze contactdagen in Utrecht. Op de bij deze cursus aangegeven datums wordt u dan ook op de cursuslocatie verwacht.

Docenten

De training Adviesvaardigheden wordt gegeven door drs. Bernadette de Munk. Zij is al vele jaren in het onderwijs actief als organisatieadviseur en heeft ook als trainer een ruime ervaring.

Wanneer

De cursus vindt plaats op 27 maart, 17 april 2024.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 1.195,-, vrijgesteld van BTW.

In-company

Deze training wordt ook als maatwerktraject op locatie verzorgd voor teams van bestuursbureaus, afgestemd op de eigen organisatiestructuur en actuele beleidsdoelstellingen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag informatie of een offerte aan via info@fiac.nl of 0252-340413.