Praktisch personeelsbeleid, financiën en sturingsinformatie

Versterk uw rol bij de beleidsvoorbereiding binnen uw VO-school!

Tijdens de cursus worden de volgende onderdelen behandeld:

 • Personeelsbeleid en -instrumenten
 • Personeelsformatie en rekenregels VO
 • Personeelsadministratie & managementinformatie

Algemeen

Goed onderwijs staat en valt met goed personeelsbeleid. Als personeelsmedewerker/ functionaris levert u hieraan een belangrijke bijdrage. U ondersteunt en adviseert immers de directie met betrekking tot de voorbereiding en de uitvoering van het actuele personeelsbeleid en -beheer. Formatiebeleid, -planning en inzicht in de personele kosten vormen daarbij belangrijke pijlers.

Tijdens deze 2-daagse cursus leert u op welke wijze het personeelsbeleid vanuit onderwijskundige en financiële uitgangspunten wordt onderbouwd. Cruciale punten waarop beslissingen worden genomen t.a.v onder meer taakbeleid of functiemix worden verduidelijkt. U verwerft aanvullend inzicht in de onderbouwing van (de vergoeding voor) de personeelskosten, u leert rekenen aan de (meerjaren) personeelsformatie en leert hoe u met de juiste ken- en sturingsgetallen het personeelsbeleid kunt vertalen in geld. Centraal daarbij staat het formatieplan dat als schakel functioneert tussen personeelsbeleid en financieel beleid.

Na afloop van deze cursus heeft u een goed inzicht in de samenhang tussen personeelsbeleid van de school, uw werkzaamheden binnen de personeelsadministratie en de aan te leveren managementinformatie. U versterkt daarmee uw rol binnen de beleidsvoorbereiding van uw school.

Inhoud

Inleiding HRM in het onderwijs

 • HRM en de ontwikkelingen in het onderwijs
 • Taakgebieden van P&O/ HRM in het onderwijs
 • Strategische personeelsplanning ; het belang van kwalitatieve en kwantitatieve analyses,
 • Het personeelsbeleid in relatie met onderwijsbeleid, organisatie en financiën,
 • De personeelsinstrumenten in het onderwijs en hun onderlinge samenhang,
 • Meerjaren personeelsbeleid en -begroting

De personele formatie, rekenregels en opbouw:

 • Wettelijke kaders en rekenregels vanuit de (lumpsum) bekostiging.  
 • Rekenen aan de formatie en meerjarenformatie: bepalen van de omvang en opstellen van (meerjaren) formatieplannen
 • Van lesuren naar klokuren naar geld?
 • Van formatie naar aanstellingen

De personeelsadministratie & managementinformatie

 • Integraal personeelsbeleid en administratie: doelen van en eisen aan de personeelsadministratie.
 • Vastleggen en verwerken van noodzakelijke gegevens in administratie en personeelsdossiers. 
 • De administratie als bron van het personeelsinformatiesysteem,
 • Managementinformatie en rapportages, ken-  en stuurgetallen: welke heb je nodig?

Actuele ontwikkelingen in het onderwijs staan tijdens de gehele cursus centraal.

 

Reacties

Eerdere deelnemers over deze cursus:
'De cursus heeft mijn verwachtingen overtroffen. Ik kan echt met praktische tips maandag terug gaan naar school en dat is niet altijd zo met cursussen.'
'Het meest sterke punt aan de cursus vind ik dat het is toegesplitst op P&O medewerkers in het VO. Hierdoor is er veel herkenning en kun je veel gerichter met het geleerde terug de praktijk in.'
'De cursus maakt me nieuwsgierig. Het triggert me om op onderzoek uit te gaan.'

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor deze cursus ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 40% op de volledige cursusprijs.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
1.    Het dient om 2 aanmeldingen voor deze cursus met dezelfde startdatum te gaan, de vroegboekkorting geldt alleen voor de eerste deelnemer.
2.    De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
Tot de doelgroep behoren degenen die reeds enige tijd binnen de instelling in het VO als (senior) personeelsmedewerk(st)er, personeelsfunctionaris of als beleidsmedewerk(st)er P&O werkzaam zijn en die vanuit hun adviserende rol meer willen weten over personeelsbeleid en -beheer.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: MBO/ HBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 14 uur (2 cursusdagen)

Wanneer

De cursus vindt plaats op 27 september, 4 oktober 2019.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 1.025,-, vrijgesteld van BTW.

Aanmelden

Aanmelden

In-company

Deze cursus is  -geheel of gedeeltelijk- ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag een offerte aan via info@fiac.nl of 0252-340413.