Personeelsbeleid in het VO. Formatie, planning en sturingsinfo

Versterk uw rol bij de beleidsvoorbereiding binnen uw VO-school!

Verdiepingscursus voor personeelsmedewerkers die willen groeien als beleidsadviseur. Leer HRM-instrumenten te verbinden met kennis van wet- en regelgeving en gegevens uit de personeelsadministratie om te komen tot een betere personeelsplanning. Bekwaam u in de aanmaak van managementinformatie die kosten en knelpunten tijdig in beeld brengt. Leer advies geven aan de schoolleiding voor een proactief personeelsbeleid.

Algemeen

Het personeelsbeleid van een onderwijsinstelling is meer dan alleen ‘de winkel draaiende houden’. Goed personeelsbeleid is één van de waarborgen voor kwalitatief goed onderwijs. Daarnaast bepaalt de inhoud van het personeelsbeleid de omvang van de grootste begrotingspost van iedere instelling. Als personeelsmedewerker/ -functionaris bent u bij uitstek op de hoogte van mogelijkheden en bedreigingen, met kennis van onder meer naderende pensioneringen, competenties van medewerkers die nog kunnen groeien en scholingsmogelijkheden.

De taak van de personeelsmedewerk(st)er kan veel verder reiken dan het technisch uitwerken van het formatiebeleid, de formatieplanning en de verwachte ontwikkeling van de personele kosten. Vanuit een gedegen inzicht in de administratieve gegevens die u beheert, ondersteunt en adviseert de directie met betrekking tot de voorbereiding en de uitvoering van het actuele personeelsbeleid en -beheer.

Tijdens deze 2-daagse cursus neemt een ervaren docent u mee langs de onderwijskundige en financiële uitgangspunten van personeelsbeleid in het onderwijs. U leert welke cruciale beslissingen worden genomen in het kader van het taakbeleid of scholingsbeleid. Vanuit uw inzicht in de onderbouwing van (de vergoeding voor) de personeelskosten, berekent u meerjarige scenario’s voor de formatie en de personele kosten. U onderbouwt uw adviezen met de juiste ken- en sturingsgetallen.

Met deze cursus versterkt u uw rol binnen de beleidsvoorbereiding van uw school. U doorziet de samenhang tussen wetgeving, bekostiging, het eigen personeelsbeleid en de feitelijke situatie die u afleest uit de personeelsadministratie en vertaalt dit inzicht in heldere adviezen.

Inhoud

Inleiding HRM in het onderwijs

 • HRM en de ontwikkelingen in het onderwijs
 • Taakgebieden van P&O/ HRM in het onderwijs
 • Strategische personeelsplanning ; het belang van kwalitatieve en kwantitatieve analyses,
 • Het personeelsbeleid in relatie met onderwijsbeleid, organisatie en financiën,
 • De personeelsinstrumenten in het onderwijs en hun onderlinge samenhang,
 • Meerjaren personeelsbeleid en -begroting

De personele formatie, rekenregels en opbouw:

 • Wettelijke kaders en rekenregels vanuit de (lumpsum) bekostiging.  
 • Rekenen aan de formatie en meerjarenformatie: bepalen van de omvang en opstellen van (meerjaren) formatieplannen
 • Van lesuren naar klokuren naar geld?
 • Van formatie naar aanstellingen

De personeelsadministratie & managementinformatie

 • Integraal personeelsbeleid en administratie: doelen van en eisen aan de personeelsadministratie.
 • Vastleggen en verwerken van noodzakelijke gegevens in administratie en personeelsdossiers. 
 • De administratie als bron van het personeelsinformatiesysteem,
 • Managementinformatie en rapportages, ken-  en stuurgetallen: welke heb je nodig?

Actuele ontwikkelingen in het onderwijs staan tijdens de gehele cursus centraal.

 

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor dezelfde cursus voor dezelfde datums ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.
De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
Tot de doelgroep behoren degenen die reeds enige tijd binnen de instelling in het VO als (senior) personeelsmedewerk(st)er, personeelsfunctionaris of als beleidsmedewerk(st)er P&O werkzaam zijn en die vanuit hun adviserende rol meer willen weten over personeelsbeleid en -beheer.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: MBO/ HBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 14 uur (2 cursusdagen)

Leeromgeving

Deze cursus maakt gebruik van mijn.fiac.nl, onze digitale leeromgeving die ondersteuning biedt bij de voorbereiding op en het volgen van de cursus. Als deelnemer vindt u op mijn.fiac.nl een intakeformulier, alle logistieke informatie, eventuele voorbereidende opdrachten en al het cursusmateriaal. Dit kan bestaan uit onder meer PDF-bestanden (teksten, illustraties), PowerPoint presentaties, instructievideo's en webinars.

Belangrijk: Uitgangspunt voor de FiAC Academie blijft de face-to-face aanpak met onze contactdagen in Utrecht. Op de bij deze cursus aangegeven datums wordt u dan ook op de cursuslocatie verwacht.

Reacties

Eerdere deelnemers over deze cursus:
'De cursus heeft mijn verwachtingen overtroffen. Ik kan echt met praktische tips maandag terug gaan naar school en dat is niet altijd zo met cursussen.'
'Het meest sterke punt aan de cursus vind ik dat het is toegesplitst op P&O medewerkers in het VO. Hierdoor is er veel herkenning en kun je veel gerichter met het geleerde terug de praktijk in.'
'De cursus maakt me nieuwsgierig. Het triggert me om op onderzoek uit te gaan.'

Wanneer

De cursus vindt plaats op 8 en 22 maart 2024.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 1.150,-, vrijgesteld van BTW.

In-company

Deze cursus is  -geheel of gedeeltelijk- ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag een offerte aan via info@fiac.nl of 0252-340413.