Personeelsmedewerk(st)er in het VO

De 3-daagse vakcursus!

Personeelsbeheer in het voortgezet onderwijs vereist zorgvuldig handelen. Door de complexe wet- en regelgeving luisteren procedures heel nauw. Ook is tijdig signaleren van trends belangrijk, omdat in een krappe arbeidsmarkt niet zomaar nieuw personeel kan worden gevonden. Deze cursus versterkt kennis en inzicht van personeelsmedewerkers, waardoor ze een betere vraagbaak worden binnen een strategisch personeelsbeheer.

Algemeen

Een personeelsmedewerk(st)er in het voortgezet onderwijs besteedt doorgaans veel tijd aan het doorlopen en afwikkelen van administratieve procedures. Vanwege de uitgebreide en gecompliceerde wet- en regelgeving kan verkeerd of onhandig handelen tot hoge kosten leiden voor de school. Kennis van zaken ten aanzien van dienstverband en arbeidsovereenkomst, ziekte en arbeidsongeschiktheid en het beëindigen van een dienstverband is onontbeerlijk.

De personeelsmedewerker speelt ook een rol in het personeelsbeheer. De basis daarvan is administratief, maar de impact is veeleer strategisch. Steeds vaker heeft de schoolleiding behoefte aan inzicht in zaken als leeftijdsopbouw, de aanwezige bevoegdheden en competenties. Met informatie uit de personeelsadministratie kan worden voorkomen dat een school wordt overvallen door een teveel aan pensioneringen of een tekort aan bevoegde mensen voor een bepaald vak.

De driedaagse cursus ‘Personeelsmedewerk(st)er in het Voortgezet Onderwijs’ is een no-nonsense cursus die goed inzicht biedt in alle taken in het personeelsbeheer. Er wordt een degelijke basis aangeboden over wet- en regelgeving en de CAO VO.

Tijdens de cursus is er uitgebreide aandacht voor:

  • Personeelsbeheer, regelingen en dossiervorming
  • CAO VO: inhoud en toepassing          
  • Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid; samenspel met oa. UWV
  • Aanstelling, Ontslag, Salarisinpassing en de loonstrook
  • Verlofregeling

Uw praktisch handelen krijgt een stevige basis door kennisoverdracht en bespreking van actuele casuïstiek uit het VO. U ontwikkelt zich tot een vraagbaak voor de schoolleiding en uw collega’s.

Inhoud

De cursus bestaat uit kennisoverdracht, bespreking van casuïstiek en praktische oefeningen. De cursusinhoud omvat onder meer:

CAO VO: inhoudelijke toelichting
Hoofdstukindeling en inhoud, toepassing en uitwerking van diverse artikelen uit de CAO
Uitgebreide toelichting op actuele zaken en veranderingen en de gevolgen voor het personeelsbeleid.

Aanstelling, salarisbepalingen en loonstrook
Aanstellingsvereisten; 
Salarisbepalingen uit de cao; 
Pensioenen en jaarinkomen ABP, premieberekening en loonheffing.
Bruto-netto berekening, gebroken maandberekening, voortschrijdend cumulatief rekenen; 
Personal Benefits en werkkostenregeling.
Verlofregelingen (seniorenverlof, ouderschapsverlof, spaarverlof en onbetaald verlof).

Instanties, regelingen en formulieren
Tegemoetkoming- en verlofregelingen (evenals Levensfasebewust Personeelsbeleid en overgangsregeling BAPO), diverse overige relevante regelingen, personal benefits, inhoud personeelsdossiers.

Arbeidsrecht en sociale zekerheid
Voorschriften en mogelijkheden bij indiensttreding, disfunctioneren en ontslag.
Procedures en planning bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie, WVP en WIA.
Ketenregeling tijdelijke dienstverbanden, opvolgend werkgeverschap, flexibele arbeidscontracten.

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor dezelfde cursus voor dezelfde datums ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.
De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
Tot de doelgroep voor deze cursus behoren degenen die binnen de instelling in het VO als personeelsmedewerk(st)er of -functionaris werkzaam zijn en die meer willen weten over de uitvoering van administratieve processen en personele regelingen in het onderwijs.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: MBO/ HBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vooropleidingseisen: geen
Studiebelasting: 21 uur (3 cursusdagen)

Leeromgeving

Deze cursus maakt gebruik van mijn.fiac.nl, onze digitale leeromgeving die ondersteuning biedt bij de voorbereiding op en het volgen van de cursus. Als deelnemer vindt u op mijn.fiac.nl een intakeformulier, alle logistieke informatie, eventuele voorbereidende opdrachten en al het cursusmateriaal. Dit kan bestaan uit onder meer PDF-bestanden (teksten, illustraties), PowerPoint presentaties, instructievideo's en webinars.

Belangrijk: Uitgangspunt voor de FiAC Academie blijft de face-to-face aanpak met onze contactdagen in Utrecht. Op de bij deze cursus aangegeven datums wordt u dan ook op de cursuslocatie verwacht.

Docenten

Wim van der Veer
Is al vele jaren schoolleider in het VO, momenteel rector/bestuurder van de Leonardo scholengroep in Leiden.

Jack Heussen
Mr. J. Heussen (Jack, 1956) is sinds 2024 als Counsel verbonden aan Bilt Advocaten te Utrecht. Hiervoor is hij lang actief geweest als onderwijsadvocaat. Hij is gespecialiseerd (en succesvol geweest) in complexe procedures, zowel bestuursrechtelijke als civielrechtelijke. Jack Heussen spreekt de taal van de bestuurder/board of directors, maar ook die van de individuele werknemer. Hij beschikt over een uitstekende track record en staat bij FiAC-deelnemers bekend als een prettige, toegankelijke en deskundige docent die kan putten uit tal van aansprekende praktijkvoorbeelden.

Erik Bouman
Is werkzaam als adviseur bij onderwijs-dienstverlener Merces.

Reacties

Eerdere deelnemers over deze cursus:
'De stof werd op een leuke en duidelijke manier gegeven.'

'Veel geleerd, prima cursus en zeer bekwame docent.'
'Super docent, weet heel veel en brengt de stof ook grappig.'
'De docent heeft op een hele prettige wijze de stof behandeld. Veel praktijkvoorbeelden, wat veel meer inzicht geeft.'

Wanneer

De cursus vindt plaats op 15 november 2024, 17 januari, 5 februari 2025.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 1.625,-, vrijgesteld van BTW.