Personeelsmedewerk(st)er in het VO

De 3-daagse vakcursus!

Tijdens de cursus is er uitgebreide aandacht voor:

  • CAO VO: inhoud en toepassing          
  • Personeelsregelingen en –dossiers
  • Sociale Zekerheid en Arbeidsrecht     
  • Salarisinpassing en de loonstrook

Algemeen

Van een personeelsmedewerk(st)er in het voortgezet onderwijs wordt in elk geval verwacht dat hij/zij in staat is de personeelsformulieren goed in te vullen, maar ook om verschillende administratieve procedures goed te kunnen doorlopen. Het personeelsbeheer in het onderwijs kenmerkt zich echter door een uitgebreide en gecompliceerde wet- en regelgeving en een groot aantal organisaties waarmee scholen te maken krijgen. Het is daarom lastig om een goed inzicht te krijgen in de verschillende procedures en de inhoud van wet- en regelgeving inclusief de toepasselijke cao's.

De driedaagse cursus ‘Personeelsmedewerk(st)er in het Voortgezet Onderwijs’ gaat in op verschillende instanties, regelingen en formulieren waarmee de medewerker in de dagelijkse praktijk te maken krijgt. Veel aandacht is er voor de salarisadministratie, de CAO VO en arbeidsrechtelijke onderwerpen, zoals dienstverband en arbeidsovereenkomst, ziekte en arbeidsongeschiktheid en het beëindigen van een dienstverband. Middels deze no-nonsense cursus krijgt u goed inzicht in het personeelsbeheer in het VO en versterkt u uw positie als personele vraagbaak voor schoolleiding en docenten.
 

Inhoud

CAO VO: inhoudelijke toelichting
Hoofdstukindeling en inhoud, toepassing en uitwerking van diverse artikelen uit de CAO
Uitgebreide toelichting op actuele zaken en veranderingen en de gevolgen voor het personeelsbeleid.

Salarisinpassing en loonstrook
Aanstelling, inschaling en bezoldiging, carrièrepatronen.
Pensioenen en jaarinkomen ABP, de salarisspecificatie, bruto- nettoloonberekeningen, berekenen van afdrachten en premies.

Instanties, regelingen en formulieren
Tegemoetkoming- en verlofregelingen (evenals Levensfasebewust Personeelsbeleid en overgangsregeling BAPO), diverse overige relevante regelingen, personal benefits, inhoud personeelsdossiers.

Arbeidsrecht en sociale zekerheid
Voorschriften en mogelijkheden bij indiensttreding, disfunctioneren en ontslag.
Procedures en planning bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie, WVP en WIA.
Ketenregeling tijdelijke dienstverbanden, opvolgend werkgeverschap, flexibele arbeidscontracten.

Versterk uw positie als personele vraagbaak en uw adviserende rol voor schoolleiding en docenten! 
 

Reacties

Eerdere deelnemers over deze cursus:
'De stof werd op een leuke en duidelijke manier gegeven.'

'Veel geleerd, prima cursus en zeer bekwame docent.'
'Super docent, weet heel veel en brengt de stof ook grappig.'
'De docent heeft op een hele prettige wijze de stof behandeld. Veel praktijkvoorbeelden, wat veel meer inzicht geeft.'

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor deze cursus ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 40% op de volledige cursusprijs.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
1.    Het dient om 2 aanmeldingen voor deze cursus met dezelfde startdatum te gaan, de vroegboekkorting geldt alleen voor de eerste deelnemer.
2.    De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
Tot de doelgroep voor deze cursus behoren degenen die binnen de instelling in het VO als personeelsmedewerk(st)er of -functionaris werkzaam zijn en die meer willen weten over de uitvoering van administratieve processen en personele regelingen in het onderwijs.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: MBO/ HBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 21 uur (3 cursusdagen)

Wanneer

De cursus vindt plaats op 22 november 2019, 17 januari, 7 februari 2020.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 1.395,-, vrijgesteld van BTW.

Aanmelden

Aanmelden

In-company

Deze cursus is  -geheel of gedeeltelijk- ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag een offerte aan via info@fiac.nl of 0252-340413.