Personeelsmedewerk(st)er in het PO

De 3-daagse vakcursus!

Tijdens de cursus is er uitgebreide aandacht voor:

  • CAO PO: inhoud en toepassing          
  • Personeelsregelingen en –dossiers
  • Sociale Zekerheid en Arbeidsrecht     
  • Salarisinpassing en de loonstrook

Algemeen

Van een personeelsmedewerk(st)er in het primair onderwijs wordt verwacht dat hij/zij in elk geval in staat is de personeelsformulieren goed in te vullen en ook om verschillende administratieve procedures goed te kunnen doorlopen. Het personeelsbeheer in het primair onderwijs kenmerkt zich echter door een uitgebreide en gecompliceerde wet- en regelgeving en een groot aantal organisaties waarmee scholen te maken krijgen. Het is daarom lastig om een goed inzicht te krijgen in de verschillende procedures en de inhoud van wet- en regelgeving (inclusief cao bepalingen).

De driedaagse cursus ‘Personeelsmedewerk(st)er in het Primair Onderwijs’ gaat in op verschillende instanties, regelingen en formulieren waarmee de medewerker in de dagelijkse praktijk te maken krijgt. Veel aandacht is er voor de salarisadministratie, de CAO PO en arbeidsrechtelijke onderwerpen, zoals dienstverband en arbeidsovereenkomst, ziekte en arbeidsongeschiktheid en het beëindigen van een dienstverband. Middels deze no-nonsense cursus krijgt u goed inzicht in het personeelsbeheer in het PO en versterkt u uw positie als personele vraagbaak en rol als adviseur voor schoolleiding en docenten.
 

Inhoud

CAO PO: inhoudelijke toelichting
Hoofdstukindeling en inhoud, toepassing en uitwerking van diverse artikelen uit de CAO
Uitgebreide toelichting op actuele zaken en veranderingen en de gevolgen voor het personeelsbeleid.

Salarisinpassing en loonstrook
Aanstelling, inschaling en bezoldiging, carrièrepatronen.
Pensioenen en jaarinkomen ABP, de salarisspecificatie, bruto- nettoloonberekeningen, berekenen van afdrachten en premies.

Instanties, regelingen en formulieren
Tegemoetkoming- en verlofregelingen (inclusief regeling Duurzame Inzetbaarheid en overgangsrecht BAPO), diverse overige relevante regelingen, personal benefits, inhoud personeelsdossiers.
Vervangingsfonds en risicofonds.

Arbeidsrecht en sociale zekerheid
Voorschriften en mogelijkheden bij indiensttreding, disfunctioneren en ontslag.
Procedures en planning bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie, WVP en WIA.
Ketenregeling tijdelijke dienstverbanden, opvolgend werkgeverschap, flexibele arbeidscontracten.
Versterk uw positie als personele vraagbaak voor schoolleiding en docenten! 

Reacties

Eerdere deelnemers over deze cursus:
'Fijn dat de docenten de opmerkingen behandelen.'
'Heel fijn om alle onderwerpen door te nemen en vragen te stellen. Veel praktijk informatie ontvangen om toe te passen in de praktijk.'
'Zeer geslaagde training'
'Veel bekende termen zijn nu beter te begrijpen.'

Bijzonderheden

In deze driedaagse cursus is 'Arbeidsrecht en sociale zekerheid in het  PO' opgenomen, een studiedag die ook als losse module gevolgd kan worden. Neem contact met ons op indien u Arbeidsrecht reeds hebt gevolgd!

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor deze cursus ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 40% op de volledige cursusprijs.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
1.    Het dient om 2 aanmeldingen voor deze cursus met dezelfde startdatum te gaan, de vroegboekkorting geldt alleen voor de eerste deelnemer.
2.    De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor functionarissen die binnen scholen in het PO werkzaam zijn als personeelsmedewerk(st)er of administrateur en die meer willen weten over de uitvoering van administratieve processen, personele regelingen en wet- en regelgeving.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: MBO/ HBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 21 uur (3 cursusdagen)

In-company

Deze cursus is  -geheel of gedeeltelijk- ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag een offerte aan via info@fiac.nl of 0252-340413.