Leergang ICT-beheer in het onderwijs

Geef proactief vorm aan ICT-beheer voor innovatief onderwijs

De maatschappij verwacht actueel, toekomstgericht onderwijs, met steeds meer ICT.
Daarom focust de leergang op het professionele (facilitaire) ondersteuning hiervoor.

 • Het beheer volgt of anticipeert zelfs op onderwijskundige ontwikkelingen
 • Voorzieningen zijn stabiel, betaalbaar en toekomstbestendig

Algemeen

Zowel de toepassingsmogelijkheden als het gebruik van ICT in het onderwijs zijn de afgelopen jaren snel gegroeid en deze ontwikkeling zet zich voort. Onderwijsinstellingen moeten zorgen dat hun ICT-voorzieningen ondersteunend zijn aan een verdere vernieuwing van leren en onderwijzen. Deze nieuwe leergang richt zich op de integrale benadering van beleid en beheer die noodzakelijk is om actueel onderwijs te kunnen blijven geven.

Toenemend ICT-gebruik heeft gevolgen voor vrijwel alle deelgebieden van de bedrijfsvoering in het onderwijs. Op elk deelgebied heeft een onderwijsinstelling deskundigheid nodig, maar essentiëler is dat er samenhang is en blijft bestaan in de activiteiten van de diverse experts. We noemen:

 • begroten, investeren/financieren en afschrijven
 • inkoop, aanleg/plaatsing (huisvesting) en onderhoud van hardware
 • inkoop en beheer van licenties (applicaties en beveiligingssoftware)
 • beschikbaarheid van gebruikersondersteuning (openingstijden)

De leergang stopt niet bij het ontwikkelen en instrumenteren van ICT-beleid voor het onderwijs. Ook de vele praktische uitvoeringskwesties die het ICT-beleid kunnen maken of breken komen aan de orde. Er is aandacht voor infrastructuur maar ook voor de personele bezetting (omvang, beschikbare competenties), de alledaagse zakelijke bedrijfsvoering (financiële administratie, facilitair beheerssysteem) en het beheren en beschermen van een bijzondere soort persoonlijke gegevens: de leerresultaten.

Deelnemers hebben na de leergang meer inzicht in de samenhang tussen alle de genoemde deelterreinen. Ze kunnen hierdoor meer integraal vormgeven aan ICT-beleid en ICT-beheer.

Inhoud

Ontwikkelingen in ICT en maatschappij vertalen in instellingsbeleid

 • Gebruik van ICT om de effectiviteit van het onderwijs te verhogen en aan te sluiten bij de leefwereld van leerlingen.
 • De sociale rol van de school in een steeds individuelere maatschappij: leerlingen inzicht meegeven wat hun handelen bij anderen teweeg kan brengen.

ICT en leerprocessen: hoe verandert de manier van leren en wat is het gevolg voor de positie van docenten, ondersteunend personeel en de school als geheel?

 • Welke nieuwe ICT-toepassingen kunnen we nu al voorzien en hoe doorzie je tijdig welke nu nog onbekende ICT-toepassingen van belang kunnen worden?
 • Als docenten mogen verwachten dat hun nieuwe lesvormen met de juist ICT-voorzieningen worden ondersteund, kan het facility management dan ook van docenten verwachten dat zij tijdig aangeven wat hun nieuwe behoeften zijn?
 • Toenemend ICT-gebruik kan tot gevolg hebben dat er een noodzaak tot na- en bijscholing is voor zowel OP als OOP: een belangrijke link naar het HRM-beleid?

Planning en control van ICT: begroten, inkopen en financieren

 • Tegenover gedaalde prijzen staan grotere aantallen; ICT is en blijft een belangrijke begrotingskeuze, die meerjarig in de begroting moet worden verwerkt.
 • Inkoop gaat over veel meer dan de laagste prijs; leveranciers onderscheiden zich steeds vaker in de snelheid en breedte van hun service level agreement.
 • Beheer van softwarelicenties (o.a. tijdig opzeggen niet meer gebruikte software).

Stabiliteit en beveiliging van voorzieningen, privacy en bedrijfsgegevens beschermen

 • Bescherming van netwerken tegen verstoring en beschadiging door hacken en vandalisme.
 • Beschermen van persoonsgegevens, leerresultaten en bedrijfsgegevens van de school  tegen illegale inzage, wijziging of diefstal; reglementering om te voldoen aan de AVG.

ICT-gebruik voor de bedrijfsvoering

 • ICT-toepassingen ter verbetering en versnelling van bedrijfsprocessen op school (administratieve en beheerssystemen, portals voor aanvragen van facilities, voor inkoop enzovoort).
 • Verbetering van de klantvriendelijkheid en de PR-uitstraling van de school via websites en andere platforms.

Bijzonderheden

Doelgroep

De leergang is bedoeld voor leidinggevenden en stafmedewerkers in het onderwijs, die verantwoordelijkheid dragen voor ICT-beleid en/of ICT-beheer en meer integraal bezig willen met het faciliteren van onderwijsvernieuwing.    

Leeromgeving en opdrachten

De leergang bestaat uit vier cursusdagen in Utrecht en wordt ondersteund met onze digitale leeromgeving. Via mijn.fiac.nl wordt achtergrondinformatie verspreid en gedeeld. Deelnemers krijgen enkele opdrachten die de inhoud van de leergang verbinden met de praktijk op hun school. Tijdens de leergang is er ruimte voor onderlinge discussie en eigen casuïstiek.

Docenten

Kerndocent van de leergang is ir. Rob Venema. Hij heeft veel ervaring als ICT-adviseur in het onderwijs. Enkele onderdelen komen voor rekening van gespecialiseerde gastdocenten, onder meer inkoop-deskundige Peter van Osch.

Wanneer

De cursus vindt plaats op 5, 12 en 19 juni 2020.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 1.395,- (Datums onder voorbehoud.), vrijgesteld van BTW.

Aanmelden

Aanmelden

In-company

Onderdelen van deze leergang zijn ook beschikbaar als workshops voor groepen leidinggevenden en stafmedewerkers onderwijsinstellingen. Dit zal altijd maatwerk zijn, dus schroom niet om contact met ons op te nemen over mogelijkheden en kosten via info@fiac.nl of (0252) 340 413.