Studiedag belastingen (speciaal voor het onderwijs)

Beperk uw fiscale risico's en kijk waar uw kansen liggen!

Wordt u binnen uw school geconfronteerd met vragen als:

  • Welke nevenactiviteiten binnen onze school kunnen leiden tot BTW-heffing?
  • Wat zijn de fiscale gevolgen van verschillende arbeidsrechtelijke constructies, waaronder die van detachering?
  • Moet ik loonheffingen inhouden en afdragen wanneer ik gebruik maak van freelance docenten? En hoe zit dat met overblijfouders?
  • Welke mogelijkheden biedt de werkkostenregeling voor mijn school?
  • Hoe zit het nu toch met de iPhone en de iPad, of de fiets van de werkgever?
  • Wij zijn bezig met nieuwbouw. Welke fiscale aspecten spelen hierbij een rol?

Zo ja, dan is deze studiedag zeker iets voor U!

Algemeen

In veel situaties is een onderwijsinstelling belastingplichtig. Zo kan een instelling BTW-plichtig zijn wanneer deze contract- of kantineactiviteiten verricht of personeel detacheert. Daarnaast liggen er vanuit de werkgeversrol bijna altijd verplichtingen op het terrein van de loonheffingen.

Om binnen een onderwijsinstelling alle zaken nog eens goed op een rij te zetten, wordt jaarlijks deze studiedag annex actualiteitencollege georganiseerd. Risico’s ten aanzien van belastingplicht voor scholen kunnen daardoor beter ingeschat worden. Ook leert u beter uw kansen te onderkennen.

Tijdens deze studiedag staan de loonheffingen en de BTW, voor zover relevant voor onderwijsinstellingen, centraal. Daarbij is er ruim aandacht voor actualiteiten, zoals het Belastingplan 2024 en de Wet DBA. De vervanging van deze wet, die onder meer het inhuren van zzp'ers regelt, is een slepende kwestie geworden met onduidelijkheden voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Wat betreft de omzetbelasting is er aandacht hoe de BTW-onderwijsvrijstelling in de praktijk werkt. Tevens wordt stilgestaan bij formeelrechtelijke aspecten, zoals het (tijdig) doen van aangifte en betaling; het maken van bezwaar, en dergelijke.

N.B.: Vooraf bestaat de mogelijkheid om uw eigen vragen/ casuïstiek in te brengen.

Eerdere deelnemers over deze studiedag:
'Complimenten voor de docenten.'

'Erg tevreden, duidelijke uitleg en materiaal.'
'Prettig dat beide docenten ook na de cursus nog open staan voor vragen.'

Inhoud

Onderwijs en de fiscus; formele aspecten
•    Regels rond aangifte en betaling
•    De belastingcontrole, naheffingen en bezwaarprocedures
•    Horizontaal toezicht 

Loonheffingen 
•    De onderwijsinstelling als werkgever. Beleidsregels (fictieve) dienstbetrekking en gezagsverhouding
•    Loonbegrip
•    Vrijgesteld loon
•    Inhuren van gastdocenten
•    Vergoedingen aan stagiaires en vrijwilligers
•    Tariefkwesties in de loonbelasting, waaronder ‘anoniementarief’, eindheffing en pseudo-eindheffing
•    Hoofdzaken m.b.t. premieheffing

De werkkostenregeling
•    Hoofdregels en gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en forfaitaire waarderingen
•    Gevolgen voor bestaande personeelsregelingen
•    Kansen en risico’s 

Omzetbelasting
•    Risico's en kansen m.b.t. de BTW
•    BTW-belaste en vrijgestelde prestaties: de onderwijsvrijstelling, koepelvrijstelling en de vrijstelling voor fondswerving
•    Het begrip onderwijsprestatie en nauw met het onderwijs samenhangende leveringen en diensten
•    BTW-aspecten van veel voorkomende  nevenactiviteiten (kantine-exploitatie, verkoop meubilair, fondswervende activiteiten, boekenfonds, verhuur GSM-masten en leerling-kluisjes)
•    Fiscale gevolgen van sponsoring (in geld en natura) van lesmateriaal, advertenties, schoolactiviteiten en materialen
•    Schoolgebouwen en BTW (keuze van bouwheerschap, nieuwbouw en verhuur van ruimten en gymzalen, verkoop)
•    Ontvangen subsidies en BTW
•    Ter beschikking stellen van onderwijspersoneel (detachering) en de BTW
•    Vormen van samenwerking tussen onderwijsorganisaties en de gevolgen voor de BTW
•    Fiscale eenheid BTW

Belastingplan 2024
•   Actualiteiten uit het Belastingplan 2024
•   Wijzigingen in voor het onderwijs relevante fiscale regelgeving per 1 januari 2024
 

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor dezelfde cursus voor dezelfde datums ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.
De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
Directieleden financiën en beheer, controllers, (hoofd)administrateurs, medewerkers afdelingen onderwijs van gemeenten en administratiekantoren. Deelnemers krijgen een goed inzicht in de fiscale wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor onderwijsinstellingen.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: MBO/ HBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 7 uur (1 cursusdag)

Leeromgeving

Deze cursus maakt gebruik van mijn.fiac.nl, onze digitale leeromgeving die ondersteuning biedt bij de voorbereiding op en het volgen van de cursus. Als deelnemer vindt u op mijn.fiac.nl een intakeformulier, alle logistieke informatie, eventuele voorbereidende opdrachten en al het cursusmateriaal. Dit kan bestaan uit onder meer PDF-bestanden (teksten, illustraties), PowerPoint presentaties, instructievideo's en webinars.

Belangrijk: Uitgangspunt voor FiAC blijft de face-to-face aanpak met onze contactdagen in Utrecht. Op de bij deze cursus aangegeven datums wordt u dan ook op de cursuslocatie verwacht.

Wanneer

De cursus vindt plaats op 24 januari 2025.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 795,-, vrijgesteld van BTW.

In-company

Deze cursus is  -geheel of gedeeltelijk- ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag een offerte aan via info@fiac.nl of 0252-340413.