Financieel administratief medewerk(st)er in het onderwijs

Tijdens deze driedaagse cursus voor financieel administratief medewerkers in het onderwijs komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Het financieel schoolbeleid en de administratie
 • Exploitatie- en investeringsbegroting en de jaarrekening
 • Financiële controle, rapportage en toetsing
 • Het maken van management-overzichten

Algemeen

De cursus 'Financieel administratief medewerk(st)er in het onderwijs' is een 3-daagse cursus die uitgebreid ingaat op de financieel administratieve werkzaamheden in een onderwijsinstelling. De cursus belicht de belangrijkste aandachtsgebieden waarmee de medewerk(st)er op het financieel administratief terrein te maken kan krijgen. 
 
Tijdens de cursus komen financiële onderwerpen als de exploitatie- en investeringsbegroting, de jaarrekening, de administratieve verwerking en managementrapportages aan de orde. Medewerk(st)ers krijgen inzicht in richtlijnen op het gebied van financieel beheer en administratie, nemen kennis van administratieve procedures en verwerven vaardigheid in het opstellen van managementoverzichten.

De cursus is bestemd voor functionarissen die binnen de onderwijsinstelling als financieel administratief medewerk(st)er of als beleidsondersteunende medewerk(st)er financiën werkzaam zijn. De cursus is geen boekhoudcursus. Enige vaardigheid/affiniteit met de financiële administratie wordt verondersteld aanwezig te zijn.

Eerdere deelnemers over deze cursus:
'De cursus heeft mij inzicht opgeleverd in financiële onderwerpen waar ik niet genoeg van op de hoogte was.'
'Ik begrijp nu de financiële inrichting van mijn school beter.'
'Een leuke en specilialistische trainer.'

Inhoud

Financieel schoolbeleid

 • Het verband tussen bekostiging, beleidsplannen en financiële planning
 • De cyclus rond planning en control in de schoolpraktijk
 • Financieel begrippenkader: afschrijvingen, voorzieningen, reserves
 • De exploitatiebegroting en het creëren van ruimte binnen de schoolexploitatie
 • Van de begroting bij ongewijzigd beleid naar de beleidsrijke begroting

Controle, rapportage en toetsing

 • Het maken en gebruiken gebruik van financiële overzichten
 • Budgetbewaking, kwartaal- en jaarrapportages
 • Managementrapportage
 • Overige zaken met financiële consequenties

Analyse van de jaarrekening 

 • De financiële uitgangssituatie van de school
 • De schoolbalans
 • De winst- en verliesrekening

Het vormgeven/inrichten van een financieel administratief systeem

 • Schoolorganisatie en administratieve organisatie
 • Allocatiemodellen, budgettering en kostenplaatsen
 • Verwerken boekhoudkundige bescheiden
 • Interne administratieve procedures en richtlijnen
   

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor deze cursus ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
1.    Het dient om 2 aanmeldingen voor deze cursus met dezelfde startdatum te gaan, de vroegboekkorting geldt alleen voor de eerste deelnemer.
2.    De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor hen die binnen de instellingen in het VO, BVE en/of HBO of een bestuursbureau werkzaam zijn als financieel administratief medewerk(st)er of als beleidsmedewerk(st)er. De cursus is geen boekhoudcursus. Enige vaardigheid op het terrein van boekhouden wordt verondersteld aanwezig te zijn.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: MBO/ HBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 21 uur (3 cursusdagen)

Leeromgeving

Deze cursus maakt gebruik van mijn.fiac.nl, onze digitale leeromgeving die ondersteuning biedt bij de voorbereiding op en het volgen van de cursus. Als deelnemer vindt u op mijn.fiac.nl een intakeformulier, alle logistieke informatie, eventuele voorbereidende opdrachten en al het cursusmateriaal. Dit kan bestaan uit onder meer PDF-bestanden (teksten, illustraties), PowerPoint presentaties, instructievideo's en webinars.

Belangrijk: Uitgangspunt voor FiAC blijft de face-to-face aanpak met onze contactdagen in Utrecht. Op de bij deze cursus aangegeven datums wordt u dan ook op de cursuslocatie verwacht.

Docenten

Cock Raaijmakers
Drs. C. Raaijmakers (Cock) is specialist op het gebied van financieel management en de verbinding daarvan naar school- en onderwijsmanagement. Na een periode als schoolleider opereert hij sinds 1993 vanuit zijn woonplaats Ridderkerk als zelfstandig opleider en adviseur op het gebied van algemeen en financieel schoolmanagement.
Hij ontwikkelde materiaal voor diverse schoolleidersopleidingen, waarbij simulatie en het gebruik van direct toegankelijke modellen een geliefde werkwijze is. Voorts ziet hij het als zijn taak de verbanden te laten zien van de marketing-, onderwijs-, personeelscomponent met de financiële dimensie. Hij studeerde economie en is auteur van het boek ‘Planning en control in de schoolpraktijk’.


Ronald te Loo
Drs. R. te Loo (Ronald) was in 2002 mede oprichter van Organise to Learn. Hij verkocht dit samen met Bernadette de Munk in 2012 aan Dyade en voerde samen met haar ruim twee jaar de directie over Dyade Advies. Ronald publiceert regelmatig over de financiële aspecten van het onderwijs, die hem blijven fascineren en verwonderen. Ronald is associé bij Berenschot en is toezichthouder bij een aantal maatschappelijke organisaties.
Ook is Ronald te Loo oprichter van de adviesorganisatie Aap Noot Mies. Deze organisatie brengt vraagstukken in het onderwijs terug tot de kern. Met gevoel voor traditie en het besef dat traditie alleen bestaat als deze vernieuwt.

De manier van doceren wordt door oud-deelnemers omschreven als deskundig, enthousiast en inspirerend!

Wanneer

De cursus vindt plaats op 14, 21 maart, 11 april 2025.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 1.595,-, vrijgesteld van BTW.

In-company

Deze cursus is  -geheel of gedeeltelijk- ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s, bijvoorbeeld van een bestuursbureau. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag een offerte aan via info@fiac.nl of 0252-340413.