Facility management in het onderwijs (leergang)

Goed onderwijs staat of valt met goed facility management.

Zesdaagse leergang met de volgende onderdelen:

  • Organiseren en aansturen van de facilitaire organisatie in een onderwijsinstelling;
  • Integrale veiligheidszorg in de school;
  • Beheren en verduurzaming van schoolgebouwen
  • Facilitaire inkoop, contractbeheer en europees aanbesteden;
  • Onwikkelen van en adviseren over Facilitair beleid in het onderwijs.

Algemeen

Goed onderwijs is afhankelijk van een goede facilitaire ondersteuning. De leergang 'Facility management & beheer in het onderwijs' is praktisch van opzet. Deelnemers krijgen instrumenten aangereikt om het facilitair beleid en beheer af te stemmen op (verniewingen in) het onderwijsproces. Deelnemers leren het facilitair beheer te plannen, te organiseren en te beheersen en de verschillende deelgebieden binnen het facilitair beheer (huisvesting, services en middelen) op elkaar af te stemmen en te integreren. Actuele ontwikkelingen die relevant zijn voor het facilitair beheer in het onderwijs en de schoolgebouwen komen daarbij aan bod, zoals ICT en duurzaamheid. Opgedane kennis ien adviesvaardigheden zijn direct toepasbaar in de eigen schoolsituatie. 

Dit schooljaar jaar (24e editie!) bestaat deze leergang uit 6 interactieve cursusdagen. Inhoudelijk wordt de leergang jaarlijks geactualiseerd en waar nodig aangevuld. Tijdens de cursusdagen ontvangen deelnemers veel aanvullend cursusmateriaal dat als naslag kan worden gebruikt. De afgelopen jaren hebben meer dan 400 deelnemers uit het onderwijs deze leergang gevolgd en deze van goed tot zeer goed gewaardeerd.

Docenten en gastsprekers binnen deze leergang zijn vakspecialisten die reeds vele jaren actief zijn binnen het onderwijs en bedrijfsleven (FiAC, Hospitality Consultants, NISHV). Zij beschikken over een ruime kennis en ervaring betreffende facility management in samenhang met het onderwijs. Een goede terugkoppeling naar de praktijk is daarmee gewaarborgd.
 

Inhoud

Facility management en klantgerichte dienstverlening in het onderwijs 
•    Facility management in het onderwijs (FM) : een introductie
•    Toegevoegde waarde van FM aan het onderwijsproces binnen scholen
•    FM-vraagstukken in het onderwijs, trends en ontwikkelingen
•    Facilitaire begrippen en instrumentarium: producten- en dienstengids, front- en back office, service level agreements
•    Bepalen van het gewenste facilitaire dienstenpakket en serviceniveau
•    Afstemming van de dienstverlening richting interne opdrachtgevers (onderwijsteams, sectoren, faculteiten)
•    Planning en control van de facilitaire activiteiten

Beheer schoolgebouwen
•    Beheer van schoolgebouwen
•    Beheersen van gebouwgebonden kosten (onderhoud, schoonmaak, binnenmilieu)
•    Beheerniveaus, technische en functionele kwaliteit, Meerjaren onderhoudsplanning
•    Bewaken en controleren van onderhoudsactiviteiten, ook met het oog op duurzaamheid
•    Specifieke wet- en regelgeving (legionella, asbest. arbo).

Integrale veiligheidszorg in de school
•    Veiligheidszorg en risicobeheer binnen onderwijsinstellingen: het beoordelen van de veiligheids- en beveiligingsrisico’s binnen de school; risicoprofiel schoolgebouwen en gebruikers
•    Calamiteiten en incidenten
•    Veiligheid, arbo en (brand)preventie (safety)
•    Sociale veiligheid, toezicht en security
•    Plan van aanpak integraal veiligheidszorgsysteem voor scholen

Facilitaire inkoop, contractbeheer en europees aanbesteden
•    Beleid, organisatie en uitvoering van het inkoopproces binnen de onderwijsinstellingen.
•    Inkoop organisatie en inkoop- en bestelprocedures
•    De inkoop van facilitaire producten/diensten
•    Contractmanagement
•    Europees aanbesteden voor scholen in de praktijk.

Facilitair beleid
•    Afstemmen facilitair beleid op onderwijsbeleid en opleidingswensen
•    Positionering van de facilitaire afdeling en basisstructuur neerzetten voor de eigen facilitaire organisatie
•    Beschrijving van de huidige situatie en de knelpunten
•    Het ontwikkelen van facilitair beleid en toekomstvisie binnen een school
•    Het facilitair beleids- en activiteitenplan voor uw eigen onderwijsinstelling

Aansturing facilitaire diensten en leidinggeven aan het facilitair team
•    De facility manager als leidinggevende binnen het onderwijs
•    Interne organisatie en aansturing facilitaire diensten
•    Operationeel leidinggeven en werkoverleg
•    Versterken van de interne communicatie en samenwerking binnen de onderwijscultuur
•    Coachen van facilitaire medewerkers
•    Bevorderen van 'facilitair zintuig' en klantgericht denken bij uw medewerkers
•    Adviesvaardigheden voor het bepleiten van 'noodzakelijkheden' bij de schoolleiding

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor deze cursus ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
1.    Het dient om 2 aanmeldingen voor deze cursus met dezelfde startdatum te gaan, de vroegboekkorting geldt alleen voor de eerste deelnemer.
2.    De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
Deze leergang is bedoeld voor facility managers, hoofden facilitaire dienst en locatiebeheerders, die binnen een school belast zijn met het facilitair beheer, of die binnen een grote complexe instelling het facilitair beheer voor een deel, bv. een locatie/sector, opgedragen hebben gekregen.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: MBO/ HBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 42 uur (6 cursusdagen)

E-learning

Deze cursus maakt gebruik van mijn.fiac.nl, onze digitale leeromgeving die ondersteuning biedt bij de voorbereiding op en het volgen van de cursus. Als deelnemer vindt u op mijn.fiac.nl een intakeformulier, alle logistieke informatie, eventuele voorbereidende opdrachten en al het cursusmateriaal. Dit kan bestaan uit onder meer PDF-bestanden (teksten, illustraties), PowerPoint presentaties, instructievideo's en webinars.

Belangrijk: Uitgangspunt voor de FiAC Academie blijft de face-to-face aanpak met onze contactdagen in Utrecht. Op de bij deze cursus aangegeven datums wordt u dan ook op de cursuslocatie verwacht.
Meer informatie over onze zogenaamde 'blended learning' aanpak vindt u op deze pagina.

Docenten

Henk Visschedijk
Drs. H.A. Visschedijk (Henk) is kerndocent van de leergang 'Facility management in het onderwijs'. Hij is bedrijfseconoom en werkte onder meer als adviseur bedrijfsvoering van scholen en als uitgever.
Sinds 1999 houdt hij zich als directeur van FiAC bezig met het programmeren en uitvoeren van opleidingen en trainingen voor het ondersteunend personeel in het onderwijs.
 

De leergang wordt voor een belangrijk deel verzorgd door gastdocenten afkomstig van onderwijsinstellingen en ervaren facility managers uit het bedrijfsleven:

Maurice van Doorn, projectmanager en interim manager bij Hospitality Group. Hij is inhoudelijk expert op het gebied van facility management documentlogistiek en inkoop.

Ferdie van Winkel, zelfstandig adviseur op het gebied van kwaliteitszorg waar hij zich bezighoudt met bouwkundige en installatietechnische vraagstukken, van strategisch tot operationeel niveau. Verder is hij medeoprichter en -bestuurder van R&D-centrum OPTI-School (2015) en bestuurslid bij Stichting Het Beheercollectief Scholen (2018). Hij is specialist op het gebied van strategische/integrale huisvestingsplannen, portefeuillemanagement, inkoop, beheer en onderhoud(splannen), binnenmilieu, energie en installatietechniek.

John Jongeneelen, gecertificeerd hoger veiligheidskundige. Hij adviseert over ergonomie en arbeidsomstandigheden en is deskundig op het terrein van risicobeoordeling en risicobeheersing van de werkomgeving. John Jongeneelen is daarmee een van de vier kerndeskundigen als betitelt in artikel 2.7 Arbobesluit.

Jan Schraven, expert in onderwijsrecht en bekostiging, met name scholenplanning en onderwijshuisvesting. Zijn specialismen zijn: financiering onderwijs vastgoed, doordecentralisatie en eigendomsverhoudingen brede scholen. Jan schraven heeft ruime ervaring met het adviseren en begleiden van scholen voor voortgezet en primair onderwijs in de huisvesting, met name op het vlak van bekostiging en contractering.  

Rinus van Nieuwkasteele, 
zelfstandig adviseur op het gebied van bouwkundig onderhoud zowel preventief als in uitvoering en bouwkundige risico bepalen voor vastgoedbeheerders en particulieren vastgoed eigenaren. 

Lourens van Herk, adviseur en oud-directeur bij Lentiz Cursus en Consult. Lourens van Herk verzorgt al een aantal jaren FiAC training voor leidinggevenden. Zijn focus is gericht op het verbeteren van communicatieve vaardigheden. Ook aan deze leergang levert hij een bijdrage.

Reacties

Eerdere deelnemers over deze leergang:
'De positie van facilitair manager wordt door deze cursus volwaardiger'
'Het was een prettige en tastbare leergang: leerzaam, duidelijk en erg interessant.'
'Prima cursus, genoeg informatie en naslagwerk. Nu ermee aan de slag.'
'Goede interactie. Docenten nemen de tijd vragen te beantwoorden'
'Cursus bevat een aantal nuttige onderdelen, vooral gebouwenbeheer is me bij gebleven.'
'Het contacten met ‘collega’s’ is fijn. Het is leerzaam om met elkaar van gedachten te wisselen.'
'Heb zeer veel kennis opgedaan. Vond het voor mij een zeer nuttige cursus.'
'Een eyeopener dat kleine praktische zaken zo’n groot effect kunnen hebben. Mij is echt een spiegel voorgehouden!'


Deelnemers waren onder meer afkomstig van:
Hervormd Lyceum Zuid
Ichthus College
Iselinge Hogeschool
KSG Apeldoorn
Nova College
Quadraten
Niftarlake
ROC Friese Poort
ROC Nijmegen
ROC West-Brabant
S.G. Waerdenborch
Stichting Progresso

Wanneer

De cursus vindt plaats op 27 november, 11 december 2020, 22 januari, 5 februari, 12 maart, 16 april 2021.

De locatie is:
IBIS Hotel Utrecht
Bizetlaan 1
3533 KC Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 2.495,- (N.B. Startdatum is gewijzigd. Datum 16/4 is toegevoegd.), vrijgesteld van BTW.