Facilitair (gebouw)beheer voor conciërges

Goed onderwijs staat met goed facilitair beheer

Praktisch gerichte training voor (hoofd)conciërges gericht op gebouwbeheer en coördinatie van facilitaire processen. Tijdens de training komt onder meer het volgende aan de orde:

  • De (klantgerichte) organisatie van het facilitair beheer
  • Facilitair gebouwbeheer
  • De ondersteunende diensten
  • Arbo en veiligheid binnen schoolgebouwen

Algemeen

Als (hoofd)conciërge in het onderwijs bent u actief op het terrein van gebouwbeheer en facilitaire dienstverlening.  U regelt een interne verhuizing, houdt toezicht op de schoonmaak, begeleidt externe leveranciers en/of u bent betrokken bij de maatregelen rondom schoolveiligheid en beveiliging. 

Tijdens deze 3-daagse cursus verwerft u goed inzicht in de diverse deelterreinen van het facilitair (gebouw)beheer, de samenhang daartussen en leert u wat er op dit terrein binnen de school van u verwacht mag worden. U vergroot daarbij uw inhoudelijke kennis op het terrein van gebouwbeheer, facilitaire diensten, toezicht en surveillance, planmatig onderhoud en arbo. Aanvullend verwerft u inzicht in hoe u de kwaliteit van uw facilitaire ondersteuning en dienstverlening kunt afstemmen op de verwachtingen en wensen van schoolleiding en docenten.

Tijdens de cursus komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Inleiding facilitair beheer en facilitaire werkzaamheden binnen de school
  • Beheer van het schoolgebouw, veiligheid en facilitaire surveillance 
  • De facilitaire en ondersteunende diensten
  • Klantgerichtheid en de  ‘kleine’ kwaliteit in dienstverlening 
  • Arbo, duurzaamheid, milieu- en energiebeheer
  • Operationeel facilitair beheer en interne afstemming

Inhoud

Inleiding facilitair beheer en facilitaire werkzaamheden binnen schoolgebouwen
Wat is facilitair beheer? Samenhang tussen facilitaire deelwerkzaamheden als schoonmaak, onderhoud, energie, beveiliging en veiligheid; Knelpunten bij de uitvoering, noodzakelijke organisatorische maatregelen.

Facilitair gebouwenbeheer
Planning, coördinatie en controle van gebouw- en onderhoudswerkzaamheden, waaronder: planmatig onderhoud, (brand)veiligheid, milieu en energiebeheer, binnenklimaat.

De facilitaire en ondersteunende diensten
Uitvoering, planning, coördinatie en controle van ondersteunende werkzaamheden, waaronder: schoonmaak, kantinebeheer, beveiliging en toegangsbeheer, receptiedienst, inventarisatiebeheer.

De (klantgerichte) organisatie van het facilitair beheer
Werken vanuit een front office organisatie/ conciërgerie, oppakken van storingen en klachten, prioriteitstelling bij afhandeling, de producten en dienstencatalogus.

Operationeel management
Werkorganisatie, werkmethoden en procedures, overleg en communicatie, toezicht en controle op (uitbestede) werkzaamheden, beoordelen van geleverde kwaliteit, aansturen en aanspreken van medewerkers en externe leveranciers.

Arbo en veiligheid
Risico-inventarisatie & -evaluatie, veiligheidsinspecties en keuringen, rol van conciërge op het terrein van arbo en veiligheid, eisen aan veilig en gezond werken.

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor deze cursus ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
1.    Het dient om 2 aanmeldingen voor deze cursus met dezelfde startdatum te gaan, de vroegboekkorting geldt alleen voor de eerste deelnemer.
2.    De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit gebouwenbeheerders, (hoofd)concierges, hoofden/ medewerkers interne dienst die werkzaam zijn op het gebied van (gebouwen)beheer in het onderwijs en die meer willen weten over de planning, de aansturing en controle van facilitaire werkzaamheden.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: VMBO/ MBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 21 uur (3 cursusdagen)

Leeromgeving

Deze cursus maakt gebruik van mijn.fiac.nl, onze digitale leeromgeving die ondersteuning biedt bij de voorbereiding op en het volgen van de cursus. Als deelnemer vindt u op mijn.fiac.nl een intakeformulier, alle logistieke informatie, eventuele voorbereidende opdrachten en al het cursusmateriaal. Dit kan bestaan uit onder meer PDF-bestanden (teksten, illustraties), PowerPoint presentaties, instructievideo's en webinars.

Belangrijk: Uitgangspunt voor de FiAC Academie blijft de face-to-face aanpak met onze contactdagen in Utrecht. Op de bij deze cursus aangegeven datums wordt u dan ook op de cursuslocatie verwacht.

Reacties

Eerdere deelnemers over deze cursus:
'Prima cursus, genoeg stof gekregen om in de organisatie toe te passen.'
'Goede cursus, veel geleerd, goede instructies.'
'Veel informatie gehad. De cursus heeft zaken verduidelijkt.'

Wanneer

De cursus vindt plaats op 27 september, 11 en 18 oktober 2024.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 1.465,-, vrijgesteld van BTW.

In-company

Deze cursus is  -geheel of gedeeltelijk- ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag een offerte aan via info@fiac.nl of 0252-340413.