Pedagogisch conciërge 3 (Verdiepingstraining)

De pedagogisch conciërge als professional

Tijdens de training komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • Omgaan met groepsgedrag en groepsprocessen (verdieping)
  • Omgaan met conflicten tussen (groepen)  leerlingen
  • Digitale jeugdcultuur en online media
  • Ken jezelf als pedagogisch conciërge: vergroten van persoonlijk inzicht en effectiviteit (verdieping)

Algemeen

De cursus Pedagogisch conciërge 3  is een vervolg op de eerdere cursussen “Pedagogisch conciërge 1 en 2’. Het vervolg cursustraject bestaat uit 3 intensieve trainingsdagen waarbij dieper wordt ingegaan op de geleerde vaardigheden uit 1 en 2. Veel aandacht tijdens deze training is er expliciet voor het omgaan met groepen leerlingen en het omgaan met conflicten tussen (groepen) leerlingen. De rol van sociale media en de gevolgen van online dynamiek (pesten) komen daarbij expliciet aan de orde.

Aanvullend  wordt er tijdens deze afsluitende cursus gewerkt aan de bewustwording en verkrijgen van inzicht in het eigen functioneren t.a.v. omgaan met en communiceren met leerlingen; hoe kom ik over, waar functioneer ik goed, waar zijn verbeteringen mogelijk? U krijgt daarbij inzicht in uw eigen kwaliteiten en valkuilen. U versterkt daarbij uw persoonlijke uitstraling en leert zelfbewust over te komen. Dit komt de effectiviteit van uw handelen in de directe omgang met leerlingen ten goede.
Op basis van deze cursus neemt u uw eigen persoonlijk actieplan mee naar huis.

Inhoud

Omgaan met groepsgedrag en groepsprocessen (verdieping)
•    Jongeren en de groep; Omgaan met en herkennen van groepsrollen, groepsgedrag en groepsdynamiek
•    Omgaan met en ingrijpen bij lastig en asociaal groepsgedrag
•    Contact maken met en aanspreken van (onbekende) jongeren in een groep
•    Oefenen met strijd negeren en confrontaties in groepssituaties

Omgaan met conflicten tussen (groepen) leerlingen
•    Ingrijpen en handelen bij conflicten met en tussen leerlingen
•    Herstelgericht werken na verstoorde relaties
•    Omgaan met pesten:  herkennen/signaleren van pestgedrag, handelen bij pestgedrag
•    Gesprekken met pesters, slachtoffers en meelopers
•    Mediation bij conflicten tussen leerlingen
•    Je eigen rol bij conflicten

Digitale jeugdcultuur en online media
•    Wat zijn sociale media en hoe gebruiken kinderen en jongeren deze?
•    Welke rol speelt gebruik van (sociale) media in de ontwikkeling van kinderen en jongeren? 
•    Welke rol speelt online groepsdynamiek bij gebruik van (sociale) media?
•    Omgaan met cyberpesten

Ken jezelf als pedagogisch conciërge: vergroten van persoonlijk inzicht en effectiviteit (verdieping)
•    Hoe reageer jezelf?  Inzicht in de eigen wijze van communiceren en de effecten daarvan op anderen. Herkennen van eigen kwaliteiten en valkuilen.
•    Hoe kom ik over? Presentatie, houding en stem. Werken aan zelfbewuste en professionele beroepshouding. Creëren van autoriteit.
•    Benaderen van jongeren: het belang van een positieve benadering en versterken van eigen autoriteit en overwicht.
•    Hoe reageer ik op moeilijke gespreks¬situaties en confrontaties met weerstanden en boosheid?
•    Herkennen van effectief en ineffectief gedrag; veranderen van eigen gedragspatronen
•    Omgaan met en beheersen van eigen spanningen, emoties en ang¬sten.
•    Hoe blijf ik rustig en klantgericht? Sturen van eigen gedachten, tolerantiegrens en ‘trigger’ moment
•    Omgaan met druk en stress; Je eigen kernkwaliteiten, triggers en valkuilen
•    Uw eigen persoonlijk actieplan.

Praktische opdrachten
Tijdens de drie dagen oefenen deelnemers op een prettige en veilige manier diverse vaardigheden en communicatietechnieken die va n belang zijn in de omgang met groepen leerlingen. Daarbij wordt gewerkt aan een professionele en zelfbewuste houding en uitstraling. Deelnemers leren dat daarbij verschillende benaderingswijzen mogelijk zijn. Aanvullend  wordt er geoefend met lastige gespreks-/werksituaties die benoemd staan in het persoonlijk actieplan. Bij de oefeningen wordt gebruikt gemaakt van professioneel tegenspel met behulp van trainingsacteurs.

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor deze cursus ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 40% op de volledige cursusprijs.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
1.    Het dient om 2 aanmeldingen voor deze cursus met dezelfde startdatum te gaan, de vroegboekkorting geldt alleen voor de eerste deelnemer.
2.    De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
Conciërges, oop-ers, kantinemedewerkers en onderwijsassistenten die veel contacten hebben met leerlingen en die meer willen weten over de omgang met (groepen) leerlingen. Het is verplicht om eerst de cursus pedagogisch conciërge 2 te hebben gevolgd.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: VMBO/ MBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: Cursus 'Pedagogisch conciërge 2'
Studiebelasting: 21 uur (3 cursusdagen)

Waar & wanneer

De cursus vindt plaats op 7, 14 en 21 juni 2019.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 1.275,-, vrijgesteld van BTW.

Aanmelden

Aanmelden