Pedagogisch Conciërge 3 (Verdiepingstraining)

De pedagogisch conciërge als professional (3 dagen)

Verdiep uw kennis en vaardigheden als Pedagogisch Conciërge in het onderwijs:

  • Omgaan met groepsgedrag en groepsprocessen (verdieping)
  • Omgaan met conflicten tussen (groepen)  leerlingen
  • Jeugdcultuur en daarmee verbonden pestgedrag 
  • Ken jezelf als pedagogisch conciërge: vergroten van persoonlijk inzicht en effectiviteit (verdieping)
  • Verdiepende praktijkoefeningen 

Algemeen

De cursus Pedagogisch Conciërge 3  is een vervolg op Pedagogisch Conciërge 1 en 2. We gaan er van uit dat u deze cursussen eerder gevolgd hebt. Tijdens 3 intensieve trainingsdagen wordt niet alleen dieper ingegaan op het eerder geleerde. De vaardigheden van de Pedagogisch Conciërge in het onderwijs worden uitgebreid met het in contact gaan met groepen leerlingen en het omgaan met conflicten tussen (groepen) leerlingen. Daarbij wordt gekeken naar de dynamiek in de hedendaagse jeugdcultuur en de vormen van pestgedrag hieruit voortvloeien.

Deze afsluitende cursus positioneert de Pedagogisch Conciërge als professional op school. Daarom werken we in deze verdiepingstraining aan bewustwording en verkrijgen van inzicht in het eigen functioneren t.a.v. omgaan met en communiceren met leerlingen. Vragen die aan de orde komen zijn: hoe kom ik over, waar functioneer ik goed, waar zijn verbeteringen mogelijk?
U krijgt daarbij inzicht in uw eigen kwaliteiten en valkuilen. U versterkt daarbij uw persoonlijke uitstraling en leert zelfbewust over te komen. Dit komt de effectiviteit van uw handelen in de directe omgang met leerlingen ten goede. Op basis van deze cursus neemt u uw eigen persoonlijk actieplan mee naar huis.

Inhoud

Omgaan met groepsgedrag en groepsprocessen (verdieping)
•    Jongeren en de groep; Omgaan met en herkennen van groepsrollen, groepsgedrag en groepsdynamiek
•    Omgaan met en ingrijpen bij lastig en asociaal groepsgedrag
•    Contact maken met en aanspreken van (onbekende) jongeren in een groep
•    Oefenen met strijd negeren en confrontaties in groepssituaties

Omgaan met conflicten tussen (groepen) leerlingen
•    Ingrijpen en handelen bij conflicten met en tussen leerlingen
•    Herstelgericht werken na verstoorde relaties
•    Omgaan met pesten:  herkennen/signaleren van pestgedrag, handelen bij pestgedrag
•    Gesprekken met pesters, slachtoffers en meelopers
•    Mediation bij conflicten tussen leerlingen
•    Je eigen rol bij conflicten

Daadwerkelijk pedagogisch conciërge zijn: vergroten van persoonlijk inzicht en effectiviteit (verdieping)
•    Hoe reageer jezelf?  Inzicht in de eigen wijze van communiceren en de effecten daarvan op anderen. Herkennen van eigen kwaliteiten en valkuilen.
•    Hoe kom ik over? Presentatie, houding en stem. Werken aan zelfbewuste en professionele beroepshouding. Creëren van autoriteit.
•    Benaderen van jongeren: het belang van een positieve benadering en versterken van eigen autoriteit en overwicht.
•    Hoe reageer ik op moeilijke gespreks¬situaties en confrontaties met weerstanden en boosheid?
•    Herkennen van effectief en ineffectief gedrag; veranderen van eigen gedragspatronen
•    Omgaan met en beheersen van eigen spanningen, emoties en angsten.
•    Hoe blijf ik rustig en klantgericht? Sturen van eigen gedachten, tolerantiegrens en ‘trigger’ moment
•    Omgaan met druk en stress; Je eigen kernkwaliteiten, triggers en valkuilen
•    Opstellen van uw eigen, persoonlijke actieplan.

Praktische opdrachten
Tijdens de drie dagen oefenen deelnemers op een prettige en veilige manier diverse vaardigheden en communicatietechnieken die va n belang zijn in de omgang met groepen leerlingen. Daarbij wordt gewerkt aan een professionele en zelfbewuste houding en uitstraling. Deelnemers leren dat daarbij verschillende benaderingswijzen mogelijk zijn. Aanvullend  wordt er geoefend met lastige gespreks-/werksituaties die benoemd staan in het persoonlijk actieplan. Bij de oefeningen wordt gebruikt gemaakt van professioneel tegenspel met behulp van trainingsacteurs.

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor dezelfde cursus voor dezelfde datums ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.
De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
Conciërges, oop-ers, kantinemedewerkers en onderwijsassistenten die veel contacten hebben met leerlingen en die meer willen weten over de omgang met (groepen) leerlingen. Het is verplicht om eerst de driedaagse FiAC-cursus Pedagogisch Conciërge 2 te hebben gevolgd.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: VMBO/ MBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: FiAC-cursus 'Pedagogisch conciërge 2'
Studiebelasting: 21 uur (3 cursusdagen)

Reacties

Eerdere deelnemers over deze training:
'Vooral interessant om met verschillende collega's uit het hele land te ontmoeten en hun verhalen aan te horen'
'Goed om werkvormen te ervaren, waarbij gesprekstechnieken in een team met betrekking tot helpen van elkaar worden toegepast.'
'Erg leerzaam. Ben een betere conciërge geworden.'
'Super zoals er gepresenteerd wordt door de docenten!'
'Interessant en relevant. Training was dynamisch en bevat goede interactie.'

Wanneer

De cursus vindt plaats op 8, 22 november, 6 december 2024.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 1.465,-, vrijgesteld van BTW.

In-company

Deze cursus is  -geheel of gedeeltelijk- ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag een offerte aan via info@fiac.nl of 0252-340413.