Pedagogisch Conciërge 1

Omgang en communicatie met leerlingen voortgezet onderwijs

Driedaagse training voor conciërges in het onderwijs die vaardiger willen worden in de omgang en communicatie met leerlingen. Aan de orde komen:

  • Omgaan met leerlingen;
  • Communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken;
  • Omgaan met asociaal gedrag en agressie;
  • Optreden en handelen (via praktijkopdrachten).

Algemeen

Binnen veel conciërge- en andere ondersteunende functies in het (voortgezet) onderwijs is het van belang dat de medewerker goed kan omgaan en communiceren met leerlingen. Tijdens pauzes, tussenuren, in de kantines of op het schoolplein, steeds vaker hebben deze medewerkers immers een direct en intensief contact met leerlingen van de school en hun ouders. Aan hun sociale- en communicatieve vaardigheden en het pedagogisch inzicht worden dan ook steeds hogere eisen gesteld. Weten wat jongeren beweegt, hoe je ze kunt motiveren, welke problemen en emoties ze hebben en op welke wijze je hun gedrag kunt sturen zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Tijdens deze 3-daagse training verwerven deelnemers inzicht in de omgang en communicatie met leerlingen. Er is tijdens deze praktische training veel aandacht voor het oefenen van vaardigheden, bijvoorbeeld het leren reageren en handelen bij asociaal en agressief gedrag.

Inhoud

Jongeren, motivatie en gedrag
Jongerencultuur, verschillen in leerlingen en gedrag, wat beweegt jongeren? Motiveren van leerlingen en beïnvloeden van gedrag, complimenten of straffen, normen en waarden.

In interactie met leerlingen
Noodzakelijke sociale-, communicatieve en pedagogische vaardigheden, het belang van een positieve leerling gerichte benadering, 'plus' taal, gedrag beïnvloedt gedrag, diverse gespreksvaardigheden, toezicht houden en surveillance, omgaan met conflicten tussen leerlingen.

Omgaan met asociaal en grensoverschrijdend gedrag
Professioneel omgaan met en reageren op ongewenst gedrag van (groepen) leerlingen en ouders: tips en technieken, situationele gespreksoefeningen : correctiegesprekken, omgaan met weerstanden en boosheid, grenzen stellen, invoelend vermogen en reflecteren van emoties.

Praktische opdrachten
Tijdens de drie dagen oefenen deelnemers op een prettige en veilige manier diverse vaardigheden en communicatietechnieken. Deelnemers oefenen daarbij diverse situaties die ze in de omgang met leerlingen kunnen tegenkomen.

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor dezelfde cursus voor dezelfde datums ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.
De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
Concierges, oop-ers, kantinemedewerkers en onderwijsassistenten die veel contacten hebben met leerlingen en die meer willen weten over de omgang met (groepen) leerlingen.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: VMBO/ MBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 21 uur (3 cursusdagen)

Reacties

Eerdere deelnemers over deze training:
'Een inspirerende docente met positieve uitstraling in het uitdragen van kennis.'
'Alle dagen buitengewoon interessante acteurs. Ze gebruikte reële rollen en gaven goede feedback.'
'Het was een hele fijne en leerzame cursus.'
'Ik kom graag naar de vervolg cursus!'
'Ik kan nu beter omgaan met leerlingen in lastige/ moeilijke situaties.'
'Hele fijne docent. Erg duidelijk. Ook heel fijn dat situaties nagespeeld worden door acteurs/actrices.'

Wanneer

De cursus vindt plaats op 13, 20 en 27 september 2024.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 1.465,-, vrijgesteld van BTW.
Deze groep is VOL. Er is extra groep op 13 en 20 sept en 4 oktober. Bel ons via 0252-340413 of mail info@fiac.nl

In-company

Deze cursus is  -geheel of gedeeltelijk- ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s. Via onderstaand Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag een offerte aan via info@fiac.nl of 0252-340413.