Leidinggeven en communiceren als hoofdconciërge

Leer lastige werk- en gespreksituaties te hanteren!

Wat leert u tijdens deze training?

  • U krijgt inzicht in uw eigen communicatieve vaardigheden en de effecten daarvan op uw medewerkers.
  • U vergroot uw eigen overtuigingskracht en leert duidelijk te zijn in wat u verwacht.
  • U vergroot uw invloed op uw medewerkers en leert om te gaan met lastige karakters.
  • U leert medewerkers aan te spreken op hun gedrag en waar nodig te corrigeren.
  • U leert om te gaan met spanningen, weerstanden en conflicten.
  • U oefent diverse gesprekssituaties waarmee u als leidinggevende binnen uw eigen schoolpraktijk kunt worden geconfronteerd.

Algemeen

Elke hoofdconciërge/ gebouwbeheerder wordt met lastige werk- en gesprekssituaties geconfronteerd. Medewerkers kunnen ongeïnteresseerd hun werk doen, tegenwerken, roddelen over collega’s, discrimineren of onderling conflicten hebben. Van een leidinggevende wordt verwacht dat hij/zij vaardigheid heeft in het omgaan met dit soort situaties en desgewenst actie onderneemt. Dit is echter niet altijd even eenvoudig. Zo kan het aanspreken of corrigeren van medewerkers op gedrag of prestaties gepaard gaan met veel spanningen, emoties en tegenwerking. Het resultaat van dit soort gesprekken hangt af van de professionaliteit waarmee deze worden gevoerd. Voor een hoofdconciërge is het daarom van belang dat hij: weet hoe hij het gedrag van zijn medewerkers kan beïnvloeden, inzicht heeft in zijn eigen communicatiestijl en weet hoe hij verschillende gesprekstechnieken kan toepassen.

De 3-daagse training ‘Leidinggeven en communiceren’ biedt u als hoofdconciërge of gebouw/kantinebeheerder de handvatten om moeilijke en lastige gespreks- en werksituaties binnen de dagelijkse schoolpraktijk te hanteren. Als leidinggevende werkt u daarbij aan uw eigen stijl van communiceren en vergroot u uw vaardigheid in het voeren van verschillende soorten tweegesprekken met uw medewerkers 

Inhoud

Succesvol communiceren als leidinggevende
•    Hoe kom ik over? Inzicht in uw communicatieve vaardigheden en - kwaliteiten als leidinggevende. Waar gaat het 
      goed en waar zijn verbeteringen mogelijk?
•    Bewustwording van uw eigen non-verbale uitstraling en de effecten daarvan op anderen.
•    Communiceren en invloed uitoefenen: hoe kunt u het gedrag van uw medewerkers effectief beïnvloeden? Duidelijk
      zijn in verwachtingen.
•    Werken en zelfbewuste en professionele uitstraling. Vergroten van eigen overtuigingskracht.
•    Uw persoonlijke actieplan.
    
Gespreksvaardigheden en -technieken voor leidinggevenden

•    Het communicatieproces, voorkomen van communicatiefouten en misverstanden.
•    Geven en ontvangen van feedback.
•    Diverse tweegesprekken met medewerkers: voortgang, functioneren, beoordelen, slechtnieuws- en
      disciplinegesprekken.
•    Effectief en efficiënt leidinggeven aan besprekingen en besluitvorming.
•    Onderhandelen met medewerkers en leidinggevenden.

Omgaan met lastige gespreks- en werksituaties
•    Omgaan met lastige en ongewenste gedragingen van medewerkers.
•    Medewerkers aanspreken op gedrag en prestaties.
•    Confrontaties met weerstanden, emoties en tegenwerking.
•    Omgaan met lastige situaties met eigen leidinggevenden.
•    Hanteren van eigen spanningen en emoties.

Conflicthantering
•    Zelftest: 'hoe los ik conflicten op?'
•    Omgaan met meningsverschillen, spanningen en interne conflicten tussen medewerkers.
•    Overbruggen van verschillen en onderhandelen.
•    Voorkomen van conflicten en conflictbeheersing.

Situationele oefeningen en rollenspelen met trainingsacteurs
Tijdens de gehele cursus ligt er veel nadruk op het oefenen van uw eigen lastige werk- en gesprekssituaties. Dit gebeurt met realistisch tegenspel van acteurs. De oefeningen zijn afgestemd op voorbeelden waarmee u in de dagelijkse praktijk kunt worden geconfronteerd. U kunt daarbij natuurlijk uw eigen voorbeelden inbrengen.

Bijzonderheden

Bijzonderheden
N.B.: De training maakt deel uit van de Leergang Leidinggeven voor Hoofdconciërges. Deze leergang bestaat uit 2 trainingen (modules) van elk 3 dagen:
- 'Leidinggeven aan een team voor hoofdconciërges/leidinggevenden OOP (Leidinggeven 1)' en
- 'Leidinggeven en communiceren als hoofdconciërge/leidinggevende OOP (Leidinggeven 2)'.
De trainingen zijn apart en in willekeurige volgorde te volgen.

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor deze cursus ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.
De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor hoofdconciërges, afdelingshoofden, en gebouw- en kantinebeheerders binnen een onderwijsinstelling.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: MBO/ HBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 21 uur (3 cursusdagen)

Leeromgeving

Deze cursus maakt gebruik van mijn.fiac.nl, onze digitale leeromgeving die ondersteuning biedt bij de voorbereiding op en het volgen van de cursus. Als deelnemer vindt u op mijn.fiac.nl een intakeformulier, alle logistieke informatie, eventuele voorbereidende opdrachten en al het cursusmateriaal. Dit kan bestaan uit onder meer PDF-bestanden (teksten, illustraties), PowerPoint presentaties, instructievideo's en webinars.

Belangrijk: Uitgangspunt voor de FiAC Academie blijft de face-to-face aanpak met onze contactdagen in Utrecht. Op de bij deze cursus aangegeven datums wordt u dan ook op de cursuslocatie verwacht.

Reacties

Eerdere deelnemers over deze training:
'Zeer tevreden en een hoop geleerd.'
'Prima verzorgde cursus.'
'Bijzonder leerzaam en goede uitleg.'
'Begrijpelijke taal. Fijne combinatie tussen 'serieus' en 'humor'.'

Wanneer

De cursus vindt plaats op 6, 13 en 20 juni 2025.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 1.625,-, vrijgesteld van BTW.

In-company

Deze cursus is  -geheel of gedeeltelijk- ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag een offerte aan via info@fiac.nl of 0252-340413.