Facilitair beheer & coördinatie voor (hoofd)conciërges

Goed onderwijs staat met goed facilitair beheer

Tijdens de training worden de volgende onderdelen behandeld:

  • De (klantgerichte) organisatie van het facilitair beheer
  • Facilitair gebouwenbeheer
  • De ondersteunende diensten
  • Arbo en veiligheid binnen schoolgebouwen

Algemeen

Als (hoofd)conciërge in het onderwijs bent u dagelijks actief op het terrein van facilitair beheer en ondersteuning. U regelt een verhuizing, houdt toezicht op de schoonmaak, begeleidt externe leveranciers of  u bent betrokken bij de maatregelen rondom schoolveiligheid en beveiliging.

Het vakgebied facilitair beheer richt zich niet alleen op het uitvoeren en coördineren van bovenstaande taken, maar ook op de samenhang en de afstemming van deze op het onderwijsproces en de wensen van schoolleiding en docenten. Kennis van het vakgebied is dan ook bij elke facilitaire leidinggevende en medewerker gewenst. Immers, alleen met goed facilitair beheer is goed onderwijs mogelijk.

Tijdens deze 3-daagse no-nonsense cursus krijgt u een goed beeld van het vakgebied facilitair beheer. U leert diverse werkzaamheden op het terrein van gebouwenbeheer en ondersteunende diensten integraal te plannen, te coördineren en te controleren. Zaken als planmatig onderhoud, controleren van de uitvoering van de schoonmaak, het toezicht houden op onderhouds- en verbouwingsprojecten en het bespreken van klachten komen daarbij aan bod. Aanvullend leert u hoe u de kwaliteit van uw facilitaire ondersteuning en dienstverlening kunt afstemmen op de verwachtingen en wensen van de schoolleiding en docenten.

Inhoud

Inleiding facilitair beheer en facilitaire werkzaamheden binnen schoolgebouwen
Wat is facilitair beheer? Samenhang tussen facilitaire deelwerkzaamheden als schoonmaak, onderhoud, energie, beveiliging en veiligheid; Knelpunten bij de uitvoering, noodzakelijke organisatorische maatregelen.

Facilitair gebouwenbeheer
Planning, coördinatie en controle van gebouw- en onderhoudswerkzaamheden, waaronder: planmatig onderhoud, (brand)veiligheid, milieu en energiebeheer, inventarisbeheer.

De facilitaire en ondersteunende diensten
Planning, coördinatie en controle van ondersteunende werkzaamheden, waaronder: schoonmaak, kantinebeheer, beveiliging, receptiedienst, post-en reprobeheer.

De (klantgerichte) organisatie van het facilitair beheer
Werken vanuit een front office organisatie/ conciërgerie, beoordeling van storingen en klachten, prioriteitstelling bij afhandeling, de producten en dienstencatalogus.

Operationeel management
Werkorganisatie, werkmethoden en procedures, overleg en communicatie, toezicht en controle op (uitbestede) werkzaamheden, beoordelen van geleverde kwaliteit, aansturen en aanspreken van medewerkers en externe leveranciers.

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor deze cursus ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
1.    Het dient om 2 aanmeldingen voor deze cursus met dezelfde startdatum te gaan, de vroegboekkorting geldt alleen voor de eerste deelnemer.
2.    De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit gebouwenbeheerders, (hoofd)concierges, hoofden/ medewerkers interne dienst die werkzaam zijn op het gebied van (gebouwen)beheer in het onderwijs en die meer willen weten over de planning, de aansturing en controle van facilitaire werkzaamheden.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: VMBO/ MBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 21 uur (3 cursusdagen)

E-learning

Deze cursus maakt gebruik van mijn.fiac.nl, onze digitale leeromgeving die ondersteuning biedt bij de voorbereiding op en het volgen van de cursus. Als deelnemer vindt u op mijn.fiac.nl een intakeformulier, alle logistieke informatie, eventuele voorbereidende opdrachten en al het cursusmateriaal. Dit kan bestaan uit onder meer PDF-bestanden (teksten, illustraties), PowerPoint presentaties, instructievideo's en webinars.

Belangrijk: Uitgangspunt voor de FiAC Academie blijft de face-to-face aanpak met onze contactdagen in Utrecht. Op de bij deze cursus aangegeven datums wordt u dan ook op de cursuslocatie verwacht.
Meer informatie over onze zogenaamde 'blended learning' aanpak vindt u op deze pagina.

Reacties

Eerdere deelnemers over deze cursus:
'Prima cursus, genoeg stof gekregen om in de organisatie toe te passen.'
'Goede cursus, veel geleerd, goede instructies.'
'Veel informatie gehad. De cursus heeft zaken verduidelijkt.'

Wanneer

De cursus vindt plaats op 11, 18 maart, 8 april 2022.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 1.295,-, vrijgesteld van BTW.

In-company

Deze cursus is  -geheel of gedeeltelijk- ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag een offerte aan via info@fiac.nl of 0252-340413.