Ontruimingsoefening

Advisering, begeleiding en evaluatie

Tijdens de ontruimingsoefening komen de verschillende fasen binnen een ontruiming (melding, verzamelalarm, ontruimingsalarm, begeleiding en opvang van evacués en beëindiging van de alarmtoestand) aan de orde.

Algemeen

Een ontruiming verloopt volgens een vaste procedure. Hierin staat beschreven wat er moet gebeuren wanneer zich een calamiteit voordoet of wanneer het alarm afgaat. Tijdens de ontruiming oefenen de hulpverleners deze procedures in de praktijk. Door de procedures toe te passen, worden zij zich bewust(er) wat deze procedures voor hen inhouden en welke cruciale rol zij hierin vervullen.

De verschillende fasen binnen een ontruiming (melding, verzamelalarm, ontruimingsalarm, begeleiding en opvang van evacués en beëindiging van de alarmtoestand) komen expliciet aan bod.

Inhoud

Tijdens de ontruimingsoefening wordt gelet op:

  • Voorbereiding (wie wordt vooraf geïnformeerd)
  • Effectiviteit van de beschreven ontruimingsprocedures
  • Werkzaamheden middelen (compartimentdeuren, liften, ontruimingssignaal, BHV-hesjes, portofoons enz.)
  • Het naleven van de huidige procedure (weet docent en leerling wat te doen als het ontruimingssignaal afgaat)
  • Voldoende SHV’ers om de ontruiming te laten verlopen (uitgangspunt worst-case-scenario)
  • Onderlinge communicatie
  • De verzamelplaats

Evaluatie en rapportage
Na afloop vindt er een evaluatie plaats en wordt er een rapportage voor de schoolleiding opgesteld. Dit rapport zal ondertekend worden door een aan het NISHV verbonden instructeur/ specialist.

Bijzonderheden

Waar en wanneer 
Deze cursus wordt in-company verzorgd.

Geïnteresseerd? 
Direct contact: bel naar 0252-340313 of mail naar contact@nishv.nl

In-company

Bent u geïnteres­seerd in deze training en wenst u meer informatie over een in-company bij u op de schoollocatie?
Schroom dan niet om contact met ons te ne­men. Bel naar 0252-340413 of mail naar info@nishv.nl.