Levensreddend handelen bij ongelukken op school

Scholingsmodule SHV

De training bestaat uit 1 dagdeel.
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Algemene kennis met betrekking tot eerste hulp
  • Levensreddend handelen 

Algemeen

Als first responder vervult u een belangrijke voorpostfunctie voor de professionele hulpverleningsorganisaties. U moet in staat zijn de tijd te overbruggen tot professionele hulpverleners (m.n. ambulancepersoneel) ter plaatse zijn. Levensreddend handelen is gericht op het voorkomen dat de toestand van het slachtoffer bij een levensbedreigende situatie verslechtert.

In de module Levensreddend handelen worden de basisvaardigheden op het terrein van de eerste hulp behandeld. Het gaat daarbij om de meest noodzakelijke hulp die kan en moet worden verleend als men wordt geconfronteerd met een persoon wiens gezondheid in gevaar is als gevolg van een ongeval of een plotseling optredende ziekte (bijvoorbeeld acuut hartinfarct, ademstilstand, ongeval met elektriciteit, brandwonden e.d.).

Inhoud

Algemeen
•    Basisprincipes Eerste Hulp
•    Vitale functies van de mens
•    Keten van Overleven
•    Acute hulpverleningsprocedure

Veiligheid
•    Beoordeling situatie
•    Beschermende maatregelen

Levensreddend handelen
•    Methodische benadering slachtoffer
•    Stabiele zijligging
•    Reanimatie volwassenen of kinderen
•    Automatische Externe Defibrillator AED
•    Beademingsmasker
•    Luchtwegbelemmering

Levensbedreigende aandoening
•    Ernstige (slagaderlijke) bloeding
•    Shock/ bewustzijnstoornis
•    Verslikking/ verstikking

Tijdens de praktische scholing levensreddend handelen wisselen theorie en praktijk zich af waardoor de training een interactief karakter heeft. Het oefenen van vaardigheden staat centraal.

Bijzonderheden

Tijden:
De training wordt gegeven van 09.00 uur - 12.15 uur

Doelgroep
Deze scholingsmodule is geschikt voor SHV'ers/ BHV'ers, EHBO'ers, conciërges, Onderwijzend Personeel en Onderwijs Ondersteunend Personeel.

Wanneer

De cursus vindt plaats op 27 november 2019.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 115,- (Tijden: 09.00-12.00), vrijgesteld van BTW.

Aanmelden

Aanmelden

In-company

Deze training is ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s.
Accountmanager Mark den Elzen informeert (Tel.: 0252-340413 - E-mail: info@nishv.nl) u graag over de mogelijkheden en de kosten.