Basisvaardigheden Schoolhulpverlener (SHV)

Geen BHV, maar SHV voor het onderwijs!

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De schoolhulpverlener in het algemeen
  • Kerntaken van de Schoolhulpverlener (theorie en praktijk)
  • Hulpverlening en handelen bij specifieke calamiteiten en schoolsituaties

Algemeen

Ondanks alle voorzorgen kan het altijd gebeuren: een ongeval, een incident of een vechtpartij in de school. Het is dan een geruststellende gedachte dat er medewerkers binnen de school zijn die weten wat er moet gebeuren. Als school in “bedrijf” dekt men de risico’s af door een aantal personen binnen de organisatie aan te stellen en op te leiden als BHV’er. Het laat zich raden dat de hulpverlening binnen een productiebedrijf of kantooromgeving anders geregeld dient te zijn dan bij een school.

Incidenten en thema’s zoals het onwel worden van een leerling, (groeps)agressie, valblessures of paniek bij kinderen komen bij een standaard BHV-opleiding niet of nauwelijks aan de orde. Een standaard BHV opleiding is voor hulpverleners in het onderwijs dan ook niet voldoende.

Speciaal voor medewerkers in het onderwijs is de 1-daagse training Basisvaardigheden Schoolhulpverlener ontwikkeld. Binnen de training zijn alle modules afgestemd op het werken met leerlingen en medewerkers in een schoolgebouw. Aanvullend worden schoolhulpverleners getraind in preventief en repressief handelen bij een grote verscheidenheid aan schoolveiligheidsrisico’s en calamiteiten.

Inhoud

Inleiding schoolhulpverlening
•    Schoolhulpverlening en de rol van de schoolhulpverlener
•    Het schoolgebouw en preventief handelen
•    Bijzonder risico’s bij leerlingen en binnen schoolgebouwen

Kerntaken van de Schoolhulpverlener (theorie en praktijk)
•    Levensreddend handelen en reanimatie (AED);
•    Veelvoorkomende (sport)ongevallen binnen de school
•    Verlenen van eerste hulp bij ongevallen
•    Bestrijden van kleine branden (kleine blusmiddelen)

Hulpverlening en handelen bij specifieke calamiteiten en schoolsituaties
•    Alarmeren van en communiceren met medewerkers en leerlingen
•    bij noodsituaties; Meldingsprocedures binnen scholen
•    Ontruimend van het schoolgebouw en samenwerken met externe diensten
•    Omgaan met paniek bij leerlingen

Reacties

Eerdere deelnemers over deze training:
'De training voldoet aan wat men er van mag verwachten'
'De docent heeft alles goed uitgelegd'

'Het wat een zeer fijne training'
'Fijn dat deze training speciaal voor het onderwijs bestaat'

Bijzonderheden

Tijdens deze basistraining worden deelnemers conform arbowet opgeleid en vertrouwd gemaakt met de elementaire schoolhulpverleningstechnieken overeenkomstig de geldende richtlijnen.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: VMBO/ MBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 7 uur (1 cursusdag)

Wanneer

De cursus vindt plaats op 27 november 2019.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 195,-, vrijgesteld van BTW.

Aanmelden

Aanmelden

In-company

Deze cursus is ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s.
Accountmanager Esther Elfers (e.elfers@fiac.nl) informeert u graag over de mogelijkheden en de kosten.